Visa Mobile

Chronicon - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Poszukiwacze Archai Spotkanie medioplatoników i apologetów greckich w II wieku, Książka | Mateusz Biernaczyk

  Waga rozprawy Mateusza Biernaczyka polega nie tylko na przedłożeniu nowych schematów myślenia czy rozwiązań poszczególnych problemów badawczych, ale w dużej mierze również na przypomnieniu, jak wielki wpływ na kształt obecnej myśli Zachodu mają Apologeci greccy II wieku. Szczególność ich myśli wynika z podejmowanych przez nich, i to z wielkim sukcesem, dyskusji z myślą pogańską: zarówno w wydaniu klasycznym greckiej filozofii, medioplatońskim czy wielkich szkół okresu helleni...

  Promocja
  okładka Pustelnik z Pałacu Ordynackiego Dole i niedole Marcina Nikuty, Książka | Dorota Żołądź-Strzelczyk

  W biografii Marcina Nikuty, profesora Korpusu Kadetów, wychowawcy młodzieży szlacheckiej i filozofa, wyróżnić można kilka okresów i kilka stron jego osobowości składających się na obraz człowieka, którego życie przebiegło zupełnie inaczej niż planował. Biorąc pod uwagę początki kariery Nikuty, sądzić można, iż jego życzeniem było życie w Królewcu poświęcone nauce i nauczaniu w tamtejszej akademii. Niestety w pewnym momencie plany te pokrzyżował los, a konkretnie Immanuel Kan...

  Promocja
  okładka W roku trzydziestym dziewiątym poszedłem inną drogą Eseje historyczne o getcie warszawskim Tom 2, Książka |

  Eseje stanowią wybór publikacji ukazujących się w latach 2018-2022, w których przedstawione zostały okoliczności utworzenia getta, poszczególne grupy zamkniętych tam osób i wybrane instytucje. Teksty opowiadają o warunkach bytowych oraz samopomocy, w tym opiece nad dziećmi, a także o kwestiach dotyczących życia religijnego i kulturalnego oraz o walce żydowskich powstańców w getcie w kwietniu 1943 r. Ważnym tematem poruszanym w tomie są też dzieje szpitala Bersohnów i Baumanów...

  Promocja
  okładka Wolność Zwróćcie nam naszą Eseje historyczne o getcie warszawskim Tom1, Książka |

  Eseje stanowią wybór publikacji ukazujących się w latach 2018-2022, w których przedstawione zostały okoliczności utworzenia getta, poszczególne grupy zamkniętych tam osób i wybrane instytucje. Teksty opowiadają o warunkach bytowych oraz samopomocy, w tym opiece nad dziećmi, a także o kwestiach dotyczących życia religijnego i kulturalnego oraz o walce żydowskich powstańców w getcie w kwietniu 1943 r. Ważnym tematem poruszanym w tomie są też dzieje szpitala Bersohnów i Baumanów...

  Promocja
  okładka HORTUS MEDIAEVALIS Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Fałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznic, Książka |

  Spis treści: Wprowadzenie / 11 Bibliografia ważniejszych prac Profesora Wojciecha Fałkowskiego /17 Tomasz Jasiński - Curriculum vitae Galla Anonima / 25 Stanisław Rosik - Żelazem znaczona granica i starodawna wolność Polski. Wokół Gallowej wizji złotego wieku Bolesława Wielkiego / 35 Edward Skibiński - Chrześcijańska paideia w Kronice polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Studium źródłoznawcze /47 Władysław Duczko, Michał Brzostowicz - Wielkopolski smok skrzydlaty....

  Promocja
  okładka W kręgu sztuki literatury i zabawy Średniowiecze i mediewalizm, Książka |

  "Prezentowane tu teksty obrazują żywotność odniesień do dzieł i wieków wcześniejszych w samym średniowieczu, jak również w literaturze i sztuce od XVI po XXI w. Ukazują głęboką intencjonalność prowadzonych działań, w niektórych przypadkach nawet instrumentalne podejście do przeszłości i manipulowanie jej obrazem celem osiągnięcia doraźnych celów - artystycznych, ideologicznych, formalnych, Analizowane procesy mają charakter zarówno regionalny, jak i transnarodowy, ogólnoeurop...

  Promocja
  okładka Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza Kultura umysłowa życie społeczne polityka, Książka |

  Spis treści Wstęp 7 TOMASZ JASIŃSKI Cyfrowy Gall, czyli o niepowtarzalności prozy i poezji Galla Anonima w świetle analiz komputerowo-statystycznych 9 JERZY KALISZUK Cuda cystersa Chrystiana – koniec pewnego mitu 21 ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI Archetypiczna kobiecość i męskość jako podstawowe elementy wzajemnego wyimaginowanego postrzegania Polaków i Niemców w średniowieczu 49 MAREK CETWIŃSKI Walki o polską koronę 1295–1336: sukces czy porażka idei zjednoczenia? A może „tradycj...

  PromocjaNowość
  okładka Rękopisy odkryte w Czechach czyli o dobrym i złym patriotyzmie, Książka | Jerzy Strzelczyk

  Tekst porusza bardzo frapujący temat – a mianowicie XIX-wiecznych, romantycznych prób historycznego dowartościowania własnego narodu poprzez przypisanie mu odpowiednio atrakcyjnej przeszłości. (…) Fałszerstwa historyczne zawsze dostarczają wiele informacji o mentalności epoki i o ludziach, którzy tego rodzaju przedsięwzięć się podejmują. Warto zatem je analizować i wyniki tych analiz publikować.

  (z recenzji prof. dra hab Andrzeja Pleszczyńskiego)

  PromocjaNowość
  okładka Teodoryk Wielki Władca Gotów i Rzymian, Książka | Pawwł Szatkowski

  Książeczka stanowi udają próbę przedstawienia niebanalnej postaci, losów i tradycji najwybitniejszego na przełomie V/VI w. władcy Italii na tle epoki. Teodoryk, zauważmy, jako jedyny, obok wcześniejszego (IV w.) Hermanaryka, także ostrogockiego, znalazł miejsce w średniowiecznej epice ludów germańskich. W ten sposób Paweł Szatkowski znalazł się w dość już dzisiaj licznym gronie polskich autorów zajmujących się Teodorykiem i szerzej – burzliwą epoką wielkiej wędrówki ludów i p...

  Promocja
  okładka Ruś Wikingów i Waregów Europa Wschodnia we wczesnym średniowieczu, Książka |

  "Choć dziś powszechnie wiadomo, że wikingowie odegrali niepoślednią rolę w kształtowaniu się wczesnośredniowiecznych państwowości w Europie Wschodniej, to jedna antynormanistyczne wizje tych procesów - nieraz inspirowane słowianofilstwem, patriotyzmem, a często zwykłą niewiedzą - są nadal obecne w publikacjach amatorskich, a niekiedy nawet profesjonalnych. Tym samym wciąż podawana jest w wątpliwość teza, że początków Rusi należy doszukiwać się w działaniach grup Skandynawów z...

  Promocja
  okładka Bałkany Bizancjum Bliski Wschód Studia z dziejów i kultury wieków średnich, Książka |

  "Problematyka wschodnia stała się już stałym elementem kolejnych Kongresów Mediewistów Polskich. Można chyba stwierdzić, że mamy do czynienia z powolnym, ale systematycznym wzrostem zainteresowania Wschodem wśród polskich badaczy średniowiecza, Wschodem rozumianym już nie tylko jako wschodnia, względnie południowo-wschodnia część Europy"

  (z wprowadzenia)

  Promocja
  okładka Śląskie języków pomieszanie, Książka | Wojciech Mrozowicz

  Burzliwe dzieje Śląska niosły ze sobą przemiany etniczne – w ciągu minionych dwóch tysięcy lat po Chrystusie zamieszkiwały ten region plemiona germańskie, które w wyniku tzw. wędrówek ludów zostały zastąpione przez Słowian. Kiedy w końcu X stulecia Śląsk wchodził w skład państwa Mieszka I, jego mieszkańcy używali polszczyzny, która bardzo przypominała inne języki zachodniosłowiańskie, zwłaszcza język południowych sąsiadów – Czechów. Wtedy też wraz z Kościołem i jego ludźmi po...

  Promocja
  okładka Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku, Książka | Opracowania Zbiorowe

  Spis treści Przedmowa / 7 Wstęp / 11 Andrzej Buko, Wielki jubileusz 1050-lecia chrztu Polski: i co dalej? (refleksje archeologa) / 13 Jacek Bojarski, Charakterystyka obrzędowości pogrzebowej mieszkańców wczesnośredniowiecznego centrum osadniczego in Culmine (w Kałdusie) na ziemi chełmińskiej / 27 Jacek Wrzesiński, Obraz wczesnośredniowiecznej społeczności lednickiej przez pryzmat nekropoli / 65 Jerzy Sikora, Groby przodków, olbrzymów, pogan. Wczesnośredniowieczni mies...

  Promocja
  okładka Osada bizantyńska na półwyspie Firuzkoy pod Konstantynopolem, Książka | Stanisławski BłażejM., Aydingun Sengul

  Konstantynopol był jednym z najważniejszych centrów śródziemnomorskich. Wykopaliska prowadzone na przedpolu bizantyńskiej stolicy na półwyspie Firuzköy w basenie jeziora Küçükçekmece przez turecko-polską misję archeologiczną zaowocowały odkryciem wielkiego portu. Autorzy uważają, iż był on przeznaczony do obsługi statków obcych społeczności. Odkopano tam ponadto relikty bazyliki wczesnochrześcijańskiej oraz budynek z kryptą interpretowany jako martyrion świętego męczennika. ...

  Promocja
  okładka Archeologia o kulturze i mentalności społeczeństw wczesnośredniowiecznych tzw. barbarzyńskiej Europy Studium przypadku: grzebień ze Stroszek koło Giecza, Książka | Michał Kara

  Spis treści Zagadnienia wstępne / 9 I. Kontekst archeologiczny, dane techno-stylistyczne, chronologia i proweniencja grzebienia ze Stroszek / 23 II. Grzebień ze Stroszek w kontekście analogii przedmiotowo-ikonograficznych / 45 III. Ornamentyka grzebienia ze Stroszek ze szczególnym uwzględnieniem motywu ryby: sens kulturowo-funkcjonalny przedmiotu w kontekście semantyczno-porównawczej analizy ikonografii / 63 IV. Grzebień w wybranych kontekstach źródeł pisanych: próba ustalen...

  Promocja
  okładka Jerozolima zdobyta! Dramat roku 1099 w kilku odsłonach, Książka | Pełech Tomasz

  Spis treści Punkt wyjścia: Jerusalem a Christianis capta est / 5 Echa zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców (15 lipca 1099 r.) / 9 Masakra Jerozolimy w świetle przekazów muzułmańskich: od wielości spojrzeń do skrystalizowanej wizji historiograficznej / 17 Morze przelanej krwi: historiograficzna wizja czy „rzeczywiste” wydarzenie? / 27 Między teologicznym wyjaśnieniem a strategicznym wytłumaczeniem: Rajmund z Aguilers a Albert z Akwizgranu / 31 Czy Józef Flawiusz p...

  Promocja
  okładka Wojskowość Słowian Połabskich Tom 2, Książka | Babij Paweł

  Spis treści Wstęp / 9 I.TECHNIKA WOJSKOWA / 11 Uzbrojenie i oporządzenie indywidualne / 14 Uzbrojenie zaczepne / 16 Uzbrojenie ochronne / 103 Ubiór i oporządzenie indywidualne / 129 Oporządzenie jeździeckie / 147 Uzbrojenie indywidualne. Podsumowanie i wnioski / 163 Uzbrojenie zespołowe / 173 Fortyfikacje / 181 Morska technika wojskowa / 207 II. BITWY, POTYCZKI, ZAGONY. DZIAŁANIA WOJENNENA LĄDZIE / 221 Od Święciny do Raxy / 222 Bitwa nad Święciną / 222 Starcia na pograniczu...

  Promocja
  okładka W Jerozolimie na górze Moria Świątynia wciąż nieodkryta?, Książka | Mariusz Rosik

  Spis treści: Od Namiotu Spotkania do Świątyni / 5 Architektura świątyni / 11 Od Salomona do Heroda / 15 Nie zostanie kamień na kamieniu / 19 Wzgórze Świątynne / 23 Źródło Gichon / 27 Twierdza Antonia / 29 Największa pomyłka w dziejach archeologii? / 33 Czy powstanie Trzecia Świątynia? / 43 Zakończenie / 49 Przypisy / 50 Wybór literatury / 51 Wykaz ilustracji / 52 Nota o Autorze / 53...

  Promocja
  okładka 725 lat historii Twardogóry Z okazji jubileuszu w 2018 roku, Książka |

  Będący pokłosiem konferencji naukowej z czerwca 2018 r. tom przynosi, uwzględniając już istniejącą zarówno przedwojenną, jak i powojenną literaturę na temat Twardogóry i ziemi twardogórskiej, szereg interesujących, oryginalnych wątków i ustaleń. Zamieszczone w nim teksty, odnosząc się do dotychczasowych wyników badań, wyznaczają nowe kierunki poszukiwań. Niewątpliwym i trudnym do przecenienia walorem pracy jest jej bogata i starannie dobrana warstwa ikonograficzna. Tom, w któ...

  Promocja
  okładka O pięknej Wandzie i Krzywoustym Bolesławie Wokół legendy Psiego Pola, Książka | Rosik Stanisław

  Spis treści Zagajenie: na rynku Psiego Pola / 5 Od Galla Anonima do mistrza Wincentego: u źródeł legendy Psiego Pola / 13 O Wandzie, co się nie utopiła, lecz Alemana pięknem ubiła / 23 Divina Silentii provincia: „boska prowincja Ciszy”? / 31 Bitwa w legendarnej odsłonie / 35 Blask „złotej kolumny”: mit i historia / 43 Wyzwanie na dziś: legenda bez… kapusty / 49 Przypisy / 53 Wybór literatury / 59 Wykaz ilustracji / 63 Nota o Autorze / 65...

  Promocja
  okładka Psie Pole Bitwa której nie było, Książka | Maroń Jerzy

  Spis treści Bitwy w pamięci i polityce historycznej / 5 Wojna 1109 r. / 9 Narodziny legendy / 17 Przekaz mistrza Wincentego Kadłubka w oczach historyków polskich / 19 Rygory postępowania historyka / 33 Perspektywy badawcze / 37 Pamięć historyczna / 45 Konkluzja / 51 Wybór literatury / 52 Wykaz ilustracji / 58 Nota o Autorze / 59...

  Promocja
  okładka Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich Część I epoka archaiczna, klasycznai hellenistyczna, Książka | Barbara Szubert

  WSTĘP /11 I . ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI ARCHAICZNEJ /25 II. ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI KLASYCZNEJ /53 III. ARABIA I ARABOWIE W GRECKIEJ LITERATURZE EPOKI HELLENISTYCZNEJ /131 PODSUMOWANIE /273 Czynniki wpływające na charakter informacji /274 Obszary określane mianem Arabii /275 Tematyka /278 POSŁOWIE /281 BIBLIOGRAFIA /285 Źródła /285 Literatura /309 WYKAZ ILUSTRACJI /323...

  Promocja
  okładka Kraina soli balsamu i zwojów Kraina Osadnictwo w dolinie morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e., Książka | Jacek Konik

  "[...] Pomimo licznych świadectw wielowiekowej ludzkiej aktywności historia odkryć archeologicznych nad Morzem Martwym została zdominowana przez jedno wydarzenie: odkrycie w północno-zachodnim krańcu doliny słynnych zwojów znad Morza Martwego. Starożytne manuskrypty, ukryte w pustynnych grotach w pobliżu ruin osady Chirbet Qumran, to bogaty zbiór tekstów biblijnych oraz różnego rodzaju pism i dokumetów ukazujących życie duchowe mieszkańców starożytnej Judei u progu narodzin c...

  Promocja
  okładka Gerbert z Aurillac Sylwester II Papież i uczony z przełomu tysiąclecia, Książka | Jerzy Strzelczyk

  Spis treści:

  Spis treści Pontyfikat niecodzienny / 5
  Życie i kariera kościelna / 15
  Rola papiestwa u progu XI wieku / 25
  Uczony / 37
  Sylwester II i Otton III / 43
  Sylwester II a św. Wojciech / 49
  Przypisy / 53
  Wybór literatury / 54
  Wykaz ilustracji / 56
  Nota o Autorze / 58