Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  okładka Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja przedstawia poszczególne formy zatrudnienia, na podstawie których mogą pracować osoby zatrudniane do prac sezonowych. Zostały w niej wskazane plusy i minusy każdej z tych form współpracy. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć, jak zatrudniać osoby do prac sezonowych na podstawie umów: o pracę, o pracę tymczasową, cywilnoprawnych, o praktyki absolwenckie i o pomocy przy zbiorach. Ponadto omówione zostały zasady zatrudniani...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 9,90
  okładka Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych, Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja przedstawia poszczególne formy zatrudnienia, na podstawie których mogą pracować osoby zatrudniane do prac sezonowych. Zostały w niej wskazane plusy i minusy każdej z tych form współpracy. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć, jak zatrudniać osoby do prac sezonowych na podstawie umów: o pracę, o pracę tymczasową, cywilnoprawnych, o praktyki absolwenckie i o pomocy przy zbiorach. Ponadto omówione zostały zasady zatrudniania pracowników młodocianych o...

  okładka Urlopy wypoczynkowe – ustalanie wymiaru, udzielanie i obliczanie wynagrodzenia, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  Urlopy wypoczynkowe – ustalanie wymiaru, udzielanie i obliczanie wynagrodzenia

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja przedstawia zasady naliczania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych, a także obliczania wynagrodzenia za urlop. Można się z niej m.in. dowiedzieć, jak naliczać urlop wypoczynkowy pracownikom podejmującym pierwszą pracę, kiedy można odmówić udzielania urlopu na żądanie oraz jak udzielać urlop wypoczynkowy pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnym. Zaprezentowano również prawidłowy sposób obliczania wynagrodzenie za ur...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 14,90

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Urlopy wypoczynkowe – ustalanie wymiaru, udzielanie i obliczanie wynagrodzenia, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka Urlopy wypoczynkowe – ustalanie wymiaru, udzielanie i obliczanie wynagrodzenia, Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja przedstawia zasady naliczania oraz udzielania urlopów wypoczynkowych, a także obliczania wynagrodzenia za urlop. Można się z niej m.in. dowiedzieć, jak naliczać urlop wypoczynkowy pracownikom podejmującym pierwszą pracę, kiedy można odmówić udzielania urlopu na żądanie oraz jak udzielać urlop wypoczynkowy pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnym. Zaprezentowano również prawidłowy sposób obliczania wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadku...

  okładka ZFŚS 2019. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  ZFŚS 2019. Komentarz

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. W komentarzu uwzględniono zmiany dostosowujące przepisy ustawy o zfśs do unijnego rozporządzenia o ochronie danyc...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 55,20

  Kupuj z kodem od: 45,20 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka ZFŚS 2019. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka ZFŚS 2019. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. W komentarzu uwzględniono zmiany dostosowujące przepisy ustawy o zfśs do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie ...

  okładka Jakie świadczenia można finansować z ZFŚS - przykłady i wzory zapisów regulaminowych, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  Jakie świadczenia można finansować z ZFŚS - przykłady i wzory zapisów regulaminowych

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

  0,0 (brak ocen)

  Przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wskazują precyzyjnie, które świadczenia wolno finansować z funduszu. Decyduje więc o tym zasadniczo pracodawca w regulaminie ZFŚS, przy czym praktyka dopuszcza bardzo wiele rodzajów świadczeń. Publikacja przedstawia i omawia poszczególne formy świadczeń, które mogą być przez pracodawcę finansowane z funduszu socjalnego....

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 69,00

  Kupuj z kodem od: 59,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Jakie świadczenia można finansować z ZFŚS - przykłady i wzory zapisów regulaminowych, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka Jakie świadczenia można finansować z ZFŚS - przykłady i wzory zapisów regulaminowych, Ebook | Mariusz Pigulski

  Przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wskazują precyzyjnie, które świadczenia wolno finansować z funduszu. Decyduje więc o tym zasadniczo pracodawca w regulaminie ZFŚS, przy czym praktyka dopuszcza bardzo wiele rodzajów świadczeń. Publikacja przedstawia i omawia poszczególne formy świadczeń, które mogą być przez pracodawcę finansowane z funduszu socjalnego.

  okładka Urlopy wypoczynkowe w 2018 r. – ustalanie wymiaru, udzielenia i rozliczanie, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  Urlopy wypoczynkowe w 2018 r. – ustalanie wymiaru, udzielenia i rozliczanie

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja w praktyczny sposób przedstawia zasady udzielania urlopów wypoczynkowych. Uwzględnia ostatnie zmiany dotyczące naliczania wynagrodzenia za urlop dla nauczycieli oraz pracowników tymczasowych. Można się niej dowiedzieć m.in.:- jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepełnoetatowych,- jak udzielać urlopu pracownikom podejmującym pierwszą pracę w życiu,- jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikom powracającym do pr...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 14,90

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Urlopy wypoczynkowe w 2018 r. – ustalanie wymiaru, udzielenia i rozliczanie, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka Urlopy wypoczynkowe w 2018 r. – ustalanie wymiaru, udzielenia i rozliczanie, Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja w praktyczny sposób przedstawia zasady udzielania urlopów wypoczynkowych. Uwzględnia ostatnie zmiany dotyczące naliczania wynagrodzenia za urlop dla nauczycieli oraz pracowników tymczasowych. Można się niej dowiedzieć m.in.:- jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepełnoetatowych,- jak udzielać urlopu pracownikom podejmującym pierwszą pracę w życiu,- jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikom powracającym do pracy po urlopie wychowawczym,- ...

  okładka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 Komentarz

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Są one poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.W przystępny sposób, a zarazem szczegółowo omówiono ważne dla pracodawców obowiązki w zakresie prowadzenia działalności socjalnej. Zwrócono także uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, które w p...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 63,20

  Kupuj z kodem od: 53,20 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Są one poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.W przystępny sposób, a zarazem szczegółowo omówiono ważne dla pracodawców obowiązki w zakresie prowadzenia działalności socjalnej. Zwrócono także uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, które w pewnych sytuacjach będą należne...

  okładka Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r., Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja omawia zmiany, jakie weszły i wejdą w życie w 2018 r. w przepisach dotyczących m.in. zatrudniania cudzoziemców, ochrony danych osobowych, rozliczania składek ZUS, minimalnego wynagrodzenia dla pracowników i minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi, limitów zwolnień podatkowych z których mogą korzystać przede wszystkim pracownicy, w zakresie zapomóg, świadczeń z zfśs, dofinansowania wypoczynku czy...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 9,90
  okładka Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r., Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r., Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja omawia zmiany, jakie weszły i wejdą w życie w 2018 r. w przepisach dotyczących m.in. zatrudniania cudzoziemców, ochrony danych osobowych, rozliczania składek ZUS, minimalnego wynagrodzenia dla pracowników i minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi, limitów zwolnień podatkowych z których mogą korzystać przede wszystkim pracownicy, w zakresie zapomóg, świadczeń z zfśs, dofinansowania wypoczynku czy placówek przedszkolnych i żło...

  okładka Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenia podatkowe i składkowe, Ebook | Paweł Muż, Sławomir Biliński, Mariusz Pigulski

  Ebook

  Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenia podatkowe i składkowe

  Paweł Muż, Sławomir Biliński, Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego. Zwracamy również uwagę na to, kiedy świadczenie dla członka zarządu może zostać uznane za koszt podatkowy. Należy pamiętać że sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizyc...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 9,90
  okładka Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenia podatkowe i składkowe, Ebook | Paweł Muż, Sławomir Biliński, Mariusz Pigulski
  okładka Wynagrodzenie członka zarządu – rozliczenia podatkowe i składkowe, Ebook | Paweł Muż, Sławomir Biliński, Mariusz Pigulski

  Przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego. Zwracamy również uwagę na to, kiedy świadczenie dla członka zarządu może zostać uznane za koszt podatkowy. Należy pamiętać że sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zależy przede wszystkim ...

  okładka Problemy z rozliczaniem podróży służbowych, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  Problemy z rozliczaniem podróży służbowych

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Rozliczenia związane z podróżą służbową nastręczają wiele problemów zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Dotyczy to zarówno wysokości należności, sposobu ich udokumentowania, jak i ustalenia, czy wyjazd pracownik...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 9,90
  okładka Problemy z rozliczaniem podróży służbowych, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka Problemy z rozliczaniem podróży służbowych, Ebook | Mariusz Pigulski

  Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Rozliczenia związane z podróżą służbową nastręczają wiele problemów zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Dotyczy to zarówno wysokości należności, sposobu ich udokumentowania, jak i ustalenia, czy wyjazd pracownika jest podróżą służbową. Publi...

  okładka Godziny pracy zleceniobiorców. Jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r., Ebook | Mariusz Pigulski, Jarosława Warszawska

  Ebook

  Godziny pracy zleceniobiorców. Jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.

  Mariusz Pigulski, Jarosława Warszawska

  Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

  0,0 (brak ocen)

  Ewidencję czasu pracy zleceniodawca będzie zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie za dany miesiąc stało się wymagalne. Warto zatem zapewnić sobie taki sposób rejestracji czasu pracy, który pozwoli na łatwe archiwizowanie. Archiwizacja nie musi być papierowa, można jej dokonać na elektronicznym nośniku informacji....

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 69,00

  Kupuj z kodem od: 59,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Godziny pracy zleceniobiorców. Jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r., Ebook | Mariusz Pigulski, Jarosława Warszawska
  okładka Godziny pracy zleceniobiorców. Jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r., Ebook | Mariusz Pigulski, Jarosława Warszawska

  Ewidencję czasu pracy zleceniodawca będzie zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie za dany miesiąc stało się wymagalne. Warto zatem zapewnić sobie taki sposób rejestracji czasu pracy, który pozwoli na łatwe archiwizowanie. Archiwizacja nie musi być papierowa, można jej dokonać na elektronicznym nośniku informacji.

  okładka ZFŚS 2017. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  ZFŚS 2017. Komentarz

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków pracodawców wynikających z prowadzenia działalności socjalnej wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące rezygn...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 55,20

  Kupuj z kodem od: 45,20 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka ZFŚS 2017. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka ZFŚS 2017. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków pracodawców wynikających z prowadzenia działalności socjalnej wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące rezygnacji z zfśs lub ze świadczenia...

  okładka WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCÓW rozliczanie po zmianach, Ebook | Mariusz Pigulski

  Ebook

  WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCÓW rozliczanie po zmianach

  Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy muszą stosować minimalną stawkę godzinową w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Wynosi ona 13 zł brutto za godzinę. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tego minimum, wówczas osobie realizującej umowę przysługuje wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki. Publikacja w praktyczny sposób omawia kwestie związane z wynagradzaniem zleceniobiorców i osób świadczących u...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 9,90
  okładka WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCÓW rozliczanie po zmianach, Ebook | Mariusz Pigulski
  okładka WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCÓW rozliczanie po zmianach, Ebook | Mariusz Pigulski

  Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy muszą stosować minimalną stawkę godzinową w stosunku do umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Wynosi ona 13 zł brutto za godzinę. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tego minimum, wówczas osobie realizującej umowę przysługuje wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki. Publikacja w praktyczny sposób omawia kwestie związane z wynagradzaniem zleceniobiorców i osób świadczących usługi, nie brak w niej przykła...

  okładka 70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe, Ebook | Paweł Muż, Tomasz Krywan, Mariusz Pigulski

  Ebook

  70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

  Paweł Muż, Tomasz Krywan, Mariusz Pigulski

  Wydawnictwo: INFOR

  0,0 (brak ocen)

  Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu....

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 9,90
  okładka 70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe, Ebook | Paweł Muż, Tomasz Krywan, Mariusz Pigulski
  okładka 70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe, Ebook | Paweł Muż, Tomasz Krywan, Mariusz Pigulski

  Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rod...

  Promocja
  okładka Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS, Książka | Majkowski Bogdan, Pigulski Mariusz

  Książka. Oprawa miękka

  Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

  Majkowski Bogdan, Pigulski Mariusz

  Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

  Wzrost płacy minimalnej wpływa bezpośrednio na obciążenia składkowe płacone za niektóre grupy ubezpieczonych oraz minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom. Musimy także sprawdzić, czy za daną osobę należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Podniesienie płacy minimalnej może również wpłynąć na istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów....

  Książka dostępna od: 58,31
  Cena katalogowa 89,70

  Produkt niedostępny

  Promocja
  okładka Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS, Książka | Majkowski Bogdan, Pigulski Mariusz
  Promocja
  okładka Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS, Książka | Majkowski Bogdan, Pigulski Mariusz

  Wzrost płacy minimalnej wpływa bezpośrednio na obciążenia składkowe płacone za niektóre grupy ubezpieczonych oraz minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom. Musimy także sprawdzić, czy za daną osobę należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Podniesienie płacy minimalnej może również wpłynąć na istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów.

  Promocja
  okładka Place w firmie 2018 Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia, Książka | Pigulski Mariusz

  Książka. Oprawa miękka

  Place w firmie 2018 Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia

  Pigulski Mariusz

  Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

  Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany, wskaźniki i poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń po zmianach w 2018 roku.

  Książka dostępna od: 44,85
  Cena katalogowa 69,00

  Produkt niedostępny

  Promocja
  okładka Place w firmie 2018 Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia, Książka | Pigulski Mariusz
  Promocja
  okładka Place w firmie 2018 Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia, Książka | Pigulski Mariusz

  Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany, wskaźniki i poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń po zmianach w 2018 roku.

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.