okładka Karta Nauczyciela. Komentarzebook | pdf | Agata Piszko

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Karta Nauczyciela. Komentarz ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroniczny z aktywnymi wzorami dokumentów.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowelizacja ta od 1 września 2018 r. wprowadziła w Karcie Nauczyciela szereg zmian:

• ocena pracy nauczyciela zastąpi ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,

• dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli,

• ulegną zmianie okresy i warunki odbywania stażu w ramach awansu zawodowego,

• organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego – kwestie te zostały ujednolicone i teraz będą wynikały wprost z Karty Nauczyciela.

W książce uwzględniono także regulacje zawarte w nowych aktach wykonawczych wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej, a mianowicie:

• w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego,

• w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli . 

Z tego względu warto polecić tę publikację osobom zainteresowanym stosunkami pracy nauczycieli.

Praca oparta jest na bogatym dorobku orzecznictwa oraz interpretacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej dodatkowym atutem są przykłady praktycznych rozwiązań oraz wzory dokumentów. Autorka zwraca uwagę na zagadnienia, z którymi spotykają się praktycy stosujący przepisy ustawy, tj. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy centrów usług wspólnych, organy prowadzące szkoły, a także nauczyciele. Publikacja stanowi kompleksową pomoc w stosowaniu przepisów ustawy, opracowaną w czytelnej i przejrzystej formie, skoncentrowaną na praktycznym aspekcie przedstawionych zagadnień. 

Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień tematyką oświatową, w tym zagadnieniami pragmatyki pracowniczej nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Karta Nauczyciela. Komentarz

Opinie i oceny ebooka Karta Nauczyciela. Komentarz

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Karta Nauczyciela. Komentarz

Karta Nauczyciela. Komentarz

Agata Piszko,

Moja ocena: