Видавництво Богдан Nauka języków obcych - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Синтаксис складного речення і пунктуація: самостійна та індивідуальна робота (для очного і дистанційного навчання), Ebook | Ніна Свистун, Ірина Бабій

  У посібнику запропоновано авторську концепцію створення посібників із самостійної роботи для здобувачів вищої освіти в умовах сучасних європейських орієнтирів, вміщено завдання для самостійних робіт, тести, перелік запитань для перевірки рівня фахової компетентності, схеми аналізу та зразки розборів різних типів складних речень, складних синтаксичних конструкцій. Навчально-методичний посібник «Синтаксис складного речення і пунктуація. Самостійна та індивідуальна робота (для о...

  okładka Я вивчаю будову французького дієслова та його відмінювання, Ebook | Ганна Бай

  Довідник призначений для широкого кола осіб, які вивчають французьку мову на 1-му курсі вищих навчальних закладів та факультетів іноземних мов, у середніх навчальних закладах, а також на курсах, гуртках та для індивідуальних занять.

  okładka Німецько-український та українсько-німецький словник., Ebook | Малгожата Осевич-Матерновська, Евеліна Камінська, Місек Дорота, Барбара Коменда

  Словник містить близько 60 000 слів та зворотів. Слова з цього словника — загальновживані, звороти — такі, які зустрічаються у повсякденній розмовній мові. Тут можна знайти також і фахові вирази. Користуватися словами надзвичайно легко і просто, поряд з ними подано найважливішу граматичну інформацію. Характерною особливістю словника є старанно підібрані слова, приклади граматичних конструкцій, розмовних зворотів, а також приклади використання цих слів та зворотів. Словник є б...

  okładka Виберіть правильне дієслово, Ebook | Марія Бондар

  Даний посібник являє собою серію вправ на лексичні труднощі, які розраховані, головним чином, на самостійну позааудиторну роботу студентів. У посібнику наведені випадки розбіжностей значення семантичних рядів в українській та німецькій мовах. Мета посібника ― закріпити у студентів навички користування одномовним словником, вміння знайти розбіжності значення семантичних рядів, виробити навички застосування даних словникових одиниць і, таким чином, уникнути помилок в усній та п...

  okładka Словник професійної лексики, Ebook | Любов Жадан

  “Словник професійної лексики” налічує приблизно 4000 слів-професіоналізмів, що охоплюють всі сфери робітничих професій. Основна мета словника — дати коротке пояснення найчастіше вживаним професійних термінів. Для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

  okładka Навчально-тренувальні вправи з синтаксису простого речення з принагідним повторенням елементів і, Ebook | Олександра Мельничайко, Мирослава Криськів

  Добірка навчально-тренувальних вправ із синтаксису простого речення призначена для учнів старших класів, абітурієнтів та студентів, які опановують навчальну дисципліну “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, і для майбутніх журналістів — тих, хто хоче закріпити свої знання з синтаксису та пунктуації і принагідно повторити інші питання граматики. Посібник може стати у пригоді вчителям-словесникам при підготовці до уроку.

  okładka Навчально-тренувальні вправи з синтаксису складного речення з принагідним повторенням синтаксису простого речення, будови слова і словотвору., Ebook | Олександра Мельничайко, Мирослава Криськів

  Добірка навчально-тренувальних вправ з синтаксису складного речення зі схемами їх будови призначена для учнів старших класів, абітурієнтів, студентів, які опановують навчальну дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і майбутніх журналістів – для тих, хто хоче удосконалити свої уміння аналізувати та будувати складні синтаксичні конструкції, принагідно закріпити знання та уміння з син таксу простого речення (словосполучення, речення – двоскладне, односкладне,...

  okładka Синтаксис сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота. Словосполучення. Просте речення. Просте ускладнене речення: навч. посібник, Ebook | Ніна Свистун, Ірина Бабій

  У посібнику вміщено завдання для самостійних робіт, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ), тести, праці для самостійного опрацювання та конспектування, перелік запитань для самоконтролю, питання для підсумкового тестування із розділу «Синтаксис». Запропоновані завдання складено відповідно до чинної програми з курсу сучасної української літературної мови для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Рекомендовано для студентів філологічних та нефіл...

  okładka Спадщина тисячоліть: Українська мова. Чим вона багатша за інші?, Ebook | Олекса Різників

  У книзі вперше у нашому мовознавстві висвітлено таку актуальну тему як багатство української мови, яку автор ретельно обґрунтовує на основі різноманітних наукових джерел, досліджуючи фонетичні, морфемні, морфологічні, синтаксичні особливості української мови. Посібник доповнено поезіями автора, новелами. Книга стане у пригоді учителям, студентам, учням старших класів та усім, хто цікавиться рідною мовою.

  okładka Редактор і переклад. Основи видавничої роботи з відтвореними текстами: навчальний посібник, Ebook | Василь Губарець

  У посібнику подано суть та основні принципи редакторської роботи з текстами різних видів перекладної літератури, розкрито найважливіші редакційно-видавничі вимоги до перекладача і відтворених ним текстів. Значне місце у книзі відведено мовностилістичним засадам, практичним рекомендаціям та порадам, порівняльному аналізу перекладної книжкової продукції, випущеної видавництвами України. Книга орієнтована на фахівців видавничої справи, редакторів і перекладачів, студентів-філоло...

  okładka Сучасний Кіплінг - нові акценти інтерпретації, Ebook | Володимир Чернишенко

  Збірник статей, виданий за результатами конференції «Сучасний Кіплінґ — нові акценти інтерпретації», включає статті як провідних українських науковців, так і молодих дослідників творчості Ред’ярда Кіплінґа. Вміщені розвідки присвячено ретроспективному аналізу перекладів віршів та прози Кіплінґа українською, дослідженню сучасних стратегій видання та промоції його книжок, а також компаративному аналізу перекладів нових творів. Відкриває збірку вступна стаття почесного бібліотек...

  okładka Німецько-український розмовник, Ebook | Михайло Смолій

  Пропонований німецько-український розмовник має на меті задовольнити дві взаємно пов’язані цілі користувача: довідкову і навчальну. Він призначений для тих, хто бажає розвинути, удосконалити і закріпити свої вміння будувати речення українською мовою на основі мовних зразків з метою передачі і розуміння інформації в комунікативному акті. До посібника додається компакт-диск із записами всіх тем.

  okładka Інтегровані уроки рідної мови і мовлення.Українська мова. 2 клас., Ebook | Лариса Варзацька

  У посібнику представлена інноваційна модель розвитку словесної творчості. Автором дається аргументована відповідь на запитання, що є визначальним крите- рієм добору змісту, видів діяльності, методів та організаційних форм під час кон- струювання інтегрованих уроків. У посібнику подано цікаві засоби активізації сприймання, уяви та мислення у процесі спостережень за природою та взаєминами людей. Представлена система інтегрованих уроків відкриває учителеві широкі можливості для ...

Co znajdziesz w kategorii: Nauka języków obcych

W kategorii tej zawarte są podręczniki, słowniki, rozmówki, pomoce naukowe, a także repetytoria służące do nauki języków obcych. Znajdziemy tutaj publikacje wydawnictw specjalizujących się w tworzeniu kursów do nauki języków obcych – jak wydawnictwo Lingo, którego oferta powstaje w oparciu o międzynarodowe standardy i klasyfikacje. Najwięcej książek poświęconych jest nauce języka angielskiego, ale znaleźć tu możemy również pomoce do nauki języków niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, japońskiego czy łaciny. W kategorii „Nauka języków” znajdują się nie tylko tradycyjne podręczniki, ale także kursy specjalnie przygotowane dla seniorów czy dzieci, a także kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Możemy tu również odnaleźć rozmówki i słowniki specjalne, np. „Angielski w pracy i biznesie”, „Słownik synonimów języka niemieckiego”, „Idiomy języka angielskiego”, „Biblia polsko-angielska”, „Angielski u lekarza” czy „Słownik dla pielęgniarek i personelu medycznego polsko-angielski, angielsko-polski”. Ciekawą alternatywę dla nauki języka angielskiego proponuje wydawnictwo Poltex. Oferują oni teksty klasyki literatury światowej przygotowane w taki sposób, by pomóc w nauce dzięki czytaniu i jednoczesnemu słuchaniu tekstu w języku angielskim oraz wykonywaniu specjalnych ćwiczeń po każdym rozdziale. W ich ofercie znajdują się takie kanoniczne utwory jak “The Adventures of Sherlock Holmes” Arthura Conana Doyle’a, “Anne of Green Gables” Lucy Maud Montgomery, “The Secret Garden” Frances Hodgson Burnett, “Frankenstein” Mary Shelley, “Alice in Wonderland” Lewisa Carrolla czy “The Picture of Dorian Gray” Oscara Wilde’a.