Seria Poradniki ABC Zdrowie

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Bezpieczeństwo zdrowotne w praktyce medycznej (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Wojciech Lis, Monika Sadowska

  Każdy pacjent, korzystając z opieki zdrowotnej, oczekuje, że uzyska fachową pomoc medyczną oraz że udzielane mu świadczenia zdrowotne będą dla niego bezpieczne. Niestety, zdarza się, iż zamiast poprawy stanu zdrowia dochodzi do jego pogorszenia.Pandemie i związana z nimi niepewność, nieprecyzyjne przepisy prawne, niedobór kadr medycznych, przeciążenie pracą, paternalistyczny sposób traktowania pacjentów mają ogromny wpływ na jakość opieki medycznej i związane z tym bezpieczeń...

  okładka Lean management jako koncepcja doskonalenia polskich szpitali (pdf), Ebook | Tomasz Adam Karkowski, Michał Banaś, Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

  Publikacja ma na celu przedstawienie idei Lean management i narzędzi z nią związanych, jako rozwiązania, które może przyczynić się do lepszego zarządzania podmiotami leczniczymi. Poprawa efektywności funkcjonowania tych podmiotów przez „odchudzenie” procesów w nich realizowanych, pozwoli nie tylko pozytywnie wpływać na wyniki finansowe szpitali, ale również na podniesienie jakości obsługi pacjentów.Opracowanie prezentuje m.in.: rodzaje podmiotów leczniczych i zachodzące w nic...

  okładka E-dokumentacja medyczna i telemedycyna. Aspekty prawne (pdf), Ebook | Justyna Król-Całkowska

  Książka omawia prawne aspekty prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a także realizowania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Tematykę uzupełniono o aktualne wytyczne dotyczące wystawiania zaświadczeń, orzeczeń i opinii lekarskich.Publikacja koncentruje się na kluczowych elementach elektronicznej dokumentacji medycznej, takich jak:• karta informacyjna z leczenia szpitalnego,• e-skierowania,• e-recepty,• info...

  okładka Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia (pdf), Ebook | Krzysztof Izdebski, Anna Karkut, Karol Kolankiewicz

  Książka zawiera kluczowe zagadnienia prawne, związane z wykonywaniem zawodu lekarza w Polsce, w tym m.in. dotyczące:zasad prowadzenia dokumentacji medycznej,praw pacjenta i lekarza,tajemnicy lekarskiej,odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.Celem autorów – doświadczonych praktyków prawa medycznego – było zaprezentowanie najważniejszych aspektów prawnych wykonywania tego zawodu.Liczne odwołania do Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz odniesienia do orzecznictwa sądów pow...

  okładka Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia. Aspekty prawne (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Kokocińska

  Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia. Autorzy omawiają różne aspekty wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarach:medycyny zabiegowejdiagnostyki obrazowejstatystyki medycznejretencji danych osobowych dotyczących pacjentówmonitoringu zdrowia pacjentówzastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w stawianiu diagnozy med...

  okładka Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej (pdf), Ebook | Monika Kwiatkowska

  Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. W książce omówiono m.in.:przykłady i kategoryzację zdarzeń niepożądanych, które mogą zaistnieć w szpitalu i innych podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej;najczęstsze przyczyny ich występowania oraz podział na poszczególne kategorie;narzędzia mogące służyć zmniejszeniu ich liczby, a...

  okładka Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia (pdf), Ebook | Janusz Sasak

  Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z reakcją na pojawiające się zagrożenia, czyli skuteczne zarządzanie ryzykiem, stało się ważnym obszarem aktywności współczesnych menedżerów w instytucjach ochrony zdrowia. Brak działań minimalizujących to ryzyko prowadzi do utraty ciągłości funkcjonowania podmiotu lub koniecz...

  okładka Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich (pdf), Ebook | Iwona Wrześniewska-Wal

  Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie odgrywają w kształtowaniu tych zasad. Publikacja przybliża również procedury postępowania przed sądami lekarskimi w kolejnych instancjach: Okręgowym Sądzie Lekarskim, Naczelnym Sądzie Lekarskim oraz w trybie kasacji do Sądu Naj...

  okładka Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny (pdf), Ebook | Maria Hass-Symotiuk, Magdalena Kludacz-Alessandri, Małgorzata Cygańska

  Książka omawia możliwości wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu podmiotami leczniczymi w Polsce. W tej dziedzinie kluczową rolę odgrywają właściwie skategoryzowane i prawidłowo wykorzystywane informacje finansowe i niefinansowe. Publikacja prezentuje zagadnienia związane z projektowaniem oraz funkcjonowaniem systemu informacyjnego rachunkowości dla podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali. Uwzględnienia specyfikę prowadzonej działalności, zasady gospodarki finansow...

  okładka Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego (pdf), Ebook | Paulina Witczak-Bruś

  Książka koncentruje się na problematyce prawnej macierzyństwa zastępczego, w sytuacji gdy zostaje zawarta umowa pomiędzy kobietą rodzącą (surogatką) a kobietą, która ma faktycznie pełnić rolę matki. Opracowanie pozwala zrozumieć, na czym polega „usługa urodzeniowa”, odróżnić przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji od handlu ludźmi i wskazać, jak w świetle prawa polskiego i orzecznictwa ETPCZ rozwiązuje się kwestie przynależności urodzonego dziecka do rodziny. W pu...

  okładka Jakość w opiece medycznej Zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jarosław Greser, Katarzyna Kokocińska

  Książka omawia prawne aspekty zastosowania nowoczesnych technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej pandemii COVID -19. Opracowanie prezentuje m.in.:polskie i unijne regulacje w zakresie telemedycyny,możliwość wykorzystywania medycznych baz danych w przeciwdziałaniu i ograniczaniu chorób zakaźnych,zwalczanie zagrożeń epidemicznych przy wykorzystaniu aplikacji śledzących,IP Box jako podatkową zachętę dla ...