Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Dzieła Tom 3 Fichte w kontekście, Książka | J. Marek Siemek
  Promocja
  okładka Dzieła Tom 3 Fichte w kontekście, Książka | J. Marek Siemek

  Zbiór prac Marka J. Siemka poświęconych twórcy Teorii Wiedzy, stanowiący uzupełnienie i rozwinięcie wątków z Idei transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Zawiera swoistą, Siemkowską, interpretację poglądów niemieckiego filozofa oraz sytuuje go w relacji do innych myślicieli – zarówno pokrewnych, tj. transcendentalnych (Kant, Hegel, Husserl), jak i wybierających odmienne drogi myślowe (Schelling). Teksty pochodzą z różnych okresów twórczości Profesora – od drugiej połowy lat sz...

  Promocja
  okładka The University of Warsaw History and traditions, Książka | Miziołek Jerzy
  Promocja
  okładka The University of Warsaw History and traditions, Książka | Miziołek Jerzy

  Autor przedstawia najważniejsze epizody dwusetletniej historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz sylwetki jego rektorów, wybitnych profesorów i absolwentów, w tym Fryderyka Chopina. Publikacja jest wprowadzeniem w historię Uniwersytetu, a także przewodnikiem po jego historycznych gmachach, zbiorach odlewów gipsowych czy rycin i rysunków przechowywanych w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej. Autor omawia osiągnięcia i spuściznę Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych (1816–1831) o...

  Promocja
  okładka Dzieła Tom 2 Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera, Książka | J. Marek Siemek
  Promocja
  okładka Dzieła Tom 2 Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera, Książka | J. Marek Siemek

  Podstawą edycji jest nowa wersja tekstu o Schillerze, nad którą Marek J. Siemek pracował w ostatnich latach życia. W porównaniu ze znaną monografią, opublikowaną w serii Myśli i Ludzie (Wiedza Powszechna, 1970), zawartość tomu została wzbogacona o aparat krytyczny oraz wątki filozoficzne pojawiające się w rozważaniach Autora w latach późniejszych. Autor przedstawia Schillera od strony mniej znanej polskiemu czytelnikowi: nie jako poetę i dramatopisarza, lecz filozofa – wychow...

  Promocja
  okładka Dzieła. Tom 1. Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki, Książka | J. Marek Siemek
  Promocja
  okładka Dzieła. Tom 1. Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki, Książka | J. Marek Siemek

  Najważniejsza polska praca poświęcona filozofii Kanta i Fichtego. Podstawowym celem Autora był opis sposobu myślenia, zwanego transcendentalizmem, w którego powstaniu i rozwoju myśl obu omawianych filozofów odegrała decydującą rolę. Tytułową ideę transcendentalizmu Siemek wydobył z wielorakich historycznych uwikłań, ubrał w szatę słowną niezależną od języka dawnej filozofii, a nade wszystko – w pasjonujący sposób dowiódł przełomowości transcendentalizmu i jego aktualności z p...

  Promocja
  okładka Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej, Książka |
  Promocja
  okładka Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej, Książka |

  Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości polskiej kultury przedtrydenckiej w zakresie duchowości i pobożności. W kolejnych artykułach autorzy opisują wybrane wartości (religijne, polityczne, etyczne, estetyczne), sięgając po nowe, unikatowe źródła, w ogóle dotychczas niepoddawane analizie lub rozważane z innej niż przyjęta p...

  Promocja
  okładka Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, Książka |
  Promocja
  okładka Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, Książka |

  Autorzy przedstawiają wartości polityczne funkcjonujące w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – przede wszystkim, choć nie tylko, we wspólnocie aktywnych politycznie szlacheckich obywateli. Starają się je odtworzyć na podstawie gruntownej analizy różnorodnych źródeł – traktatów i publicystyki politycznej, wystąpień publicznych na sejmie i sejmikach, ale także wypowiedzi nieoficjalnych, prywatnej wymiany poglądów między uczestnikami życia politycznego. Przedmiotem analizy jest m.i...

  Promocja
  okładka Nummi serrati, bigati et alii Coins of the Roman Republic in East-Central Europe, Książka | Dymowski Arkadiusz
  Promocja
  okładka Nummi serrati, bigati et alii Coins of the Roman Republic in East-Central Europe, Książka | Dymowski Arkadiusz

  The publication presents the results of research completed within the ‘Coins of the Roman Republic in Central Europe’ project implemented at the Institute of Archaeology, University of Warsaw. The author discusses the coins of the Roman Republic found in East-Central Europe north of the Sudetes and the Carpathian mountains (the territories of Poland, western Belarus and western Ukraine) – issues from the period of the first Roman emissions until 27 BC. The region of interest...

  Promocja
  okładka Cyberprzemoc O zagrożeniach i szansach na ograniczanie zjawiska wśród adolescentów, Książka | Julia Barlińska, Anna Szuster
  Promocja
  okładka Cyberprzemoc O zagrożeniach i szansach na ograniczanie zjawiska wśród adolescentów, Książka | Julia Barlińska, Anna Szuster

  Książka przedstawia zjawisko cyberprzemocy – nowego, technologicznego oblicza agresji rówieśniczej. Autorki prezentują rezultaty obszernego programu badawczego o charakterze eksperymentalnym, w którym rejestrowano realne zachowania adolescentów: wysyłanie bądź usuwanie kompromitującej rówieśnika wiadomości. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczenie obecności świadków aktów cyberprzemocy, aktywizacji różnych form empatii: afektywnej i poznawczej, oraz osobistych doś...

  Promocja
  okładka The Centrality of the Regime for Political Science, Książka | Clifford Angell Jr. Bates
  Promocja
  okładka The Centrality of the Regime for Political Science, Książka | Clifford Angell Jr. Bates

  The book concentrates on the crucial Aristotelian concept of politeia, trying to show how its understanding has evolved for years, often towards fallacious interpretations. The text also points out how reconstruction of the original meaning of the concept can help in creating the frames for modern political science to avoid the traps of ethnocentrism and methodological reductionism that appear in most of today’s models used by the political science and by the theories of the ...

  Promocja
  okładka Filozofia i wartości IV, Książka | Wolniewicz Bogusław
  Promocja
  okładka Filozofia i wartości IV, Książka | Wolniewicz Bogusław

  Tom rozważań dotyczących kwestii ontologicznych, etycznych i aksjologicznych. Zebrane w nim artykuły wyrażają pewne stanowisko filozoficzne, które sam Autor określa mianem: transcendentalny racjonalizm. Na publikację składają się teksty opublikowane już w XXI wieku z wyjątkiem jednego, który dopełnia powstałe później. W części pierwszej, poświęconej logice i metafizyce, zamieszczono m.in. artykuły dotyczące ontologii sytuacji i filozofii wczesnego Wittgensteina. W części dru...

  Promocja
  okładka Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej Powszechność i narodowość katolicyzmu polskieg, Książka |
  Promocja
  okładka Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej Powszechność i narodowość katolicyzmu polskieg, Książka |

  Tom VI serii ukazuje nie tylko swoistość kultury religijnej I Rzeczypospolitej, charakter i specyfikę pobożności „sarmackiej”, lecz także odsłania zasadnicze drogi rozwoju tej kultury w powiązaniu z myślą równolegle rozwijaną przez myślicieli i pisarzy katolickich w zachodniej Europie. Badaniom poddano kwestie otwarcia się polskiej kultury potrydenckiej na dynamikę rozwoju myśli religijnej w innych krajach europejskich, zdolności do prowadzenia z obcą kulturą dialogu oraz moż...

  Promocja
  okładka Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915, Książka | Malte Rolf
  Promocja
  okładka Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915, Książka | Malte Rolf

  Autor omawia rosyjskie rządy w Królestwie Polskim od upadku powstania styczniowego do momentu wycofania się Rosjan z ziem polskich podczas I wojny światowej. „Kraj Nadwiślański” odgrywał kluczową rolę w strukturze imperium carów jako jedna z jego najludniejszych oraz militarnie i gospodarczo najważniejszych części peryferyjnych. Rolf stawia tezę, że Rosjanie traktowali ten obszar jako swoiste laboratorium, miejsce eksperymentów, zbierania doświadczeń i testowania różnych konc...

  Promocja
  okładka Monastycyzm XV-XVIII w. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu, Książka |
  Promocja
  okładka Monastycyzm XV-XVIII w. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu, Książka |

  W tomie dotyczącym monastycyzmu w I Rzeczypospolitej przedmiot badań stanowią teksty reprezentujące rozmaite gatunki literackie, oba języki (łacinę i polszczyznę), różne środowiska monastyczne. Zostały dobrane tak, by książka miała charakter interdyscyplinarny. Na tom składają się studia o charakterze analityczno-interpretacyjnym. Acz dominuje perspektywa literaturoznawcza, obecne są także rozprawy poświęcone artefaktom, historyczno-kulturowe i muzykologiczna. Dzięki stabilno...

  Promocja
  okładka Aleksander Gieysztor Człowiek i dzieło, Książka |
  Promocja
  okładka Aleksander Gieysztor Człowiek i dzieło, Książka |

  Księga przygotowana na stulecie urodzin profesora Aleksandra Gieysztora zawiera teksty dotyczące różnych dziedzin jego działalności, osobiste wspomnienia przyjaciół, współpracowników i uczniów oraz publikowane po raz pierwszy listy profesora (wybór). Tom uzupełniają fotografie, również w ogromnej większości do tej pory niepublikowane. Publikacja ukazuje bogatą działalność Aleksandra Gieysztora jako wykładowcy i mistrza młodych adeptów historii, badacza o światowej renomie utr...

  Promocja
  okładka Z lotu ptaka Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Książka | Bogacki Miron
  Promocja
  okładka Z lotu ptaka Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej, Książka | Bogacki Miron

  W publikacji opisano sposoby wykonywania zdjęć z powietrza oraz efekty fotograficzne, które udaje się uzyskać przy użyciu balonu i latawca. Autor przedstawił historię powstania i rozwoju tych metod, a następnie – na podstawie własnych doświadczeń – przeanalizował ich możliwości i ograniczenia oraz porównał do innych sposobów fotografowania z lotu ptaka. Zdjęcia z powietrza to wyjątkowa forma dokumentacji, która znacznie poszerzyła horyzonty badawcze w archeologii i innych dz...

  Promocja
  okładka W przestrzeni Południa Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich, Książka |
  Promocja
  okładka W przestrzeni Południa Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich, Książka |

  Prezentowany tom jest drugą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą i odwołującego się przy tym do przedoświeceniowego modelu polaryzacji Europy, wedle osi podziału na Północ i Południe (część pierwsza nosi tytuł "Wśród krajów Północy"…). Studia uczonych z ośrodków naukowych Polski, Szwajcarii, Francji, Włoch i Portugalii ukazują Rzeczpospolitą jako uczestnika w dialogu wartości z krajami romańskiego Południa, rejestru...

  Promocja
  okładka Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku (t. VII), Książka |
  Promocja
  okładka Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku (t. VII), Książka |

  Zawarte w tomie rozprawy przedstawiają związki katolicyzmu polskiego z formacjami duchowymi wykształconymi na gruncie kultur europejskich. Dowodzą otwartości polskich środowisk religijnych na nowe inspiracje, weryfikują tezę o dominujących w dobie potrydenckiej tendencjach izolacjonistycznych i prymitywizacji kultu. Na tle relacji europejskich katolicyzmu Rzeczypospolitej jawi się pluralizm kultury duchowej XVII wieku. Czytelne stają się też działania zmierzające do adaptacji...

  Promocja
  okładka Wśród krajów Północy Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich, Książka |
  Promocja
  okładka Wśród krajów Północy Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich, Książka |

  Tom jest pierwszą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą. Zgodnie z mapą mentalną najpowszechniej akceptowaną w okresie wczesnonowożytnym, w tym ujęciu osią polaryzacji jest podział kontynentu na Północ i Południe. Międzynarodowy zespół badaczy z ośrodków naukowych w Polsce, Szwecji, Niemczech i Czechach ukazuje więc Rzeczpospolitą w perspektywie septentrionalnej, podkreślając też znaczenie państwa polsko-litewskiego ...

  Promocja
  okładka Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI - XVII wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI - XVII wieku, Książka |

  Tom Ewangelicyzm reformowany ... gromadzi studia historyków literatury, historyków i teologów, będące wynikiem badań nad kulturowym dziedzictwem kalwinizmu w państwie polsko-litewskim. Analizowano epistolografię, katechizmy, kancjonały, pieśni, psalmy, oracje, postylle, traktaty parenetyczne, teologiczne i filozoficzne autorstwa m.in. Mikołaja Reja, Jakuba Lubelczyka, Bartłomieja Keckermanna czy Daniela Kałaja. Badania dowodzą otwartości polskich ewangelików reformowanych na ...

  Promocja
  okładka Szpiedzy tacy jak wy. Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD 1970-1990, Książka | Jaskułowski Tytus
  Promocja
  okładka Szpiedzy tacy jak wy. Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD 1970-1990, Książka | Jaskułowski Tytus

  Książka ukazuje obraz społeczeństwa PRL i NRD odbity w krzywym zwierciadle biurokracji tajnej służby. Można się z niej między innymi dowiedzieć, kto w 1980 roku poprosił polskiego ministra spraw wewnętrznych o autograf, dlaczego polskie MSW było zainteresowane niemieckim filmem Blond Gejsza, a także - komu były potrzebne "do pilnych celów operacyjnych" spinacze, zszywacze i nożyczki?. Książka powstała przy okazji pracy nad rozprawą habilitacyjną autora poświęconą analizie rel...

  Promocja
  okładka To zupełnie nieprawdopodobne, Książka | Rozwadowski Paweł
  Promocja
  okładka To zupełnie nieprawdopodobne, Książka | Rozwadowski Paweł

  Nigdy dotąd nie mieliśmy w Polsce książki tak szybkiej, tak bezpretensjonalnie ekstatycznej i zachłyśniętej wolnością jak proza beatników. To zupełnie nieprawdopodobne, ale macie ją przed sobą. Żeby powstała, trzeba było punkowego załoganta, tekściarza, performera i frontmana, pasjonata i praktyka funku i reggae w jednej osobie. Ile tu wspomnień, a ile literatury? Nieważne. Starczy dać się porwać przygodzie. A chętni rozpoznają brawurowo uchwycone scenerie i portrety z czasó...

  Promocja
  okładka Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym, Książka |
  Promocja
  okładka Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym, Książka |

  Zbiór obszernych, wnikliwych artykułów analizujących i interpretujących treść oraz formę przedstawiania w dziele filmowym świata doświadczeń wewnętrznych bohaterów filmowych. Rozprawy są poświęcone filmom: Świadectwo urodzenia Stanisława Różewicza, Konformista Bernardo Bertolucciego, Lokator Romana Polańskiego, Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, Łagodna Piotra Dumały, Aleksandra Aleksandra Sokurowa oraz Wołanie Marcina Dudziaka. Zamieszczone w tomie interpretacje – zgodnie z zasa...

  Promocja
  okładka Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych, Książka |
  Promocja
  okładka Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych, Książka |

  Ostatni tom serii, w którym autorzy starali się uchwycić znaczące obszary XVIII stulecia – od saskich początków po oświeceniowo-romantyczny przełom. Teksty dotyczą problemów aksjologicznych w poezji późnego baroku, obecności tradycji biblijnej w języku poezji religijnej epoki, odnowie życia kościelnego i pogłębieniu świadomości wiernych, wychowaniu religijnym w kolegiach szlacheckich, wreszcie – literackich świadectw postaw wobec deizmu. Osobne studium poświęcono świadomości ...

  Promocja
  okładka Chrysis, Książka | Sylwiusz Eneasz Piccolomini
  Promocja
  okładka Chrysis, Książka | Sylwiusz Eneasz Piccolomini

  Pierwsze polskie tłumaczenie nowołacińskiej komedii „Chrysis” autorstwa Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (późniejszego papieża Piusa II), dokonane przez Ewę Skwarę. Znakomity przykład komedii humanistycznej, która powstała w XV-wiecznej Italii jako wyraz imitacji i twórczego współzawodnictwa z utworami Plauta i Terencjusza. Pełne opracowanie naukowe przeznaczone dla badaczy humanizmu renesansowego, literaturoznawców, historyków kultury i czytelników zainteresowanych teatrem....