Seria System Prawa Pracy

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka System prawa pracy. Tom XIV. Historia polskiego prawa pracy (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran

  Tom XIV "Systemu prawa pracy" zawiera kompleksową prezentację rozwoju i historii fundamentalnych instytucji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Umożliwia poznanie aksjologii, która legła u podstaw ich konstrukcji.Dotychczas na polskim rynku wydawniczym nie było pozycji, która tak szeroko i systemowo traktowała o tych zagadnieniach. W publikacji Czytelnicy odnajdą opracowania dotyczące historii prawa pracy i jego poszczególnych instytucji, w tym dotyczące w szcz...

  okładka System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Krzysztof W. Baran

  Tom III "Systemu prawa pracy", jako publikacja komplementarna do tomu II Systemu, dotyczy problematyki indywidualnego prawa pracy w aspekcie przedmiotowym. Szczegółowej analizie poddano w nim uprawnienia i obowiązki pracownika i pracodawcy, z zastosowaniem w przeważającej mierze systematyki Kodeksu pracy. Dodatkowo przedstawiona została pozycja prawna osób wyróżnionych podmiotowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji w stosunkach pracy: osób młodocianych,pra...

  okładka System prawa pracy. TOM XI. Pragmatyki pracownicze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Tom XI Systemu prawa pracy prezentuje problematykę pragmatyk pracowniczych. W płaszczyźnie dogmatycznej stanowi uzupełnienie ogólnoteoretycznych analiz przeprowadzonych w tomie IV. Rozważania w nim zamieszczone odnoszą się do statusu prawnego pracowników zatrudnionych w rozmaitych sektorach, w tym:administracji publicznej, np. pracowników służby cywilnej, urzędów państwowych i samorządowych;wymiaru sprawiedliwości, np. pracowników sądów i prokuratury;inspekcji ...