Placet

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj wed艂ug:
Zyskuj膮ce popularno艣膰
  Promocja
  ok艂adka Blaski i cienie w艂adzy, Ksi膮偶ka | Stelmach Waldemar
  Promocja
  ok艂adka Blaski i cienie w艂adzy, Ksi膮偶ka | Stelmach Waldemar

  Zagadnienia prezentowane w tej ksi膮偶ce nie wyczerpuj膮 opisu licznych niedostatk贸w w艂adzy i kierowania. Same tylko rozwa偶ania teoretyczne o istocie w艂adzy zajmuj膮 w literaturze naukowej setki tom贸w i rozdzia艂贸w ksi膮偶ek. Naszym celem jest zgrupowanie w jednym opracowaniu, oczywi艣cie w bardzo skondensowanej formie, opis贸w (analiz) dotycz膮cych jednego zagadnienia, na kt贸re sk艂adaj膮 si臋 psychologiczne, socjologiczne, organizacyjne i poniek膮d 鈥 w r贸偶nych skalach 鈥 polityczne, choro...

  Promocja
  ok艂adka Nowe trendy w zachowaniach konsument贸w na rynkach finansowych, Ksi膮偶ka | Smyczek S艂awomir
  Promocja
  ok艂adka Nowe trendy w zachowaniach konsument贸w na rynkach finansowych, Ksi膮偶ka | Smyczek S艂awomir

  Rynek us艂ug finansowy stanowi jeden z najwa偶niejszych element贸w systemu spo艂eczno-ekonomicznego ka偶dego kraju. O randze, a jednocze艣nie znacznej z艂o偶ono艣ci tego rynku 艣wiadczy to, i偶 stanowi on mechanizm, dzi臋ki kt贸remu oferuje si臋 us艂ugi pozwalaj膮ce na przep艂yw strumieni pieni臋偶nych (si艂y nabywczej) w gospodarce. Rezultatem funkcjonowania tego rynku jest zatem mo偶liwo艣膰 wsp贸艂tworzenia pieni膮dza przez niefinansowe podmioty gospodarcze. Rynek us艂ug finansowych jest zatem szkie...

  Promocja
  ok艂adka Innowacyjno艣膰 Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Ksi膮偶ka |
  Promocja
  ok艂adka Innowacyjno艣膰 Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Ksi膮偶ka |

  Wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw, wobec ci膮gle niskiego poziomu innowacyjno艣ci Polski, stanowi jedno z kluczowych zada艅 polskiej polityki gospodarczej na najbli偶sze lata. Innowacyjno艣膰 jest r贸wnie偶 przedmiotem zainteresowania samych przedsi臋biorc贸w, gdy偶 jest postrzegana jako g艂贸wny czynnik decyduj膮cy o przewadze konkurencyjnej przedsi臋biorstw. Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie aktualnych rozwa偶a艅, wynik贸w bada艅, p艂yn膮cych z nich wniosk贸w oraz autorskich r...

  Promocja
  ok艂adka Zbi贸r zada艅 z podstaw rachunkowo艣ci z rozwi膮zaniami, Ksi膮偶ka | Niemczyk Roman
  Promocja
  ok艂adka Zbi贸r zada艅 z podstaw rachunkowo艣ci z rozwi膮zaniami, Ksi膮偶ka | Niemczyk Roman

  Ta ksi膮偶ka przeznaczona jest przede wszystkim dla szeroko rozumianych s艂u偶b finansowo鈥搆si臋gowych, pocz膮tkuj膮cych ksi臋gowych, jak te偶 s艂uchaczy szk贸艂 policealnych, student贸w wy偶szych uczelni ekonomicznych, uczestnik贸w kurs贸w z rachunkowo艣ci oraz tych wszystkich Czytelnik贸w, kt贸rzy zamierzaj膮 pozna膰 i nauczy膰 si臋 podstaw rachunkowo艣ci przedsi臋biorstw. Uk艂ad ksi膮偶ki umo偶liwia samodzieln膮 nauk臋 i studiowanie tego przedmiotu. Tre艣膰 ksi膮偶ki zawiera podane w spos贸b czytelny rozwi膮z...

  Promocja
  ok艂adka M艂odzi nabywcy na e-zakupach, Ksi膮偶ka | Leszek Gracz, Izabela Ostrowska
  Promocja
  ok艂adka M艂odzi nabywcy na e-zakupach, Ksi膮偶ka | Leszek Gracz, Izabela Ostrowska

  Osoby z badanego segmentu 鈥瀖艂odych doros艂ych鈥 (18-29 lat) stanowi膮 dzi艣 18% polskiego spo艂ecze艅stwa. Jest to pierwsze pokolenie Polak贸w, kt贸re ca艂e swoje doros艂e 偶ycie sp臋dzi艂o w gospodarce rynkowej. Co r贸wnie偶 istotne, Internet by艂 obecny w ich 偶yciu przez ca艂y okres dorastania i sta艂 si臋 naturalnym elementem rzeczywisto艣ci. Dla nich 艣rodowisko Internetu jest miejscem rozrywki, zdobywania wiedzy, spotka艅 i dokonywania zakup贸w. Poznanie ich potrzeb i sposob贸w post臋powania mo偶...

  Promocja
  ok艂adka Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontek艣cie rozwoju innowacyjnego, Ksi膮偶ka | R. Stanis艂awski, G. Szyma艅ski, J. Tr臋bska
  Promocja
  ok艂adka Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontek艣cie rozwoju innowacyjnego, Ksi膮偶ka | R. Stanis艂awski, G. Szyma艅ski, J. Tr臋bska

  MSP stanowi膮 si艂臋 nap臋dow膮 wielu europejskich i 艣wiatowych gospodarek. Wskazuj膮 na to dane ekonomiczne, wed艂ug kt贸rych ich udzia艂 w og贸lnej liczbie przedsi臋biorstw, w generowaniu PKB poszczeg贸lnych kraj贸w, jak i zatrudnieniu aktywnych zawodowo os贸b nie pozostawia 偶adnych w膮tpliwo艣ci, co do ich znaczenia. Jednak偶e z punktu widzenia pojedynczego podmiotu sytuacja nie wygl膮da ju偶 tak dobrze. Bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e wi臋kszo艣膰 z nich to przedsi臋biorstwa ma艂e (lub mikro), wielko艣...

  Promocja
  ok艂adka Logistyka jako narz臋dzie wspieraj膮ce rozw贸j e-government, Ksi膮偶ka | Ewa Kuli艅ska, Monika Odlanicka-Poczobutt
  Promocja
  ok艂adka Logistyka jako narz臋dzie wspieraj膮ce rozw贸j e-government, Ksi膮偶ka | Ewa Kuli艅ska, Monika Odlanicka-Poczobutt

  Obecnie ogromne znaczenie dla rozwoju spo艂ecznego ma, uzale偶niony od proces贸w globalizacji, rozw贸j komunikacji i dost臋pu do informacji. Niepodwa偶alne zalety gospodarki elektronicznej to geograficzne uniezale偶nienie proces贸w biznesowych od odleg艂o艣ci, zmniejszenie koszt贸w i czasu ich realizacji, zwi臋kszenie dost臋pno艣ci oraz mo偶liwo艣膰 automatycznej reakcji na sygna艂 inicjuj膮cy proces biznesowy. Te oraz inne czynniki powoduj膮, 偶e wsp贸艂czesny cz艂owiek uzale偶ni艂 si臋 od gospodarki ...

  Promocja
  ok艂adka Marketing Teoria i przyk艂ady, Ksi膮偶ka | Pawe艂 Waniowski, Dariusz Sobotkiewicz, Magdalena Daszkiewicz
  Promocja
  ok艂adka Marketing Teoria i przyk艂ady, Ksi膮偶ka | Pawe艂 Waniowski, Dariusz Sobotkiewicz, Magdalena Daszkiewicz

  Celem tej ksi膮偶ki jest przedstawienie wszystkich podstawowych zagadnie艅 z dziedziny marketingu, a tym samym zainspirowanie do ich stosowania w praktyce. Starali艣my si臋 odnie艣膰 kolejne zagadnienia do otaczaj膮cej nas rzeczywisto艣ci, cz臋sto pos艂uguj膮c si臋 przyk艂adami przedsi臋biorstw polskich b膮d藕 zagranicznych. Adresatem ksi膮偶ki, s膮 wszyscy, kt贸rzy pragn膮 nauczy膰 si臋 lub pog艂臋bi膰 znajomo艣膰 marketingu. Mo偶e ona sta膰 si臋 podr臋cznikiem wprowadzaj膮cym w bardzo skomplikowany, ale ja...

  Promocja
  ok艂adka Patologie w zachowaniach konsument贸w na rynku, Ksi膮偶ka | S艂awomir Smyczek, Marta Gryb艣-Kabocik, Justyna Matysiewicz, Agnieszka Tetla
  Promocja
  ok艂adka Patologie w zachowaniach konsument贸w na rynku, Ksi膮偶ka | S艂awomir Smyczek, Marta Gryb艣-Kabocik, Justyna Matysiewicz, Agnieszka Tetla

  Monografia Patologie w zachowaniach konsument贸w na rynku stanowi wyr贸偶niaj膮c膮 propozycj臋 na tle publikacji dost臋pnych na rynku wydawniczym, zajmuj膮cych si臋 podobnymi zagadnieniami. Wskazuj膮c na elementy decyduj膮ce w najwi臋kszym stopniu o wysokiej warto艣ci monografii pragn臋 odwo艂a膰 si臋 do kilku kwestii. Monografi臋 oceniam wysoko w kontek艣cie jej oryginalno艣ci. Autorzy odnosz膮 si臋 do problem贸w, kt贸re s膮 w zasadzie nierozpoznane na naszym rynku, a jed-nocze艣nie ich nasilaj膮ca si...

  Promocja
  ok艂adka Zarz膮dzanie relacjami z interesariuszami organizacji, Ksi膮偶ka | Tyszkiewicz Rafa艂
  Promocja
  ok艂adka Zarz膮dzanie relacjami z interesariuszami organizacji, Ksi膮偶ka | Tyszkiewicz Rafa艂

  Partnerskie relacje z interesariuszami, ze wzgl臋du na obecn膮 rzeczywisto艣膰 funkcjonowania przedsi臋biorstw, mog膮 stanowi膰 swego rodzaju antidotum na niepewno艣膰 i burzliwo艣膰 zglobalizowanego otoczenia zewn臋trznego. W tym kontek艣cie mog膮 one by膰 stosowane jako podstawowy czynnik prze-wagi konkurencyjnej. W konsekwencji polityka rozwoju organizacji dotycz膮ca relacji z interesariuszami nie jest topieniem pieni臋dzy w enigmatycznych i niecelowych inicjatywach ani te偶 przej艣ciow膮 mod...

  Promocja
  ok艂adka Filozofia I-Cing w zarz膮dzaniu, Ksi膮偶ka | Kazimierz Perechuda
  Promocja
  ok艂adka Filozofia I-Cing w zarz膮dzaniu, Ksi膮偶ka | Kazimierz Perechuda

  Wszelka asymetria we wszech艣wiecie ma ciekaw膮 w艂a艣ciwo艣膰. Zmusza do aktywno艣ci, do wyrwania ze stanu letargu, oboj臋tno艣ci, zastoju, kt贸ry nie maj膮c charakteru tw贸rczego, skazany jest na zag艂ad臋. Jednocze艣nie byty d膮偶膮 艣wiadomie lub nie艣wiadomie do stanu r贸wnowagi. Harmonia jest punktem docelowym ka偶dej aktywno艣ci. W przypadku przedsi臋biorstwa lepiej jest m贸wi膰 o drgaj膮cym stanie r贸wnowagi mi臋dzy nim a jego bytami wewn臋trznymi i zewn臋trznymi. Wsp贸艂czesne organizacje nale偶y tra...

  Promocja
  ok艂adka Prze艂amywanie szoku kulturowego Czego potrzebujesz, aby odnie艣膰 sukces w mi臋dzynarodowym biznesie, Ksi膮偶ka | Elisabeth Marx
  Promocja
  ok艂adka Prze艂amywanie szoku kulturowego Czego potrzebujesz, aby odnie艣膰 sukces w mi臋dzynarodowym biznesie, Ksi膮偶ka | Elisabeth Marx

  Szok kulturowy, czyli, m贸wi膮c inaczej, "poczucie obco艣ci", sta艂 si臋 wdzisiejszym 艣wiecie globalnego biznesu czynnikiem maj膮cym decyduj膮cy wp艂yw na odnoszenie sukces贸w. Jednocze艣nie szok stanowi rodzaj ryzyka zawodowego. Co si贸dmy mened偶er brytyjski ponosi kl臋sk臋 w mi臋dzynarodowych interesach. Autorka przedstawia zestaw praktycznych i konstruktywnych wskaz贸wek dotycz膮cych radzenia sobie z szokiem kulturowym. Autorka udowadnia tak偶e, 偶e mo偶emy by膰 efektowni w pracy w warunkach ...

  Promocja
  ok艂adka Prognozowanie Teoria przyk艂ady zadania, Ksi膮偶ka | Sobczyk Mieczys艂aw
  Promocja
  ok艂adka Prognozowanie Teoria przyk艂ady zadania, Ksi膮偶ka | Sobczyk Mieczys艂aw

  Dynamika zmian bli偶szego i dalszego otoczenia powoduje, 偶e w procesie decydowania najwa偶niejsze s膮 informacje zorientowane na przysz艂o艣膰. St膮d te偶 jedn膮 z kluczowych umiej臋tno艣ci wsp贸艂czesnych mened偶er贸w jest budowanie prognoz. Prognozowanie jest bowiem integraln膮 cz臋艣ci膮 procesu zarz膮dzania, a wiedza prognostyczna jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Prognozowanie zmniejsza niepewno艣膰 i przyczynia si臋 do wzrostu trafno艣ci podejmowanych decyzji, a tym samym do elimin...

  Promocja
  ok艂adka Statystyka Ekonometria Prognozowanie 膯wiczenia z Excelem 2007 + CD, Ksi膮偶ka | Agnieszka Snarska
  Promocja
  ok艂adka Statystyka Ekonometria Prognozowanie 膯wiczenia z Excelem 2007 + CD, Ksi膮偶ka | Agnieszka Snarska

  Ksi膮偶ka zawiera 膰wiczenia obejmuj膮ce minimum programowe przedmiot贸w realizowanych na studiach ekonomicznych: statystyki, ekonometrii oraz prognozowania i symulacji. Jako narz臋dzie wybrany zosta艂 arkusz kalkulacyjny Excel ze wzgl臋du na powszechn膮 znajomo艣膰 obs艂ugi oraz dost臋pno艣膰. Ponadto Excel, zmuszaj膮c do zaprogramowania zadania, w fazie uczenia si臋 metod statystycznych, pozwala na g艂臋bsze rozumienie problemu ni偶 uzyskujemy korzystaj膮c z pakiet贸w zwracaj膮cych gotowe wyniki....

  Promocja
  ok艂adka Metody sprawnego zarz膮dzania Planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola., Ksi膮偶ka | Henryk Bieniok
  Promocja
  ok艂adka Metody sprawnego zarz膮dzania Planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola., Ksi膮偶ka | Henryk Bieniok

  Zarz膮dzanie uczy jak planowa膰, organizowa膰, motywowa膰 i kontrolowa膰 swoj膮 prac臋 oraz dzia艂ania innych ludzi dla wsp贸lnego dobra.

  Promocja
  ok艂adka R贸偶ne odmiany jako艣ci i ich praktyczne wykorzystanie, Ksi膮偶ka | Kolman Romuald
  Promocja
  ok艂adka R贸偶ne odmiany jako艣ci i ich praktyczne wykorzystanie, Ksi膮偶ka | Kolman Romuald

  Najbardziej og贸lnie JAKO艢膯 鈥 to stopie艅 spe艂niania stawianych wymaga艅. Mamy z ni膮 do czynienia wsz臋dzie wok贸艂. Jako艣膰 偶ycia, produktu, us艂ugi 鈥 musimy jako艣 j膮 wyrazi膰, oceni膰 by m贸c d膮偶y膰 do jej poprawy W tej monografii rozpatruje si臋 szczeg贸艂owo pi臋膰 podstawowych kamieni milowych rozwoju wiedzy o jako艣ci, kt贸rymi s膮: 1. KWALITOLOGIA 鈥 system porz膮dkowania informacji o jako艣ci 2. WARTO艢CIOWANIE 鈥 ilo艣ciowe wyra偶anie poziom贸w jako艣ci 3. IN呕YNIERIA JAKO艢CI 鈥 metodologia oblic...

  Promocja
  ok艂adka Motywowanie pracownik贸w Teoria i praktyka, Ksi膮偶ka | Maria Wanda Koperty艅ska
  Promocja
  ok艂adka Motywowanie pracownik贸w Teoria i praktyka, Ksi膮偶ka | Maria Wanda Koperty艅ska

  W ksi膮偶ce zaprezentowano ca艂o艣ciowo problematyk臋 motywowania pracownik贸w, co jest efektem wieloletnich studi贸w literaturowych, jak te偶 bada艅 w艂asnych autorki. Przytoczono przyk艂ady praktyczne oraz prezentowane wyniki bada艅 pochodz膮 z konkretnych, cho膰 tu anonimowych przedsi臋biorstw. Ksi膮偶ka adresowana jest do student贸w uczelni ekonomicznych oraz wszystkich tych, kt贸rzy maj膮 wp艂yw na kszta艂towanie system贸w motywowania w przedsi臋biorstwach, jak te偶 mened偶er贸w wszystkich szczeb...

  Promocja
  ok艂adka Ceny transferowe Narz臋dzie optymalizacji podatkowej grupy kapita艂owej, Ksi膮偶ka | Marek Barowicz
  Promocja
  ok艂adka Ceny transferowe Narz臋dzie optymalizacji podatkowej grupy kapita艂owej, Ksi膮偶ka | Marek Barowicz

  Z podatkowego punktu widzenia, w mi臋dzynarodowej grupie kapita艂owej podlegaj膮cej r贸偶nym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obci膮偶eniom podatkowym, dokonuje si臋 transakcji, mi臋dzy poszczeg贸lnymi jednostkami, kt贸re ukierunkowane s膮 na przerzucanie dochod贸w (koszt贸w) tak, aby zmniejszy膰 (zoptymalizowa膰) obci膮偶enia publiczno-prawne w obr臋bie ca艂ej grupy. Organy podatkowe badaj膮 te operacje, pod k膮tem przepis贸w obowi膮zuj膮cych w danym pa艅stwie, d膮偶膮c do eliminacji ryzyk...

  Promocja
  ok艂adka Controlling Planowanie kontrola kierowanie Podstawy budowy systemu controllingu, Ksi膮偶ka | Hilmar J. Vollmuth
  Promocja
  ok艂adka Controlling Planowanie kontrola kierowanie Podstawy budowy systemu controllingu, Ksi膮偶ka | Hilmar J. Vollmuth

  Znajomo艣膰 metod zarz膮dzania przedsi臋biorstwem to wiedza potrzebna ka偶demu mened偶erowi. Controlling to jedna z metod grupuj膮ca w sobie planowanie, kontrol臋 i kierowanie procesami zachodz膮cymi w przedsi臋biorstwie. Ta ksi膮偶ka napisana jest przede wszystkim dla praktyk贸w zarz膮dzania. Stroni od teoretyzowania, natomiast wskazuje konkretnie, jakimi instrumentami musi dysponowa膰 przedsi臋biorstwo, aby w艂a艣ciwie oceni膰 swoje dzia艂ania i skutecznie nimi kierowa膰. Controlling proponuje ...

  Promocja
  ok艂adka Rynki kapita艂owe cz.I. Metody ilo艣ciowe, Ksi膮偶ka | Waldemar Tarczy艅ski
  Promocja
  ok艂adka Rynki kapita艂owe cz.I. Metody ilo艣ciowe, Ksi膮偶ka | Waldemar Tarczy艅ski

  Wiele opublikowano ksi膮偶ek na temat gie艂dy i analiz gie艂dowych. Wszystkie staraj膮 si臋 wskaza膰 analitykom i inwestorom instrumenty pomocne w przewidywaniu przysz艂ych zmian cen gie艂dowych i okre艣leniu op艂acalno艣ci inwestycji w okre艣lone papiery warto艣ciowe. Ta ksi膮偶ka daje r贸wnie偶 bogaty i pe艂ny przegl膮d ju偶 znanych i nieznanych wska藕nik贸w, ale nie to jest g艂贸wn膮 jej zalet膮. Najwa偶niejsze, 偶e pokazuje praktyczne zastosowanie poszczeg贸lnych miar na konkretnych przyk艂adach zach...

  Promocja
  ok艂adka W艂adza i kierowanie Teorie i praktyki biurokracji, Ksi膮偶ka | Stelmach Waldemar
  Promocja
  ok艂adka W艂adza i kierowanie Teorie i praktyki biurokracji, Ksi膮偶ka | Stelmach Waldemar

  Zagadnienia prezentowane w tej ksi膮偶ce nie wyczerpuj膮 opisu licznych niedostatk贸w w艂adzy i kierowania. Same tylko rozwa偶ania teoretyczne o istocie w艂adzy zajmuj膮 w literaturze naukowej setki tom贸w i rozdzia艂贸w ksi膮偶ek. Naszym celem jest zgrupowanie w jednym opracowaniu, oczywi艣cie w bardzo skondensowanej formie, opis贸w (analiz) dotycz膮cych jednego zagadnienia, na kt贸re sk艂adaj膮 si臋 psychologiczne, socjologiczne, organizacyjne i poniek膮d 鈥 w r贸偶nych skalach 鈥 polityczne, choro...

  Promocja
  ok艂adka Zarz膮dzanie publiczne W teorii i praktyce polskich organizacji, Ksi膮偶ka | Ko偶uch Barbara
  Promocja
  ok艂adka Zarz膮dzanie publiczne W teorii i praktyce polskich organizacji, Ksi膮偶ka | Ko偶uch Barbara

  W ksi膮偶ce przedstawiono aktualny stan wiedzy i tendencje wykorzystywania w naszej rzeczywisto艣ci teorii i koncepcji zarz膮dzania publicznego oraz do艣wiadcze艅 zdobytych przez kraje Unii Europejskiej. W cz臋艣ci jest to wi臋c podr臋cznik dla student贸w kierunku zarz膮dzanie i marketing oraz praktyk贸w.

  Promocja
  ok艂adka Zarz膮dzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcj膮 Smart City, Ksi膮偶ka |
  Promocja
  ok艂adka Zarz膮dzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcj膮 Smart City, Ksi膮偶ka |

  Miasta s膮 systemami spo艂eczno-gospodarczymi, charakteryzuj膮cymi si臋 wielo艣ci膮 element贸w oraz relacjami mi臋dzy nimi. Funkcjonowanie istniej膮cego systemu spo艂eczno-gospodarczego i jego powi膮zania z systemem przestrzennym czy 艣rodowiskowym, uzale偶nione s膮 od utrzymywania wi臋zi mi臋dzy poszczeg贸lnymi elementami sk艂adowymi. Oznacza to, i偶 elementy sk艂adowe miasta musz膮 pozostawa膰 zintegrowane - jest to warunek konieczny do prawid艂owego trwania i rozwoju miasta. Ta wielowymiarowo艣膰 ...

  Promocja
  ok艂adka Technologie informatyczne w logistyce, Ksi膮偶ka | Andrzej Szymonik
  Promocja
  ok艂adka Technologie informatyczne w logistyce, Ksi膮偶ka | Andrzej Szymonik

  Trudno sobie wyobrazi膰 dzia艂ania na podstawowych szczeblach zarz膮dzania bez wykorzystania informatyki, czyli wykorzystania technologii informatycznych w podsystemach informacyjnych i decyzyjnych funkcjonuj膮cych w przedsi臋biorstwie do usprawniania proces贸w zwi膮zanych z pozyskiwaniem, przechowaniem, przetwarzaniem, udost臋pnianiem i wykorzystywaniem informacji przez odbiorc臋. Szczeg贸ln膮 rol臋 ma tu sie膰 Internet, pomagaj膮c stworzy膰 kompleksowy system 艂膮cz膮cy w jedn膮 informacyjn膮 ...