okładka Karta Nauczyciela. Komentarz ebook | pdf | Agata Piszko

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Karta Nauczyciela. Komentarz ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


Komentarz do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 września 2022 r. Omówiono w nim najnowsze zmiany, w tym wprowadzone przepisami:

■ ustawy z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela,

■ ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

■ ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

W opracowaniu uwzględniono problematykę związaną z wdrożeniem nowych regulacji. Dotyczą one m.in. obowiązku zatrudnienia nauczycieli-specjalistów, a także podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2022 r. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z ocenianiem nauczycieli oraz awansem zawodowym, w tym na regulacje przejściowe, dotyczące nauczycieli odbywających staż na zasadach obowiązujących do 31 sierpnia 2022 r.

W komentarzu do ustawy – Karta Nauczyciela znaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania:

■ Jak przedstawia się awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022 r.?

■ Jak należy dokonywać oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.?

■ Na jakich zasadach zatrudniać nauczycieli-specjalistów począwszy od roku szkolnego 2022/2023?


W publikacji obszernie omówiono problematykę oceniania nauczycieli oraz awansu zawodowego, w tym awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą. Ponadto poruszono kwestie związane ze statusem szkół polskich, a także problemy dotyczące zatrudniania nauczycieli na czas określony, pensum nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach mieszanych oraz dofinansowania. Komentarz stanowi w dużym stopniu odpowiedź na pojawiające się problemy w praktycznym stosowaniu przepisów Karty Nauczyciela. W tym zakresie odwołuje się do ustalonego orzecznictwa, wyjaśnień i stanowisk MEiN oraz organów nadzoru. Autorka zwraca również uwagę na regulacje przejściowe zawarte w innych aktach prawnych.

W książce zamieszczono wzory dokumentów związanych ze stosowaniem przepisów Karty Nauczyciela. Są to m.in.:

■ wzór uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

■ wzór porozumienia zmieniającego umowę o pracę,

■ wzór umowy o pracę z nauczycielem stażystą.

W opracowaniu omówiono ponadto wszelkie zagadnienia uregulowane w Karcie Nauczyciela, a mianowicie:

obowiązki nauczycieli,

■ obowiązki nauczycieli,

■ wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,

■ awans zawodowy nauczycieli,

■ nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami,

■ warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli,

■ nagrody i odznaczenia,

■ uprawnienia socjalne i urlopy,

■ finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

■ ochronę zdrowia nauczycieli,

■ odpowiedzialność dyscyplinarną,

■ uprawnienia emerytalne.ATUTY PUBLIKACJI:

Publikacja w szerokim zakresie uwzględnia dorobek orzeczniczy, a także aktualne wyjaśnienia i interpretacje urzędowe. Zawiera liczne przykłady i wzory, dzięki czemu jest cenną pomocą w stosowaniu przepisów pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Karta Nauczyciela. Komentarz

Opinie i oceny ebooka Karta Nauczyciela. Komentarz

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Karta Nauczyciela. Komentarz

Karta Nauczyciela. Komentarz

Agata Piszko,

Moja ocena: