Seria HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii, Ebook | Sosnowska Paulina
  okładka Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii, Ebook | Sosnowska Paulina

  W intelektualnej relacji Martina Heideggera i Hannah Arendt – jednych z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku – uwidaczniają się najistotniejsze zwroty w najnowszej filozofii oraz historii Zachodu: dramat totalitaryzmu, rozpad tradycyjnych kategorii metafizycznych i politycznych, konieczność mozolnego wykuwania nowego języka opisu rzeczywistości. Tezę książki wyraża przekonanie, że odpowiedź Arendt na filozofię Heideggera, udzielona w szerokim kontekście zmagań obojga my...

  okładka Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Ebook | Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz
  okładka Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Ebook | Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz

  Prezentowany tom jest pierwszym efektem realizacji szerszego projektu poświęconego rozwijaniu koncepcji kulturowej teorii literatury. W tej fazie celem naszym było po prostu uchwycenie zmian zaszłych we współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej oraz ukazanie ich skutków dla rozumienia zarówno kluczowych kategorii, jak terytorium i statusu obecnej(i przyszłej) kulturowej - już faktycznie- teorii literatury. Jest ona kulturowa, ze względu na osadzenie jej założeń, narzędzi ...

  okładka Przeszłość praktyczna, Ebook | White Hayden
  okładka Przeszłość praktyczna, Ebook | White Hayden

  Przeszłość praktyczna to kolejny tom antologii tekstów uznanego za najwybitniejszego teoretyka historii w świecie anglojęzycznym, amerykańskiego badacza teorii i historii historiografii - Haydena White’a. Po wydanej przez Universitas w 2000 roku Poetyce pisarstwa historycznego (red. Ewa Domańska i Marek Wilczyński; wydanie II poprawione i uzupełnione 2010) oraz tomie Proza historyczna (red. Ewa Domańska, 2009), proponowany zbiór będzie zawierać zarówno now...

  okładka Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach, Ebook | Leszek Koczanowicz
  okładka Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach, Ebook | Leszek Koczanowicz

  Nowoczesność jest jednocześnie kuszącym i niepojącym projektem społecznym i egzystencjalnym. Książka Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach ukazuje jej złożoność oraz zawarte w niej sprzeczności. Związki polityki i egzystencji, ambiwalencje projektu oświeceniowego i filozofii Marksa, dyskomfort i wielkość demokracji, a także polityka doświadczenia i analiza magicznej mocy sztuki tworzą złożony obraz nowoczesności, w którym splatają się i ścierają różn...

  okładka Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów, Ebook | Nowak Samuel
  okładka Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów, Ebook | Nowak Samuel

  Jak można rozumieć związki mediów, kultury popularnej i (homo)seksualności? Jaki wpływ na seksualne projekty tożsamościowe mają procesy digitalizacji i konwergencji mediów? W jaki sposób jako użytkownicy mediów konfrontujemy się z politykami tożsamości? Autorzy znakomitej części prac zmagających się z tak postawionymi pytaniami, udzielają zwykle podobnych odpowiedzi: że seks zawsze się sprzedaje, że media zapośredniczają i reprodukują heteronormatywny dyskurs tożsamości, że t...

  okładka Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Ebook | Elżbieta Rybicka
  okładka Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Ebook | Elżbieta Rybicka

  Geopoetyka to przede wszystkim pojęcie-w-działaniu, które aktywnie i sprawczo wpływa na lokalne konteksty, doprowadzając do ich przekształcenia. Pozwala zatem w odmiennej perspektywie – geograficznej i performatywnej zarazem - uchwycić takie kluczowe dla badań literackich problemy, jak literatura, poetyka, podmiotowość, język, czytanie i recepcja, gatunki i obiegi. Geopoetyka to także orientacja badawcza, której zadaniem jest rozpatrywanie interakcji oraz cyrkulacji...

  okładka Rzeczy i Zagłada, Ebook | Bożena Shallcross
  okładka Rzeczy i Zagłada, Ebook | Bożena Shallcross

  Jako jedno z najważniejszych doświadczeń historii XX wieku i modernizmu Zagłada przemawia do nas dzisiaj w języku śladów – jako wizualna migawka, materialny strzęp czy echo traumatycznej pamięci. Owa ocalała reszta jest tekstem Zagłady na równi z pisanymi świadectwami. Książka ta stawia pytanie o to, czym jest reszta i ślady pozostałe po uprzedmiotowionej ofierze i po przerobionej ludzkiej somie, a przede wszystkim jak dalece przerób ludzkich zwłok lub ich rozkład wespół...

  okładka Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Ebook | Jan Sowa
  okładka Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Ebook | Jan Sowa

  Książka jest propozycją przepisania historii Polski oraz opisania jej społeczno-kulturowej tożsamości przy pomocy narzędzi teoretycznych, które albo w ogóle, albo w niewielkim tylko stopniu wykorzystano kiedykolwiek w tym celu – teologii politycznej, Lacanowskiej psychoanalizy, teorii systemów-światów, studiów postkolonialnych, ontologii wydarzenia Alaina Badiou czy teorii hegemonii. Tytułowa figura „fantomowego ciała króla” nawiązuje do koncepcji „dwóch ciał króla” przedstaw...

  okładka Oblicza hermeneutyki, Ebook | Dybel Paweł
  okładka Oblicza hermeneutyki, Ebook | Dybel Paweł

  Książka prezentuje rozległą panoramę nowoczesnych koncepcji hermeneutycznych, które różnią się od siebie w swych wyjściowych założeniach (F. Schleirmacher, W. Dilthey, M. Heidegger, H.G. Gadamer, P. Szondi, H.R. Jauß, P. Ricoeur, G. Vattimo i inni). Zarazem jednak są one spadkobiercami hermeneutyki jako nurtu, który – biorąc pod uwagę jego genealogię - usytuowany jest na pograniczu filologii, teologii i filozofii i ma – podobnie jak tamte – swoje korzenie w myśli an...

  okładka Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej, Ebook | Wróbel Szymon
  okładka Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej, Ebook | Wróbel Szymon

  Na pierwszy rzut oka tytuł książki, Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej, może być, jeśli nie mylący, to spłaszczający zamysł i powagę zawartego w niej projektu. Nie chodzi bowiem o konwencjonalną lekturę tekstów tradycji filozoficznej, istotnych dla rozwoju filozofii. Chodzi o coś znacznie więcej, o całościową perspektywę tych lektur, jak i o właściwą im metodę. Perspektywa ta jest właśnie perspektywą współczesności i tak naprawdę książka, pom...

  okładka O interpretacji, Ebook | Andrzej Szahaj
  okładka O interpretacji, Ebook | Andrzej Szahaj

  Problem interpretacji tekstów od dawna budzi istotne kontrowersje. Zebrane w niniejszym tomie teksty próbują je zrozumieć oraz objaśnić. Ich autor nie jest jednak jedynie chłodnym obserwatorem toczącej się dyskusji, ale zdecydowanym obrońcą jednego z jej stanowisk – tego, które w literaturze przedmiotu zwykło się łączyć z neopragmatyzmem, przede wszystkim w wydaniu Richarda Rorty’ego oraz Stanley’a Fisha. Autor stara się uzasadnić neopragmatystyczną tezę mówiącą, iż interpret...

  okładka Dylematy demokracji. Kontekst polski, Ebook | Dybel Paweł
  okładka Dylematy demokracji. Kontekst polski, Ebook | Dybel Paweł

  Nowa książka Pawła Dybla, wybitnego znawcy psychoanalizy, hermeneutyki oraz filozofii politycznej, potwierdza znakomitą klasę naukową tego uczonego. Książka dotyczy węzłowych problemów współczesnej filozofii politycznej, które dyskutowane są w kontekście gorących polskich sporów o kształt życia politycznego. Stanowi ona znaczące wydarzenie w polskiej humanistyce. Dostajemy w niej ogromną dawkę wiedzy na temat współczesnych sporów politycznych, ale pokazanych z punktu wid...

  okładka Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Ebook | Wiktor Marzec
  okładka Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Ebook | Wiktor Marzec

  Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w okresie rewolucji 1905–1907 roku w dawnym Królestwie Polskim. Praca podejmuje analizę uczestnictwa publicznego robotników i ideologicznych obrazów świata u progu „politycznej nowoczesności”. Wtedy to stare podstawy ładu społeczno-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludności domagały się politycznego głosu i ukształtowały się języki polityczne nowoczesnych obozów ideowych. Nowe formy polityki spot...

  okładka Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura filozofia człowieka, Ebook | Adriana Warmbier
  okładka Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura filozofia człowieka, Ebook | Adriana Warmbier

  Książka Adriany Warmbier jest obszerną i wnikliwą filozoficzną analizą współczesnego rozumienia podmiotowości, samopoznania i samorozumienia, które przedstawia Paul Ricoeur – jeden z najważniejszych filozofów XX w. Wychodząc od badań dotyczących narodzin nowożytnego paradygmatu myślenia o podmiocie (jego przekształceń i załamania), autorka ukazuje konsekwentne poszukiwanie przez Ricoeura nowego zróżnicowanego języka opisu ontologii bytu ludzkiego. W tym celu szczegółowo omawi...

  okładka Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Ebook | Anna Wieczorkiewicz
  okładka Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Ebook | Anna Wieczorkiewicz

  Książka poddaje refleksji siły kulturotwórcze, dzięki którym turystyka przybiera zmienne społecznie i historycznie kształty, a mimo to wciąż pozostaje sobą. Opowiada o strategiach, do jakich jednostki oraz społeczności uciekają się, by nadać podróżniczym doświadczeniom znamię autentyczności. Ukazuje też tworzenie się tkanki wyobrażeń, oczekiwań i przekonań, decydujących zarówno o tym, w jaki sposób podróżujemy, jak i o sensach nadawanyc...

  okładka Posągi i utopie., Ebook | Katarzyna Trzeciak
  okładka Posągi i utopie., Ebook | Katarzyna Trzeciak

  Posągi i utopie. Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty to opowieść o literaturze europejskiego modernizmu poprzez interpretację obecnych w niej rzeźbiarskich metafor, służących konceptualizacji problemów istotnych dla jej twórców: formy artystycznej, podmiotowości i wspólnoty. Rzeźbiarska materialność posągów i ich właściwości wywołują wiele możliwych skojarzeń – od stałości i zamknięcia materii w harmonijnym kształcie...

  okładka Od kultury "ja" do kultury "siebie". O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Ebook | Roma Sendyka
  okładka Od kultury "ja" do kultury "siebie". O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Ebook | Roma Sendyka

  Od kultury "ja" do kultury "siebie" jest dyskusją z popularnym trybem badania tożsamości opartym na liniowym, synkretycznym modelu narracji. W antropologicznie zorientowanej analizie tekstów mogą okazać się użyteczne odmienne konstrukcje: na przykład te decentryczne i nieciągłe, odwołujące się do diachronii i epizodyczności. Kluczem do „innej koncepcji tożsamości” może okazać się – przybliżany w kilku odsłonach - relacyjny, „s...

  okładka Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie, wyd. II zmienione, Ebook | Małgorzata Czermińska
  okładka Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie, wyd. II zmienione, Ebook | Małgorzata Czermińska

  Teoria trzech postaw autobiograficznych wyrosła ze studiów nad pograniczem powieści i prozy niefikcjonalnej. W postawie świadectwa autor przedstawia siebie na sposób epicki na tle środowiska. W wyznaniu skupia się jak w liryce na życiu wewnętrznym. W postawie trzeciej jak w dramacie wciąga czytelnika w dialog, grę, wyzywa na pojedynek. Uniwersalny charakter trzech postaw wynika z ugruntowania w trzech funkcjach mowy opisanych przez Karla Bühlera, znanych już antycznym podręcz...

  okładka Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce, Ebook | Matyjaszek Konrad
  okładka Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce, Ebook | Matyjaszek Konrad

  Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce to opowieść o polskiej przestrzeni miejskiej – o wysiłkach na rzecz ukształtowania i modernizacji tej przestrzeni oraz o miejscu, jakie na skutek tych wysiłków przeznaczono mieszkającym w Polsce Żydom. Książka jest opowieścią o polskim antysemityzmie oraz o tym, w jaki sposób antysemityzm i etniczne wykluczenie stały się czynnikami kształtującymi polską przestrzeń publiczną. Jej autor podejmuje kwestię ...

  okładka Sytuacja Norwida – sytuacja Baudelaire'a. Paralele nowoczesności, Ebook | Siwiec Magdalena
  okładka Sytuacja Norwida – sytuacja Baudelaire'a. Paralele nowoczesności, Ebook | Siwiec Magdalena

  Książka Magdaleny Siwiec jest pierwszą tak obszerną propozycją komparatystycznej lektury twórczości Norwida i Baudelaire’a. Punktem wyjścia zaproponowanego zestawienia poetów, urodzonych w tym samym 1821 roku, jest ich szczególna, jak ją nazwał Paul Valéry, sytuacja wymuszająca konieczność określenia się i wobec romantycznych wieszczów, i wobec budzącej ambiwalentne reakcje nowoczesności. Interpretacje utworów literackich, esejów krytycznych, listów Baudelaire’a i Norwid...

  okładka Tadeusz Kantor 1947. Nowoczesne doświadczenie z nauką, sztuką i Paryżem w tle, Ebook | Wojciech Bałus
  okładka Tadeusz Kantor 1947. Nowoczesne doświadczenie z nauką, sztuką i Paryżem w tle, Ebook | Wojciech Bałus

  Gdy Tadeusz Kantor udawał się z początkiem 1947 roku w swoją pierwszą w życiu podróż do Paryża, nie przypuszczał zapewne, że przyjdzie mu się tam zetknąć nie tylko ze sztuką klasycznej awangardy i twórczością aktualną artystów z Europy i obu Ameryk. Wizyty w Palais de la découverte otwarły przed nim świat nowoczesnej nauki i spowodowały głęboki światopoglądowy wstrząs. Książka po raz pierwszy tak dogłębnie – i na podstawie nieznanych wcześniej materiałów źródłowych – analizuj...

  okładka Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Ebook | Jacek Kochanowski
  okładka Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Ebook | Jacek Kochanowski

  Książka zawiera rozległą analizę kulturowych aspektów seksualności i homoseksualności, wpisując się w szerokie tło przemian kulturowych i rozwoju myśli humanistycznej XX wieku. Głównym źródłem inspiracji, a zarazem przedmiotem krytycznej analizy jest dla autora myśl Michela Foucault oraz kontynuacje francuskiego poststrukturalizmu. Jacek Kochanowski przedstawia problematykę tożsamości seksualnej z perspektywy socjologicznej oraz ewolucję sposobów definiowania fenomenu homosek...

  okładka Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, Ebook | Adam Lipszyc
  okładka Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, Ebook | Adam Lipszyc

  Komentarz prof. Piotra Śliwińskiego:„Walter Benjamin jest w humanistyce współczesnej legendą, inspiracją, wyzwaniem. To wyzwanie podjął Adam Lipszyc w książce tyleż uczonej, co się zowie akademickiej, a jednocześnie pod wieloma względami literackiej. „Sprawiedliwość na końcu języka” nie tylko objaśnia myśl filozofa, eseisty, pisarza, ale – objaśniając – stara się zachować jej głęboką nieoczywistość. Lipszyc chce więc i wytłumaczyć i zachować pewien rodzaj ciemności, czy tajem...

  okładka Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Ebook | Abriszewski Krzysztof
  okładka Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Ebook | Abriszewski Krzysztof

  Teoria aktora-sieci to jedna z najbardziej zaskakujących i nowatorskich koncepcji, jakie pojawiły się w humanistyce i naukach społecznych na przełomie wieków. W przeciągu ok. trzydziestu lat swego istnienia rozwinęła się i wychodząc od badania nauki w laboratoriach przechodziła do coraz to innych obszarów, zaś jej przedstawiciele - B. Latour, M. Callon, J. Law - uzyskali szerokie, międzynarodowe uznanie. Książka Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci...