okładka Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki książka | Jerzy Kisielnicki, Sobolewska Olga

Pobierz za darmo fragment ebooka

Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki książka

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja -25%

Produkt dostępny Metody dostawy

Zamówienie wyślemy najpóźniej: w poniedziałek

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

Monografia przedstawia problematykę zarządzania organizacjami sieciowymi w ujęciach zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. W sześciu rozdziałach zaprezentowano Czytelnikowi wieloletnie badania jej autorów nad organizacjami wirtualnymi i sieciowymi, a także zagadnienia ściśle związane z funkcjonowaniem tego typu struktur, jak: pojęcie i analizę funkcjonowania organizacji sieciowych; podstawowe modele budowy ze szczególnym uwzględnieniem sieci i węzłów; poruszono problematykę innowacyjności w zarzadzaniu; oceniono warunki dla przepływu wiedzy w kontekście systemów sieciowych; zagadnienie komunikacji w strukturach tradycyjnych i sieciowych; skomplikowany problem podjęcia współpracy; omówiono infrastrukturę teleinformatyczną jako podstawę wszelkich zmian będących w kręgu zainteresowania autorów monografii.

Przedstawiono również proces zarządzania projektami na przykładzie rzeczywistego dużego projektu badawczo-rozwojowego SYNAT, który realizowany był w ramach struktury sieciowej. Publikację na tle innych, istniejących już prac wyróżniają całościowa analiza problematyki zarządzania organizacją sieciową, badanie roli organizacji sieciowej jako nośnika innowacyjności oraz przedstawienie unikatowych badań nad efektami i barierami tego typu organizacji.

*********

Network Organizations as Carriers of Innovative Development of the Economy

The monograph presents the issues of managing network organizations in both theoretical and practical terms. In six chapters the reader was presented with many years of research by its authors on virtual and network organizations, as well as issues closely related to the functioning of such structures, such as: the concept and analysis of the functioning of network organizations; basic construction models with particular emphasis on networks and nodes; the issues of management innovation were discussed; the conditions for knowledge flow in the context of network systems were assessed; communication in traditional and network structures; complicated problem of starting cooperation; the ICT infrastructure was discussed as the basis for all changes of interest to the authors of the monograph.

The project management process was also presented on the example of a real large research and development project SYNAT, which was implemented within the network structure. The publication, compared to other existing works, is distinguished by a comprehensive analysis of the issues of network organization management, research on the role of a network organization as a carrier of innovation and presentation of unique research on the effects and barriers of this type of organization.

Szczegółowe informacje na temat książki Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki

Opinie i oceny książki Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki

Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki

Jerzy Kisielnicki, Sobolewska Olga,

Moja ocena:
    • Organizacje sieciowe...

      Książka. Oprawa miękka

      77,70 zł  

    • bumerang