CeDeWu

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Marketing usług zdrowotnych od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta, Książka | Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

  W warunkach konkurencji same umiejętności medyczne mogą być niewystarczające, by pozyskać i utrzymać pacjentów, dlatego coraz szersza grupa lekarzy szuka możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Renoma placówki to całokształt korzystnych wyobrażeń związanych z danym podmiotem umożliwiających pozytywne nastawienie pacjentów. Dlatego tak ważnym staje się kompleksowe przygotowanie personelu do budowania wizerunku placówki zdrowotnej w oczach pacjentów. Książka ta nie wchod...

  Nowość
  okładka Bezpieczeństwo finansów publicznych, Książka | Redo Magdalena, Wójtowicz Katarzyna, Ciak JolantaMaria

  Waga i aktualność podjętej w niniejszej monografii problematyki bezpieczeństwa finansów publicznych wynika przede wszystkim z powszechności i trwałości zjawiska nierównowagi budżetowej oraz systematycznego wzrostu zadłużenia publicznego w większości współczesnych państw, którego rozmiary w warunkach ostatniego globalnego kryzysu finansowego zaczęły wymykać się spod kontroli władz publicznych, sprowadzając niektóre państwa na skraj bankructwa. Zakres poruszanych problemów bad...

  Nowość
  okładka Zarządzanie motywacją pracowników, Książka | Kozłowski Waldemar

  Proces motywacyjny stanowi szereg świadomych oddziaływań na zachowania pracowników poprzez stwarzanie możliwości i sytuacji niezbędnych do realizacji ich własnych celów oraz do osiągnięcia celów organizacji. Niniejsza publikacja prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania pracowników, m.in. tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację pracowników. Omówione w książce narzędzia analizy motywacji stanowią pr...

  Nowość
  okładka Modelowanie ryzyka inwestycyjneg zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, Książka | Tomasz Krawczyk

  Modelowanie ryzyka inwestycyjnego staje się podstawowym punktem odniesienia w zakresie podejmowania decyzji względem różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Problematyka modelowania ryzyka jest szczególnie bliska inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizują...

  Nowość
  okładka Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Książka | Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski

  Niniejsza książka w sposób przejrzysty poprowadzi Cię przez wszystkie etapy na drodze od stworzenia własnej pracy dyplomowej, wykorzystując przy tym potencjał zasobów internetowych. Autorzy udowadniają, że w Internecie znaleźć można wiele wartościowych opracowań i materiałów źródłowych. Tradycyjne biblioteki są nadal ważnym źródłem informacji naukowej, ale nawet i one współcześnie wiele swoich zasobów udostępniają w Internecie. Dzięki książce dowiesz się m.in.: - Jakiego rod...

  Nowość
  okładka Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, Książka | Przemysław Mućko, Aneta Sokół

  Kolejne, uaktualnione wydanie popularnego poradnika, który od lat ogrywa rolę doradcy dla zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. To obowiązkowa pozycja dla każdego startującego przedsiębiorcy. Krok po kroku przedstawiono w niej wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej zaprezentowany został zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,...

  Nowość
  okładka Jak założyć i prowadzić własną firmę Praktyczny poradnik z przykładami, Książka | Przemysław Mućko, Aneta Sokół

  Kolejne, uaktualnione wydanie popularnego poradnika, który od lat ogrywa rolę doradcy dla zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. To obowiązkowa pozycja dla każdego startującego przedsiębiorcy. Krok po kroku przedstawiono w niej wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej zaprezentowany został zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,...

  Nowość
  okładka Practical management of decision problems in regional organization Case study: Final product management, Książka | Rutkowska Małgorzata, Tutaj Jerzy, Łasecki Mateusz

  Part I of this book focuses on the management of the level of development of Final Products generated in the regions, while Part II covers the measurement, evaluation, and management of the level of development of Final Products. The content of the book is, on the one hand, closely related to the field of Management and Economics. On the other hand, it deals with the application of modern statistics procedures in all situations involving analyses and summaries of data related...

  okładka Pochodne instrumenty kredytowe Systematyka, wycena, zastosowanie. Struktury standardowe i egzotyczne, Książka | Izabela Pruchnicka-Grabias

  Monografia w kompleksowy sposób analizuje nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, których doskonalenie Autorka uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Opracowanie zawiera liczne przykłady, przeprowadzając Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworząc idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Publikacja stanowi kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynk...

  okładka Międzynarodowy przewóz kontenerowy w świetle prawa i praktyki Poradnik użytkownika, Książka | Krzysztof Kochanowski

  Monografia jest pierwszą w Polsce wyczerpującą publikacją omawiającą prawne aspekty transportu międzynarodowego, z naciskiem położonym na transport morski i kontenerowy, przede wszystkim w ujęciu praktycznym, wzbogaconym o analizy teoretycznoprawne, przedstawiając je z punktu widzenia tak prawa polskiego, jak i systemów prawnych państw obcych oraz konwencji międzynarodowych. Przedmiotem pracy jest wszechstronna analiza prawna współczesnych przewozów międzynarodowych wykonywa...

  okładka Przywództwo bez strachu Twoja 90-dniowa droga od zmartwienia, niepewności i wątpliwości do inspiracji, przejrzystości i pewn, Książka | Acker Mike, Gutzler Steve

  "Przywództwo bez strachu" to pełen praktycznych kroków przewodnik dla wszystkich, którzy szukają nowego startu, chcą zmienić swoją karierę lub rozpoczynają swoją przywódczą podróż. Steve Gutzler i Mike Acker, wykorzystując inspirujące historie osobiste i zadania konsultingowe z prawdziwego świata, wskazują właściwy kierunek, aby pomóc Ci przyspieszyć na tej ścieżce! Praktyczne wskazówki, jak zacząć codziennie dokonywać dobrych wyborów, jeszcze bardziej zwiększą Twoją skuteczn...

  okładka Ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę komunalną, Książka | Kozłowski Waldemar

  Książka umożliwia poznanie specyfiki inwestycji w infrastrukturę komunalną oraz zakresu i metodyki oceny jej efektywności społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej. Obecnie infrastruktura komunalna odgrywa kluczową rolę w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego każdego samorządu. Z drugiej zaś strony inwestycje infrastruktury komunalnej wymagają większej ostrożności i uwagi w zakresie ich planowania i realizacji, co wynika z wysokiej kosztoch...

  okładka Finansowe produkty strukturyzowane Systematyka, wycena, konstrukcja, Książka | Izabela Pruchnicka-Grabias

  Następujące na przestrzeni dziesięcioleci modyfikacje finansowych instrumentów pochodnych doprowadziły do powstawania kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych struktur, a katalog ich zastosowań został rozszerzony o aspekty spekulacyjne, w tym także arbitrażowe. W ten sposób doszło do powstania produktów określanych jako strukturyzowane, będących połączeniem kilku prostszych instrumentów. Stworzyło to nowe rodzaje ryzyka towarzyszącego zastosowaniu derywatów, w tym również wyni...

  okładka Upadłości przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Książka | Korol Tomasz, Prusak Błażej

  Skala oraz negatywne skutki gospodarcze i społeczne zjawiska upadłości skłaniają do wnikliwej analizy jego przyczyn i mechanizmów oraz zmuszają do podejmowania z odpowiednim wyprzedzeniem działań zapobiegawczych. Precyzyjna analiza upadłości stała się kluczowym zagadnieniem we współczesnych warunkach prowadzenia działalności. Niniejsza pozycja jako pierwsza na polskim rynku prezentuje aspekty prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich 10 lat, ko...

  okładka Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej, Książka | Renata Leśniak

  Publikacja omawia istotną w obecnych czasach kwestię zróżnicowania pokoleniowego w zespołach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, wraz z implikacjami tych różnic na motywację pracowników. Na tym tle Autorka w szeroki sposób analizuje wartość motywatorów dostępnych w systemach motywacyjnych największych banków działających w Polsce, porównując je z oczekiwaniami i preferencjami pracowników generacji X, Y i Z. Co istotne, szczególna uwaga skupiona jes...

  okładka Badania kliniczne wyzwania i perspektywy rozwoju, Książka | Preus Hanna, Artur Preus

  Najnowsza publikacja w sposób kompleksowy przedstawia obowiązujące regulacje prawne dotyczące badań klinicznych produktów leczniczych w EU oraz Polsce. Postawione pytania oraz zakres zgromadzonego materiału obrazują złożoność problemów, przed którymi stoi środowisko związane z projektami R&D prowadzonymi w Polsce. Dużą wartością opracowania jest uwzględnienie wielu punktów widzenia interesariuszy badań klinicznych. Przeanalizowano zarówno opinie uczestników badań, jak i podmi...

  okładka Przestępczość osób starszych z perspektywy kryminologii i prawa karnego, Książka | Anna Świerczewska-Gąsiorowska

  Monografia została poświęcona bardzo aktualnej problematyce badawczej, zwłaszcza we współczesnej sytuacji społeczno-demograficznej, w której postępuje globalny proces starzenia się społeczeństwa niemal na całym świecie. Praca wypełnia istniejącą dotychczas niszę w literaturze przedmiotu, w której analiza sytuacji osób starszych sprowadza się zasadniczo do ich ujęcia w roli ofiar. Rzadko kiedy analizuje się płaszczyznę kryminologiczną, w której osoby starsze są sprawcami przes...

  okładka Przywództwo w placówkach medycznych Doświadczenia z Polski i krajów nordyckich, Książka | Ewa Tańska

  W XXI wieku świat ulega gwałtownym przemianom. Utrzymanie stabilizacji i rentowności placówki w dłuższym okresie, przy równoczesnym zapewnieniu pacjentom najwyższej jakości leczenia i bezpieczeństwa, determinowane jest przez szereg różnorodnych czynników: zewnętrznych, wewnętrznych i osobowych. Brakuje jednak jednoznacznej odpowiedzi, które czynniki mają kluczowe znaczenie w sprawowaniu skutecznego przywództwa w placówce medycznej. Finansowanie systemu ochrony zdrowia, nowe t...

  okładka Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Książka | Jaworsk Jacek, Leszek Czerwonka

  Zagadnienie struktury kapitału jest jednym z czołowych wątków badawczych na świecie. Obok polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw jest najdłużej rozwijanym tematem badawczym z zakresu decyzji finansowych przedsiębiorstw. Od ponad pół wieku stanowi ugruntowany w literaturze komponent teorii współczesnych finansów. Bogactwo badań nad strukturą kapitału przedsiębiorstw oraz szeroki wpływ ich wyników na teorię finansów stały się inspiracją do napisania niniejszej książki. Autorzy...

  okładka Przestępczość farmaceutyczna w XXI wieku, Książka |

  Przestępczość farmaceutyczna w XXI w. zmienia swoje oblicze, szczególnie w czasie trwającej pandemii. Rozkwita działalność związana z fałszowaniem leków, suplementów diety oraz szczepionek, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko pacjentów, ale również tych, którzy przyjmują różnego rodzaju środki do celów pozaleczniczych. Prezentowana publikacja jest kompleksową analizą przybliżającą kolejno zarówno pojęcie, skalę, jak i zakres przestępczości farmaceutyczn...

  okładka Fenomen spółdzielni rolników Pomiędzy rynkiem, hierarchią i klanem, Książka | Pietrzak Michał

  „Książka stanowi wnikliwe studium poświęcone spółdzielczości rolników (...). Rozważania osadzone zostały w kilku współczesnych nurtach ekonomicznego myślenia - ekonomii neoklasycznej, nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, teorii organizacji. (...) systemowe spojrzenie na spółdzielnię umożliwiło (...) Autorowi dokonanie szerszej konceptualizacji spółdzielni - jako hybryd posiadających cechy trzech mechanizmów koordynacyjnych: rynku, biurokracji i klanu. (...) Jest ...

  okładka Praca opieka płećNauka o (nie)szczęściu, Książka | Michoń Piotr

  Kiedy można powiedzieć, że kobieta jest dobrą matką? Intuicyjnie jest to możliwe do określenia, ale czy obiektywnie również? Niepewność, co do standardów skłania do ich poszukiwania, często w niezbyt właściwym miejscu. I tu na scenie pojawiają się Instamatki; boginie jakości opieki nad dzieckiem, które nie tylko ustalają standardy, ale też identyfikują i kształtują kryteria oceny. A w efekcie kreślą linie oddzielające dobre matki od złych. Wobec niemożności określenia jasnych...

  okładka Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie, Książka | Szara Katarzyna

  Zainteresowanie kapitałem kreatywnym w teorii i praktyce wynika przede wszystkim z jego związków z rozwojem społeczno-gospodarczym. Za kapitał kreatywny przyjmuje się zasób właściwy ludziom, którzy współpracują i funkcjonują w każdych, w tym w nowych warunkach, wykorzystując swoją kreatywność. Cecha ta stanowi podstawę kapitału kreatywnego, zaś za efekt działań kreatywnych w ekonomii przyjmuje się innowacje. Publikacja dotyczy zagadnień związanych z kapitałem kreatywnym w prz...

  okładka Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Książka | Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński

  Zróżnicowanie poziomu gospodarczego w skali międzynarodowej stanowi jeden z największych, wciąż nierozwiązanych problemów współczesnego świata, a zarazem jedną z najbardziej frapujących zagadek dla teoretyków ekonomii. Historia gospodarcza dostarcza jednoznacznym dowodów, że niwelacja luki rozwojowej tylko w nielicznych krajach zakończyła się sukcesem, to skłoniło teoretyków do analizy uwarunkowań procesów konwergencji i dywergencji, a próba ich identyfikacji stała się jednym...