Artur Grabowski

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Wersje, Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Wersje, Książka | Artur Grabowski

  Artur Grabowski, jeden z najciekawszych poetów pokolenia „brulionu”, podsumowuje swój liryczny dorobek. Tom „Wersje” to poezja filozoficzna i formalnie wyrafinowana, a zarazem lirycznie przystępna i mocno osadzona w doświadczeniu. Sześć rozdziałów książki nie powtarza kompozycji sześciu tomów autora – odzwierciedlają one raczej biograficzno-tematyczne okresy jego twórczości. Mamy tu więc kolejno: konceptualne miniatury, barokowe próbowanie języków i form, śródziemnomorską zm...

  Promocja
  okładka Ekonomia sportu Zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia, Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Ekonomia sportu Zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia, Książka | Artur Grabowski

  W książce Autor przedstawia genezę i rozwój ekonomii sportu (jako subdziedziny ekonomii), ujmuje zagadnienie statystycznie (na licznych przykładach z rynku sportowego), ekonomiczno-społecznie, wskazuje wymiar gospodarczy oraz metodologię tworzenia sportowego PKB. Prowadzi rozważania na temat znaczenia ryzyka w działalności sportowej. Dzięki publikacji poznamy sytuację ekonomiczną profesjonalnych klubów piłkarskich zrzeszonych w Ekstraklasie oraz główne problemy i zagadnienia...

  Promocja
  okładka Am (dziennik z drugiej strony), Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Am (dziennik z drugiej strony), Książka | Artur Grabowski

  Am jest powieścią w formie dziennika na łamach którego można prześledzić losy pobytu głównego bohatera w Stanach Zjednoczonych. Romansująca z nurtem autobiograficznym proza nie jest w tym przypadku zwyczajowym opisem zwiedzania i zwyczajowych obserwacji z tego wynikających. Pobyt w Stanach Zjednoczonych jest dla głównego bohatera pretekstem do wykroczenia poza figurę nowoczesnego akademika-gastarbeitera, pretekstem do zagłębienia się w ojczysty język na obcej ziemi i w siebie...

  Promocja
  okładka Trzy cztery tragedia, Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Trzy cztery tragedia, Książka | Artur Grabowski

  Promocja
  okładka Prawdziwy Dramat Teatru O metateatrze i metadramacie Bogusława Schaeffera, Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Prawdziwy Dramat Teatru O metateatrze i metadramacie Bogusława Schaeffera, Książka | Artur Grabowski

  Prawdziwy Dramat Teatru nie jest z pewnością tradycyjną monografią i ze względu na sam tryb argumentacji (dominuje wszak żywiołowy, eseistyczny styl wywodu), i ze względu na kompozycję (całość tworzą bowiem cztery niejednorodne w charakterze części). Nie ma tu jednak żadnej przypadkowości; wywód jest spójny i gruntownie przemyślany – prowadzi od archeologii (meta)dramatu i (meta)teatru przez Schaefferowską koncepcję sztuki teatru w teorii i w praktyce do konsekwencji w wymia...

  Promocja
  okładka Przedsiębiorstwa sportowe w gospodarce rynkowej, Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Przedsiębiorstwa sportowe w gospodarce rynkowej, Książka | Artur Grabowski

  Promocja
  okładka Herbert Hermes Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta., Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Herbert Hermes Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta., Książka | Artur Grabowski

  Konteksty nowoczesności - ich odkrywanie, odczytywanie, ale chyba przede wszystkim komentowanie na marginesach lektury esejów, dramatów i wierszy Zbigniewa Herberta - oto wyzwanie, jakie stawia sobie ta książka. Nie odpowiada na nie wprost, za to z niezwykłą świeżością spojrzenia... Niniejszy korpus komentarzy nie ma ambicji stworzenia pełnej analizy; przeciwnie, Autor przywołuje pojedyncze dzieła egzemplarycznie, a towarzystwo dobiera im arbitralnie, komponując w ten sposób...

  Promocja
  okładka Uzmysłowienia Dramaty sceny obrazy, Książka | Artur Grabowski
  Promocja
  okładka Uzmysłowienia Dramaty sceny obrazy, Książka | Artur Grabowski

  Patrzenie artysty i myślenie filozofa splatają się w tym pisarstwie w styl meandryczny, pełen dygresji i aluzji, magicznie niemal angażujący wyobraźnię czytelnika. Refleksja autora stale oscyluje między osobistym wyznaniem, medytacją, kontemplacją i przenikliwą krytyką, której horyzont wyznaczają współczesne teorie estetyczne, filozofia, antropologia kultury i teologia. To, co zaczyna się jako niezobowiązujący komentarz przeradza się w precyzyjną hermeneutykę obrazu, która z ...