Seria Akademicka. Prawo

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Prawo administracyjne - testy, kazusy, pytania sprawdzające (pdf), Ebook | Konrad Kędzierski, Ewa Kubas
  Nowość
  okładka Prawo administracyjne - testy, kazusy, pytania sprawdzające (pdf), Ebook | Konrad Kędzierski, Ewa Kubas

  Książka ma na celu przybliżenie studentom prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także aplikantom oraz pracownikom organów administracji publicznej najważniejszych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego w prosty i przejrzysty sposób. W tym celu każdy z dziewiętnastu rozdziałów został podzielony na trzy bloki: testy, kazusy oraz pytania sprawdzające. Zdaniem Autorów taki układ pozwala na powtórzenie informacji teoretycznych zawartych w podręcznikach z za...

  Nowość
  okładka Kazusy z prawa dla ekonomistów (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Piotr Wiatrowski, Opracowania Zbiorowe
  Nowość
  okładka Kazusy z prawa dla ekonomistów (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Piotr Wiatrowski, Opracowania Zbiorowe

  Publikacja stanowi zbiór kazusów dotyczących różnych dziedzin prawa. Książka może być cenną pomocą dla studentów kierunków ekonomicznych przygotowujących się do zajęć, kolokwiów i egzaminów z przedmiotów związanych z prawem. Czytelnik znajdzie tu kazusy z zakresu: prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, części ogólnej prawa zobowiązań, prawa własności intelektualnej, prawa karnego oraz prawa procesowego (cywilnego, ad...

  okładka Teoria i filozofia prawa (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Adam Dyrda
  okładka Teoria i filozofia prawa (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Adam Dyrda

  Niniejsze repetytorium, dzieło Autorów z 3 ośrodków naukowych - uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi cenną pomoc dla osób, które chcą zweryfikować i usystematyzować swoja wiedze z zagadnień teorii i filozofii prawa.Jako publikacja z zakresu filozofii książka jest wyjątkowo nowoczesnym i oryginalnym dziełem, zarówno pod względem układu, sekwencji prezentowanych zagadnień jak i szczegółowej zawartości merytorycznej...

  okładka Prawo ochrony środowiska (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Górski
  okładka Prawo ochrony środowiska (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Górski

  Podręcznik składa się z dwóch części:Pierwsza dotyczy zasad ogólnych ochrony środowiska i oceny oddziaływania na nie. Porusza również zagadnienia dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów jego ochrony oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonywania obowiązków ochronnych i wyrządzania szkód w środowisku.W części drugiej omówiono poszczególne komponenty i sposoby oddziaływania na środowisko oraz jego ochronę (...

  okładka Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii (pdf), Ebook | Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński
  okładka Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii (pdf), Ebook | Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński

  Książka jest jednym z nielicznych na rynku opracowań podręcznikowych dotyczących tematyki stanowienia i stosowania prawa. Autorzy wyróżnili procesy stanowienia prawa spośród podstawowych form tworzenia prawa oraz powiązali te procesy ze stosowaniem prawa, a także ukazali znaczenie tych procesów we współczesnym, demokratycznym państwie prawnym. Wykazanie wzajemnych powiązań oraz równoległa charakterystyka uwarunkowań i podstawowych faz obu tych procesów umożliwiły wyjście...

  okładka Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Roman Hauser, Andrzej Skoczylas
  okładka Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Roman Hauser, Andrzej Skoczylas

  Podręcznik zawiera kompleksowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz objaśnień dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego książka omawia:• problematykę czynności procesowych,• zależności występujące między wskazanymi postępowaniami,• odrębności, jakie w stosunku do tych postępowań zostały prze...

  okładka Prawo spółek handlowych (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Koch, Jacek Napierała
  okładka Prawo spółek handlowych (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Koch, Jacek Napierała

  Podręcznik przedstawia kompleksową analizę zagadnień dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w ustawie – Kodeks spółek handlowych.Wskazano w nim również na regulacje innych aktów prawnych, istotnych z punktu widzenia omawianej tematyki, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności omówiono takie zagadnienia jak:• prokura, firma i przed...

  okładka Historia państwa i prawa polskiego (966-1795)  (pdf), Ebook | Wacław Uruszczak
  okładka Historia państwa i prawa polskiego (966-1795)  (pdf), Ebook | Wacław Uruszczak

  Opracowanie ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego oraz następujące kolejno przekształcenia jego instytucji politycznych i prawnych.Polska jako państwo powstała w X wieku. Pod koniec wieku XVIII – w wyniku rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję – utraciła niepodległość, aby w 1918 roku odrodzić się jako wolna Rzeczpospolita. W tym czasie zmieniały się jej terytorium, struktury społeczne, formy rządu, instytucje władzy i prawo.Zmiany te były wymuszane okoliczn...

  okładka Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji (pdf), Ebook | Marta Romańska
  okładka Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji (pdf), Ebook | Marta Romańska

  W książce w sposób przejrzysty i kompleksowy omówiono zagadnienia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w administracji. Autorka przedstawia m.in.:• przesłanki decydujące o dopuszczalności egzekucji administracyjnej i warunki, które muszą być spełnione w celu wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego,• specyficzne zasady postępowania egzekucyjnego w administracji i instytucje znane tylko temu postępowaniu, a także sądowemu postępowaniu egz...

  okładka Etyka w administracji publicznej (pdf), Ebook | Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski
  okładka Etyka w administracji publicznej (pdf), Ebook | Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski

  Etyka w administracji publicznej to podręcznik, w którym Autorzy dokonali analizy aspektów etycznych pracy urzędnika administracji publicznej oraz najważniejszych standardów i wartości związanych z pełnioną przez niego funkcją społeczną. Omawiane zagadnienia wskazują przenikanie się wymogów stawianych urzędnikom przez prawo i zasady etyki zawodowej.Praca jest napisana jasnym i zrozumiałym językiem, stanowi cenną pomoc zarówno dla studentów, jak i urzędników oraz inn...

  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska

  Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego w tym m.in. zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego oraz wpływ zobowiązań międzynarodowych na kształt krajowych rozwiązań w zakresie prawa karnego wykonawczego ze szczególnym podkreśleniem zasady humanitaryzmu. W opracowaniu zaprezentowano m.in.:• uczestników postępowania wykonawczego wraz z omówieniem ich pozycji w tym postępowaniu,• wyczerpujące informacje doty...

  okładka Rzymskie prawo publiczne (pdf), Ebook | Anna Tarwacka, Jan Zabłocki
  okładka Rzymskie prawo publiczne (pdf), Ebook | Anna Tarwacka, Jan Zabłocki

  W publikacji omówiono zagadnienia rzymskiego prawa publicznego w ujęciu chronologicznym: od założenia Rzymu, poprzez okres królewski, republikański, pryncypat i dominat, aż do czasów cesarza Justyniana I Wielkiego. Rzymskie prawo publiczne stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat różnych ustrojów, zasad administrowania państwem, organizacji armii, a także relacji między państwem a jednostką i państwem a rodziną.Rzymscy juryści stworzyli definicje, podziały i typologie ...

  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska

  Kolejne, 6. wydanie popularnego podręcznika do Prawa karnego wykonawczego.Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:źródeł oraz zasad prawa karnego wykonawczego,postępowania wykonawczego,wykonywania środków karnych i zabezpieczających,wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, także w systemie ...

  okładka Socjologia prawa. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Małgorzata Stefaniuk, Antoni Pieniążek
  okładka Socjologia prawa. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Małgorzata Stefaniuk, Antoni Pieniążek

  Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa. Omawia m.in:• dorobek naukowy prekursorów socjologii prawa i ich następców;• kwestię społecznego działania prawa i powszechnej świadomości prawnej;• politykę prawa, jego tworzenie i stosowanie;• funkcje prawa i ich modyfikacja w zależności od zmiany sytuacji społeczno-politycznej;• pojęcie prestiżu prawa i zawodów prawniczych. Publikacja prezentuje również wyniki badań empirycznych, w tym b...

  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Jarosław Zagrodnik
  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Jarosław Zagrodnik

  W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące:• teorii procesu karnego,• międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,• zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego, a także• przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, zostały przedstawione jasno i zrozumiale.Trzecie wydanie podręcznika&nb...

  okładka Prawo karne. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Jerzy Lachowski, Andrzej Marek
  okładka Prawo karne. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Jerzy Lachowski, Andrzej Marek

  Podręcznik w sposób zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze instytucje części ogólnej prawa karnego oraz wybrane typy przestępstw. Uregulowania te zostały poddane dogłębnej analizie, wskazano również na praktyczne implikacje ich zastosowania oraz zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych.W piątym wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów...

  okładka Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze (pdf), Ebook | Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek
  okładka Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze (pdf), Ebook | Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek

  W podręczniku kompleksowo omówiono:• część ogólną materialnego prawa karnego skarbowego dotyczącą zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych,• część szczególną grupującą przestępstwa i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe, a także• zagadnienia procesowego i wykonawczego prawa karnego skarbowego. Drugie wydanie poszerzono o prezentację wybranych zagadnień, takich jak:• brak możliwości stosowania w prawie karnym skarbowym instytucji st...

  okładka Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Małgorzata Stahl
  okładka Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Małgorzata Stahl

  Podręcznik obejmuje wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.:pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy dyskrecjonalnej, publicznych praw podmiotowych, sankcji, dóbr publicznych;zasady demokratycznego państwa prawnego, ochrony godności człowieka, legalności, proporcjonalności, jawności, dobrej administracji;źródła prawa administracyjnego i jego wykładnię. W publikacji objaśnion...

  okładka Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Paweł Borszowski
  okładka Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Paweł Borszowski

  Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i o...

  okładka Polskie prawo konstytucyjne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Dariusz Górecki
  okładka Polskie prawo konstytucyjne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Dariusz Górecki

  Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego. W szóstym wydaniu zaprezentowano ostatnie ważne zmiany dotyczące m.in.:trybu wyboru Prezydenta RP, wynikające z ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na...

  okładka Prawo autorskie. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka
  okładka Prawo autorskie. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka

  Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.:treść autorskich praw osobistych i majątkowych,dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów,ochronę prawną wizerunku,prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów.Publikacja zawiera także analizę wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie prawa autorskiego i praw ...

  okładka Prawo karne materialne. Część ogólna (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Prawo karne materialne. Część ogólna (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Podręcznik prezentuje pełny wykład części ogólnej kodeksu karnego z uwzględnieniem dużej liczby praktycznych przykładów dla lepszego zrozumienia omawianych treści.Najnowsze wydanie uwzględnia m.in. ostatnie zmiany do k.k. wynikające z ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych u...

  okładka Wprowadzenie do logiki dla prawników (pdf), Ebook | Oktawian Nawrot
  okładka Wprowadzenie do logiki dla prawników (pdf), Ebook | Oktawian Nawrot

  Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika. Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich kwestii jak:interpretacja tekstów prawnych,wnioskowania prawnicze,problematyka ...

  okładka System podatkowy. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Robert Wolański
  okładka System podatkowy. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Robert Wolański

  W podręczniku omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące podatków i prawa podatkowego. Przybliżono także wybrane elementy systemów podatkowych i procesu harmonizacji podatków w Unii Europejskiej oraz stopień dostosowania polskich regulacji do unormowań unijnych. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie tematy jak:istota podatku jako instytucji prawnej;miejsce prawa podatkowego w systemie prawnym, jego źródła i wykładnia;konstrukcje podatków w Polsce, zwłaszcza w zakresi...