Agata Piszko Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje, zadania, odwołanie wydanie 4, Ebook | Agata Piszko

  W publikacji „Prawa i obowiązki dyrektora szkoły” przedstawiono problematykę kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z powierzeniem stanowiska dyrektora – w tym w kontekście kontroli sądowej, z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa sądowego, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu. Przedstawiono również sposób realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, proble...

  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Komentarz do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 września 2022 r. Omówiono w nim najnowsze zmiany, w tym wprowadzone przepisami: ■ ustawy z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ■ ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ■ ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. W opraco...

  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Komentarz do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 lipca 2021 r. Omówione w nim zostały kolejne zmiany wprowadzone przez ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także przez ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu uwzględniono problematykę związaną z wd...

  okładka Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych (pdf), Ebook | Agata Piszko

  Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Omówione w niej zostały poszczególne obszary kontroli zarządczej, takie jak:istota i jakość kontroli zarządczej,zarządzanie ryzykiem,mechanizmy kontroli,informacja i komunikacja,monitorowanie i ocena.Publikacja została wzbogacona o przykładowe wzory ...

  okładka Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne (ePub), Ebook | Agata Piszko

  W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak:• kryteria ustalenia wysokości dotacji,• warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie,• uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotac...

  okładka Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne (pdf), Ebook | Agata Piszko

  W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak:• kryteria ustalenia wysokości dotacji,• warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie,• uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotac...

  okładka Prawa i obowiązki dyrektora szkoły.Kompetencje. Zadania. Odwołanie, Ebook | Agata Piszko

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji tych zadań, problematykę czasu pracy, kompetencji dyrektora, a także odwołania z zajmowanego stanowiska i jego przyczyn. Opracowanie porusza również zagadnienia powie...

  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroniczny z aktywnymi wzorami dokumentów. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowelizacja ta od 1 września 2018 r. wprowadził...

  okładka Finansowanie zadań oświatowych, Ebook | Agata Piszko

  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Celem nowej regulacji jest zapewnienie spójności i jednolitości stosowania prawa oraz doprecyzowanie reguł określając...

  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji.Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego – takie jak:sposób rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum i szkoły, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum,przenoszenie naucz...

  okładka Dotacje oświatowe po zmianach, Ebook | Agata Piszko

  Od 1 stycznia 2017 r. należy stosować nowe zasady udzielania dotacji! W publikacji m.in. omówiono:- zmiany w zakresie udzielenia dotacji od 1 stycznia 2017 r. – co należy uwzględnić, ustalając kwotę dotacji,- nowe definicje „podstawowej kwoty dotacji”, „najbliższej gminy”, „statystycznej liczby uczniów”,- zasady weryfikacji kwoty dotacji w razie zmiany podstawy dotacji,- obowiązek podjęcia przez organ dotujący uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji,- praktyczne wzory z uw...

  okładka Karta Nauczyciela, Ebook | Agata Piszko

  „Karta Nauczyciela z komentarzem” zawiera zmiany wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2016 r. Obok szczegółowego, merytorycznego opracowania całość opatrzona jest bogatym orzecznictwem sądowym i administracyjnym. Autorem publikacji jest Agata Piszko – wieloletni kierownik wydziału oświaty w jednostce samorządu terytorialnego. Prowadziła sprawy leżące w gestii organu prowadzącego, obejmujące swoim zakresem również pragmatykę zawodową nauczycieli.

  okładka System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących, Ebook | Agata Piszko

  Funkcjonujący od 1 stycznia 2005 r. System Informacji Oświatowej umożliwia gromadzenie danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach oświaty. Gromadzenie danych w postaci elektronicznej, zastępującej dotychczasowe sprawozdania oznaczone jako „S” oraz „EN” zostało wprowadzone przepisami ustawy z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Struktura, organizacja i zasady działania dotychczasowego SIO zostały zastąpione nową ustawą. Mowa tu o ustawie z 15 kwie...

  okładka Zmiany w ustawie o systemie oświaty, Ebook | Agata Piszko

  Tematyka publikacji zwraca uwagę na najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w ustawie o systemie oświaty w 2014 i 2015 roku. W opracowaniu poruszone są m.in. następujące kwestie: rekrutacja uczniów do szkół i placówek, zmiany w zakresie dotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,zatrudnianie asystentów, wyposażenie szkół w podręczniki, ocenianie i klasyfikowanie uczniów, nowe obowiązki orga...

  okładka Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania (PDF), Ebook | Agata Piszko

  Polski ustawodawca dopuszcza zakładanie i prowadzenie szkół i placówek przez podmioty prywatne pod warunkami określonymi w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jednym z aspektów związanych stricte z prowadzeniem szkół i placówek przez podmioty prywatne jest ich dotowanie. Obowiązek dotowania spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego, która jest właściwa do: udzielenia zezwolenia – w przypadku szkół i placówek publicznych, wpisu do ewidencji – w przypadku s...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.