okładka Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wiekuksiążka | |

Pobierz za darmo fragment ebooka

Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku książka

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja -30%

Produkt dostępny Metody dostawy

Wysyłamy w 24h

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

Tom IV obejmuje ponad 150 lat historii stosunków polsko-białoruskich, w tym przełomowych wydarzeń historycznych, jakie w tym okresie miały miejsce: I wojnę światową, wojnę polsko-sowiecką 1920 roku, traktat ryski 1921 roku oraz sytuację geopolityczną regionu po II wojnie światowej.

Książka jest zbiorem 30 artykułów znanych naukowców z Polski i Białorusi. Poszczególne tematy dotyczą polskiej oświaty, rywalizacji o Białoruś jako strefę wpływów podczas I wojny światowej, postaw Polaków i Białorusinów wobec zmieniającej się rzeczywistości politycznej w latach 1919-1921, konsekwencji traktatu ryskiego, polityki sowieckiej wobec Polaków w BSRR w latach 1921-1941, podziemia polskiego na Białorusi w latach 1939-1956 i jego relacji z ludnością białoruską, funkcjonowania mniejszości polskiej w BSRR po II wojnie światowej, a także sytuacji mniejszości polskiej w Republice Białoruś.
(Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz; Uniwersytet w Białymstoku)

Gros artykułów tomu skoncentrowanych jest na problematyce dwu wielkich wojen XX wieku – wojnie światowej 1914-1918 r. oraz związanej z nią genetycznie wojnie polsko-sowieckiej. To nie jest przypadkiem, ponieważ dla wielu narodów I Wojna była nacechowana „optymistyczną tragedią”, ze względu na porażkę w niej wszystkich europejskich imperiów. To z jednej strony, a z drugiej strony ona charakteryzowała się wzrostem świadomości narodowej u „bezpaństwowych” wcześniej narodów.
(Prof. dr hab. Ryhor Łaźko; Uniwersytet Franciszka Skaryny w Homlu)

Obszerny tom – liczący 736 stron, obszerny jest również pod względem chronologicznym, obejmuje bowiem ponad 150-letni okres historii. Główny nacisk położono na doniosłe okresy historyczne, zjawiska „przełomowe”, wydarzenia decydujące o losach ludzkich. Opublikowane artykuły pozwalają lepiej poznać i zrozumieć historię Białorusi, poprzez losy Polaków (i spolonizowanych Białorusinów). Sposób przedstawiania zagadnień, ich interpretacja, oceny odbiegające od przyjętych w białoruskiej historiografii i zawarte w nich tezy, mogą stać się przedmiotem naukowej dyskusji.
(Prof. dr hab. Swiatłana Marozawa; Uniwersytet Janki Kupały w Grodnie)

Wielkie zamierzenie intelektualno-edytorskie, jakie podjęto przed czterema laty, aby możliwie najwszechstronniej i z pozycji nie tylko odpowiadającej polskiej racji stanu przedstawić dzieje Polaków na Białorusi, realizowane jest z żelazną konsekwencją. Realizatorom tego zamierzenia udało się zaprosić do współpracy wybitnych znawców przedmiotu z najważniejszych polskich i białoruskich ośrodków naukowych, a także z politycznych kręgów opiniotwórczych. Organizatorzy już czterech edycji konferencji stworzyli trwały, ważny fakt kulturowy i historiograficzny.
(Prof. dr hab. Stanisław Nicieja; Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Tadeusz Gawin (ur. 1951, Łosośna k. Grodna) – obywatel Białorusi, emerytowany oficer zawodowy, polski działacz społeczny, historyk. Ukończył Wyższą Wojskową Szkołę Łączności w Orle i Akademię Łączności w Leningradzie. Na stanowiskach dowódczych i sztabowych w wojskach pogranicznych ZSRR w Zabajkalskim, Pacyficznym i Zachodnim Okręgu Pogranicznym. W 1987 roku, w stopniu ppłk., zrezygnował z kariery wojskowej na rzecz zaangażowania w ruch polskiego odrodzenia narodowego w BSRR. Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza w Grodnie (1988-90); współzałożyciel i prezes Związku Polaków na Białorusi (1990-2000). Doradca d/s narodowościowych przew. RN S. Szareckiego (1996-99); w 1997 roku sygnatariusz „Karty ’97” – ruchu obywatelskiego obrony praw człowieka oraz niezależności i suwerenności państwa białoruskiego. Doktorat na Uniwersytecie Opolskim (2008), habilitacja na Uniwersytecie w Białymstoku (2019). Pracownik naukowy Centrum Studiów Białoruskich przy Studium Europy Wschodniej UW.

Szczegółowe informacje na temat książki Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku

Opinie i oceny książki Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku

Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku

Moja ocena:
  • Polacy na Białorusi...

   Książka. Oprawa twarda

   91,00 zł  

  • bumerang