Bony na Walentynki
okładka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf) ebook | pdf | Praca zbiorowa

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf) Wydanie: 1 ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

W podręczniku przedstawiono zagadnienia sądowej kontroli administracji stanowiącej instrument gwarantujący zgodne z prawem działanie organów administracji publicznej w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi.

W podręczniku przedstawiono zagadnienia sądowej kontroli administracji stanowiącej instrument gwarantujący zgodne z prawem działanie organów administracji publicznej w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi. Szcze­gółowo omówiono m.in. cechy charakterystyczne sądowych modeli kontroli administracji, ze szczególnym uwzględnieniem modelu mieszanego, oraz zagadnienia postępowania sądowoadministracyjnego. Układ opracowania jest ściśle powiązany z obecnym w polskim systemie praw­nym mieszanym modelem sądowej kontroli administracji, w którym wykonują ją zarówno sądy powszechne, jak i sądy administracyjne, zasadnicze znaczenie ma jednak kontrola sprawowana przez sądy administracyjne.

Publikacja dzięki syntetycznemu ujęciu problematyki postępowania sądowoad­ministracyjnego przeznaczona jest głównie dla studentów kierunku prawo oraz administracja, kandydatów na stanowiska urzędnicze w aparacie admi­nistracyjnym państwa, urzędników oraz pełnomocników reprezentujących strony w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Dobór omawia­nych zagadnień został zdeterminowany wyzwaniami, z którymi przychodzi się mierzyć w praktyce pracownikom organów administracji publicznej (rzą­dowej i samorządowej) oraz peł no mocnikom stron w postępowaniach sądowo­ administracyjnych.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf)

    • Postępowanie sądowoadministracyjne...

      Ebook

      50,00 zł  

    • bumerang

Opinie i oceny ebooka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf)

Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf)

Praca zbiorowa,

Moja ocena: