Muzeum II Wojny Światowej - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka 2 Korpus Polski 1943-1947 2nd Polish Corps 1943–1947, Książka | Krystyna Dąbrowska, Sołoduszkiewicz Monika

  Nowy katalog z serii Kolekcje ze Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest poświęcony żołnierzom 2. Korpusu Polskiego. Autorki przedstawiają w nim dzieje 15 bohaterów, a zarazem żołnierzy i dowódców, prezentując należące do nich przedmioty – obecnie eksponaty znajdujące się w zasobach MIIWŚ. Przedmioty osobiste, fotografie, książki, elementy umundurowania czy biżuteria patriotyczna to cenne zbiory, a tym samym – materialne dowody wojennych przeżyć. To jednak nie wszys...

  Promocja
  okładka Geneza paktu Hitler-Stalin Fakty i propaganda, Książka |

  Nowe, starannie opracowane wydanie książki autorstwa badaczy historii XX w. pozwala lepiej zrozumieć istotę zmowy Hitlera ze Stalinem. Bogaty materiał źródłowy dobitnie ilustruje skalę tego zbrodniczego przedsięwzięcia. Wskazuje również na ogrom kłamstw, które przez dziesięciolecia zaciemniały prawdę o IV rozbiorze Polski. Główną treść książki stanowi 40 dokumentów z lat 1927–1953, których znaczna część bezpośrednio odnosi się do zacieśniania stosunków niemiecko-sowieckich w...

  Promocja
  okładka Niemieckie szkoły i kursy wywiadowczo-dywersyjne na terenie Białorusi w latach 1941-1944, Książka |

  „Niemieckie szkoły i kursy wywiadowczo dywersyjne…” to rozbudowana i szczegółowa monografia dotycząca działalności niemieckich agencji wywiadowczych na okupowanym terytorium Białorusi. Autor analizuje ośrodki w poszczególnych rejonach, posługując się współczesnym podziałem administracyjnym Republiki Białorusi na obwody. W prezentowanej pracy autor z kronikarską dokładnością opisuje strukturę wspomnianych niemieckich szkół i kursów, ewolucję ich głównych obszarów działalności...

  Promocja
  okładka Walka i cierpienie Obywatele polscy podczas II wojny światowej. Katalog wystawy, Książka | Karol Polejowski

  Katalog wystawy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” prezentuje pełen zakres eksponatów, które tworzyły wspomnianą ekspozycję. Publikacja skłania do refleksji nad znaczeniem ofiary, którą ponieśli Polacy wskutek ekspansji totalitaryzmów XX w. Wystawa czasowa „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” była prezentowana od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2022 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Stanowiła szczególną form...

  Promocja
  okładka Westerplatczycy - lista 1939 Skład załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku 1 września 193, Książka | Sławomir Rut, Samól Wojciech, Jarosław Tuliszka

  Mimo upływu ponad 80 lat od wybuchu II wojny światowej, tematyka związana z obroną Westerplatte wciąż rodzi wiele pytań. Niniejsza publikacja stanowi próbę odpowiedzi na niektóre z nich. Bohaterska obrona Westerplatte to bardzo nośny temat, który szybko stał się symbolem oporu wobec niemieckiej agresji na Polskę. Pierwsze wspomnienia poświęcone tej tematyce wydano tuż po zakończeniu II wojny światowej – jeszcze w 1945 r. Niemniej trzeba podkreślić, że duża liczba publikacji ...

  Promocja
  okładka Burzyciele świata w natarciu Sowieckie grafiki antyreligijne z lat 1918–1941, Książka | Aleksander Majewski, Dmitriy Panto

  Najnowszy album Wydawnictwa MIIWŚ prezentuje ważny wycinek działalności propagandowej sowieckiego aparatu terroru, której ostrze było skierowane w stronę religii. Bogate zestawienie materiałów graficznych jest istotnym dokumentem historycznym i swoistym świadectwem nastrojów ideologicznych elit Związku Sowieckiego. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w., gdy środki masowego przekazu były jeszcze słabo rozwinięte, plakat miał ogromną siłę przebicia. Zdawali sobie z tego ...

  Promocja
  okładka Światopogląd w działaniu Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy, Książka | Alicja Bartnicka

  Najnowsza monografia naukowa, która ukazała się nakładem Wydawnictwa MIIWŚ, omawia w sposób wieloaspektowy życie i działalność jednego z największych zbrodniarzy XX w. – Heinricha Himmlera. Obszerne i rzetelnie przygotowane opracowanie pomaga zmierzyć się ze złożoną problematyką genezy niemieckiego nazizmu i tragicznych skutków realizacji jego założeń. Alicja Bartnicka szczegółowo i całościowo analizuje poglądy oraz czyny Himmlera, jednego z największych niemieckich zbrodnia...

  Promocja
  okładka Biało-czerwoni z Gdańska Rozmowy o piłce nożnej w Gedanii z okazji 100-lecia klubu, Książka | Adam Mauks

  „Polska wyspa na niemieckim morzu” – tak Adam Mauks określa Klub Sportowy Gedania, który w 2022 r. świętował 100-lecie działalności. Książka jest zapisem rozwoju polskiego sportu klubowego i jednostkowych historii wielu Polaków, lecz nie tylko. To również opowieść o patriotyzmie, niezłomności, wierze i woli walki w trudnych realiach XX w. – przed II wojną światową i po jej zakończeniu. Polacy stanowili mniejszość w zdominowanym przez Niemców Gdańsku lat dwudziestych i trzydz...

  Promocja
  okładka Wojna i Pamięć nr 3 Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Książka |

  Wątkiem przewodnim najnowszego wydania „Wojny i Pamięci” jest okupacja na wschodzie Europy i jej konsekwencje. Autorzy artykułów skupili się na wybranych zagadnieniach z tego zakresu tematycznego, docierając do wielu interesujących szczegółów. Przypominanie o okrucieństwach niemieckich i sowieckich okupantów jest powinnością zarówno historyków w ogólności, jak i Muzeum II Wojny Światowej – jako instytucji naukowo-badawczej realizującej cele edukacyjne. Europa Wschodnia stała...

  Promocja
  okładka Na froncie dyplomacji Znaczenie konferencji sojuszniczych w latach 1943–1947, Książka | Michał Mikołajczak

  Książka pt. Na froncie dyplomacji w przystępny sposób przybliża przebieg siedmiu wybranych konferencji sojuszniczych z lat trwania II wojny światowej i tuż po zakończeniu tego konfliktu. Nakreśla również znaczenie rokowań pokojowych i ich konsekwencje dla współczesnego świata, w tym dla Polski. Skąd się wzięły współczesne granice państw europejskich? Czy alianci poważnie traktowali sprawę Polską? Dlaczego po II wojnie światowej nie mogło być mowy o powrocie Polski do granic ...

  Promocja
  okładka Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1947, Książka | Gąsior Mariusz, Jan Szkudliński, Artur Wodzyński

  Nie mam najmniejszej wątpliwości, że celowe jest opracowanie i wydanie przez Muzeum II Wojny Światowej albumu pt. "Życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie". (...) Prezentowana publikacja spełnia nie tylko cele poznawcze, lecz także edukacyjne i popularyzatorskie, powiększając i porządkując wiedzę na temat historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1947. Unaocznia ona, w jakich warunkach polscy żołnierze walczyli, szkolili się i spędzali c...

  Promocja
  okładka Milion zza oceanu, Książka | Bartłomiej Garba

  To już kolejne wydanie albumu pt. Milion zza oceanu…, tym razem w miękkiej oprawie. Album stanowi graficzną dokumentację wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej od 6 lipca do 31 października 2018 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Była ona poświęcona Polakom służącym w szeregach armii amerykańskiej. Ocenia się, że stanowili oni około milion, czyli 10% wszystkich zmobilizowanych żołnierzy US Army, czynnie uczestnicząc w globalnej ekspansji Stanów Zjednoczonych. Na...

  Promocja
  okładka Wojna i pamięć Nr I/2019, Książka | Opracowanie zbiorowe

  Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - jest interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym. Na jego łamach są prezentowane artykuły, sprawozdania, recenzje i materiały źródłowe poświęcone zagadnieniom z historii II wojny światowej i muzealnictwa. Publikujemy teksty autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Poszczególne numery pisma mają swój indywidualny zakres tematyczny, dzięki czemu periodyk jest nośnikiem najnowszej wiedzy o historii najkrwawszego ...

  Promocja
  okładka Wojna i pamięć nr 2/2020, Książka | Opracowanie zbiorowe

  Wojna i pamięć nr 2/2020 - czasopismo Muzym II wojny śwatowej w Gdańsku

  Promocja
  okładka Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 – dokumenty i materiały, Książka |

  Najnowsze opracowanie naukowe dotyczące repatriacji i deportacji Polaków w głąb ZSRS nakreśla ten problem w szerokiej perspektywie, odnosząc się już do lat po zakończeniu II wojny światowej. Starannie przygotowana publikacja może być cennym narzędziem dla badaczy zajmujących się wspomnianym zagadnieniem. Wraz z zakończeniem działań wojennych wielu Polaków, którzy służyli w szeregach PSZ na Zachodzie, postanowiło wrócić do ojczyzny. Niestety, często nie były to powroty do pow...

  Promocja
  okładka Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych, Książka |

  W książce zebrano referaty muzealników z różnych instytucji muzealnych, m.in. z: Bułgarii, Czech, Grecji, Chin czy Stanów Zjednoczonych. Zamieszczone w publikacji artykuły pokonferencyjne w sposób wielostronny przedstawiają zagadnienia i problemy, przed którymi stają instytucje kultury będące jednocześnie miejscami pamięci, np. sposoby budowania dialogu między teraźniejszością a przeszłością czy umacnianie tożsamości narodowej za sprawą historii. Poza perspektywą światową w p...

  Promocja
  okładka Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich, Książka | Wojciech Łukaszun

  Kolejna publikacja z serii albumowej Wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prezentuje dzieje wschodnich terenów Polski, które zostały zajęte w 1941 r. przez Niemców. Starannie dobrane unikalne archiwalia fotograficzne ukazują losy polskich województw wschodnich, które bezpowrotnie stały się strefą sowieckich wpływów po 1944 r. Autorom udało się dotrzeć do licznych instytucji na Białorusi, Ukrainie, Litwie i w Polsce, które zajmują się dokumentacją przebiegu II wojn...

  Promocja
  okładka 18 Pułk Ułanów Pomorskich, Książka | Turek Wojciech

  Kiedy powstawała niepodległa Polska, odrodzona jak feniks z popiołów, ułani pomorscy - nie wiedząc o rozstrzygnięciu losów Bitwy Warszawskiej - "dla ojczyzny ratowania" wrócili "przez morze" i stanąwszy w Gdańsku, złożyli wzruszające świadectwo swego patriotyzmu ("cnoty obywatelskiej").

  Promocja
  okładka O Polskę wolną i czystą jak łza, Książka | Karol Polejowski

  Książka omawia mało znane wydarzenia związane z działalnością 5. Brygady Wileńskiej AK na terenie Kaszub w maju 1946 r. Autor przedstawia nie tylko dokonania szwadronu ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego” na tym terenie, ale opisuje także ówczesną sytuację polityczno-społeczną na terenie powiatu w rok po ustanowieniu władzy komunistycznej.

  Promocja
  okładka Hans Adolf von Moltke Biografia polityczna, Książka | Bernard Wiaderny

  Praktycznie cały życiorys i działalność polityczna Hansa Adolfa von Moltkego – niemieckiego polityka i ambasadora III Rzeszy – nieodłącznie wiążą się z tragicznymi dziejami Polski i Europy w XX w. Dzięki najnowszej publikacji wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku polski czytelnik może po raz pierwszy szczegółowo poznać tę nietuzinkową postać i jej poglądy. Książka wydana przez MIIWŚ to wyczerpująca monografia poświęcona niemieckiemu politykowi. Poza szczegółowym pr...

  Promocja
  okładka Sonderaktion Krakau Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939 roku), Książka | Zygmunt Starachowicz

  Na temat wydarzeń związanych z dniem 6 listopada 1939 r. ukazało się w poprzednich latach wiele tekstów, opracowań i materiałów pamiętnikarskich. (...) Pamiętnik Zygmunta Starachowicza ma tę przewagę nad powyższymi, że nie został poprawiony, ulepszony i dostosowany do odbioru przez nowego czytelnika powojennego i do nowej władzy. Nie był pisany na zamówienie. Jest taki, jaki powstał w okresie okupacji. Świeżość i autentyczność opowieści jest jego kolejną ważną zaletą. Następn...

  Promocja
  okładka Rozum przed siłą Reason before force, Książka | Wojciech Grott

  Chociaż tytułowy patriota zasługiwał na to, by znaleźć się w panteonie narodowych bohaterów, przez dziesięciolecia był niemal zapomniany. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat historycy podjęli próby przywrócenia mu należnej pozycji we współczesnych dziejach – nie tylko Polski, ale i Europy. Książka Wojciecha Grotta stanowi wartościowe i kompleksowe uzupełnienie wydanej w 2019 r. publikacji z serii Patroni dla Gdańskich Ulic. Dwujęzyczna edycja jest przeznaczona głównie dla zag...

  Promocja
  okładka Pejzaż wojennych wspomnień, Książka | Rudolf Fryszowski

  Książka Rudolfa Fryszowskiego pt. Pejzaż wojennych wspomnień jest nieprzeciętną publikacją – i to z kilku powodów. Osią narracji są niepublikowane wcześniej wspomnienia oficera Wojska Polskiego, obrońcy Kępy Oksywskiej z 1939 r., które spisał podczas pobytu w niemieckiej niewoli, w latach 1939–1945. Notatnik majora szczęśliwie przetrwał wojenną zawieruchę – dzięki uprzejmości jego krewnego, rękopis trafił niedawno do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie został starannie...

  Promocja
  okładka Operacja antypolska NKWD 1937-1938, Książka | Tomasz Sommer

  Drugie wydanie monografii o operacji antypolskiej NKWD ukazuje się na rynku czytelniczym po 6 latach od wydania pierwszego (2014). Potrzeba wznowienia książki wynika nie tylko z faktu, iż temat ten jest niestety nadal słabo utrwalony w powszechnej świadomości historycznej, ale wiąże się również z tym, że Tomasz Sommer nie ustaje w pogłębianiu badań źródłowych nad tym zagadnieniem. W wyniku jego ustaleń wiadomo na przykład, że podawana wcześniej liczba 111 091 zamordowanych pr...