Wydawnictwo Poznańskie Psychologia, Społeczeństwo, Polityka

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Paryska Kultura wobec konfliktów politycznych w Polsce 1976-1989, Książka | Tyrchan Mikołaj
  okładka Paryska Kultura wobec konfliktów politycznych w Polsce 1976-1989, Książka | Tyrchan Mikołaj

  Rozprawa Mikołaja Tyrchana jest opracowaniem znamionującym erudycję, dociekliwość badawczą i rzetelność. Cechują ją dar łączenia źródłowej analizy z syntetycznymi uogólnieniami oraz poczucie odpowiedzialności za słowo. Lektura pracy skłania do refleksji nad losami polskimi. Autor trafnie rozpoznaje przełomowe momenty w historii PRL i poddaje je wnikliwym analizom i ocenom, formułowanym na łamach paryskiej "Kultury". Trafny jest wielostronny obraz roli, jaką odgrywa "Kultura" ...

  okładka Komentarze frazeograficzne, Książka | Bąba Stanisław
  okładka Komentarze frazeograficzne, Książka | Bąba Stanisław

  Na prezentowany tom składają się krótkie artykuły z lat 1979-2010. Koncentruję się w nich na problematyce innowacyjności i poprawności frazeologicznej dzisiejszej polszczyzny ogólnej. Zwykle przybierają one postać felietonów kulturalnojęzykowych, opartych na materiale frazeologicznym, pochodzącym z tekstów publicystycznych (prasowych), artystycznych i naukowych (z zakresu humanistyki).

  okładka Nowoczesna autentyczność Charles Taylor wobec dylematów współczesności, Książka | Agnieszka Kaczmarek
  okładka Nowoczesna autentyczność Charles Taylor wobec dylematów współczesności, Książka | Agnieszka Kaczmarek

  To praca, która w sposób naukowo przekonywający i kompetentny przeprowadza rekonstrukcję dorobku kanadyjskiego badacza.
  Jest bardzo ważną pozycją - pierwszą jego monografią na naszym gruncie.
  Anna Grzegorczyk

  okładka Różne kultury różne globalizacje, Książka |
  okładka Różne kultury różne globalizacje, Książka |

  Mając na uwadze wszystkie teksty, które współtworzą niniejszy tom, skłaniamy się ku pewnej zasadniczej refleksji. Otóż gdy odrzucimy fałszywe (a także pełne skrywanej dumy i bezpodstawnego zadufania) przesądzenie o prozachodnim kierunku globalizacji, szybko okaże się, że nie tylko dostrzegamy i ocalamy stającą się na naszych oczach różnorodność. Musimy także dojść do wniosku, że jakaś jedna, dominująca forma globalizacji w ogóle nie istnieje i nie ma miejsca.

  okładka Wartości w świecie polityki, Książka |
  okładka Wartości w świecie polityki, Książka |

  okładka Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich Próba ujęcia działania nawykowo-racjonalnego, Książka | Mieszko Ciesielski
  okładka Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich Próba ujęcia działania nawykowo-racjonalnego, Książka | Mieszko Ciesielski

  Działania ludzkie to podstawowy przedmiot badań w naukach społecznych. Ludzka aktywność podejmowania działań - zarówno w wymiarze indywidualnym, na poziomie pojedynczej jednostki, jak i w wymiarze społecznym, na poziomie większych zbiorowości - jest jednym z ważniejszych zagadnień, jakim zajmują się badacze nauk społecznych. Fragment Wstępu

  okładka Kolonializm Postkolonializm, Książka | Ania Loomba
  okładka Kolonializm Postkolonializm, Książka | Ania Loomba

  Podręcznik akademicki dla studentów etnologii, antropologii kulturowej, politologii, historii, filozofii, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa i studiów filologicznych. Autorka porusza takie zagadnienia jak m.in. ideologia i historia kolonializmu, postkolonializm w teorii i historii, wyzwania dla kolonializmu, debaty nad globalizmem i postkolonializmem, związki dyskursu kolonialnego z literaturą. Podręcznik cieszy się światową renomą. Kolonializm/Postkolonializm Ani L...

  okładka Oblicza buntu Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Książka |
  okładka Oblicza buntu Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Książka |

  Praca penetruje obszar, który bardzo rzadko był przedmiotem systematycznej refleksji. Nie da się ukryć, że problematyka szeroko pojętego buntu należy do najciekawszych tematów nowoczesności. Kwestia ta wciąż wydaje się być atrakcyjna zarówno dla badaczy, jak i szerokiego odbiorcy niezwiązanego ze światem sztuki. Antropologiczny punkt widzenia okazuje szczególnie ożywczy w prowadzonych na terenie humanistyki dyskusjach na temat buntu. Monografia ma z jednej strony charakter k...

  okładka Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie Polska w polityce niepodległej Ukrainy, Książka | Jędraszczyk Katarzyna
  okładka Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie Polska w polityce niepodległej Ukrainy, Książka | Jędraszczyk Katarzyna

  Celem książki jest krytyczne spojrzenie na ostatnie lata sąsiedztwa dwóch wielkich narodów, od stuleci powiązanych etnicznie, kulturowo i politycznie, a jednocześnie wciąż jeszcze doświadczających wpływu stereotypu i przenoszenia go wraz z poczuciem krzywdy historycznej na grunt relacji bilateralnych. Elity polityczne na Ukrainie i w Polsce, mając na względzie świat polityki obszaru postsowieckiego i mechanizmy polityki globalnej, starają się wykazać racjonalizmem i pragmatyz...

  okładka French theory w Polsce, Książka |
  okładka French theory w Polsce, Książka |

  French Theory w Polsce jest wyjątkowo kompetentną syntezą dotyczącą głównych idei "teorii francuskiej", jej powiązań z myślą światową i twórczą bądź odtwórczą recepcją na gruncie polskim.
  W skali naszego kraju to dzieło wyjątkowe i w awangardowy sposób odnoszące się do najbardziej aktualnych problemów nauk społecznych i humanistycznych.
  Michał Buchowski

  okładka Zrytualizowana polityka Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Książka | Egon Flaig
  okładka Zrytualizowana polityka Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Książka | Egon Flaig

  Książka ta dotyczy kwestii politycznych, rozpatrywanych z punktu widzenia rytualności; koncentruje się na semiotycznych i społecznych komponentach rytualnego zachowania i procesach powstawania rytuału. Jej celem nie jest przedstawienie... ... zbioru wszystkich rzymskich rytuałów. Książce tej przyświeca inny cel. Jest ona w dużo większym stopniu poświęcona rozważaniom teoretycznym niż inne opracowania z tej dziedziny nauki. Zaproponowany tutaj praktyczno-badawczy sposób postę...

Co znajdziesz w kategorii: Psychologia, Społeczeństwo, Polityka

Kategoria „Psychologia / Społeczeństwo / Polityka” zawiera przede wszystkim pozycje, w których autorzy badają zachowania człowieka i mechanizmy, które pozwalają na zrozumienie tych zachowań, a także przedstawiają zmiany zachodzące w świadomości społecznej. W księgarni internetowej Woblink.com odnaleźć możemy pozycje będące poradnikami w zakresie psychologii, takie jak dwa najpopularniejsze skandynawskie poradniki ostatnich lat napisane przez Thomasa Eriksona: „Otoczeni przez idiotów” oraz „Otoczeni przez psychopatów”. Pierwszy z nich uczy identyfikować cztery różne typy osobowości i na tej podstawie lepiej rozumieć i współpracować z ludźmi, drugi pokazuje, jak radzić sobie z psychopatami, których jest wśród nas więcej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Wśród oferowanych przez serwis Woblink.com pozycji znajduje się wiele książek przeznaczonych dla rodziców, pomagających w wychowaniu i komunikacji z dziećmi, np. „Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być” Elaine Mazlish i Adele Faber czy „Ty, Twoje dziecko i szkoła” Kena Robinsona. Coś dla siebie znajdą tu też czytelnicy szukający kontrowersji, lubiący tematy uznane przez społeczeństwo za tabu. Zainteresować ich może „Żałując macierzyństwa” Orny Donath, czyli dzieło będące efektem długoletnich badań i rozmów z kobietami, które wolałyby nigdy nie urodzić dzieci, czy też monografia „Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka” starająca się we wszechstronny sposób przedstawić temat seksualności, od normy do patologii. W kategorii „Psychologia / Społeczeństwo / Polityka” odnaleźć też możemy książki na takie tematy jak rozważania na temat wszechobecności i różnorodności kłamstw i oszustw w relacjach międzyludzkich („Homo falsus” Jana Borkowskiego) czy opis sposobów przeżywania przez zwierzęta żalu po stracie swoich towarzyszy, partnerów i przyjaciół („Jak zwierzęta przeżywają żałobę?” Barbary King).