Zazdrość

Kazimiera Winiarska

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Rachunkowość podatkowa Zadania, pytania, testy, Książka | Katarzyna Startek, Kazimiera Winiarska
  okładka Rachunkowość podatkowa Zadania, pytania, testy, Książka | Katarzyna Startek, Kazimiera Winiarska

  Książka przedstawia stan prawny na dzień 1.01.2014 r. W interpretacji przepisów podatkowych bardzo przydatne są przykłady praktyczne. Książka zawiera zadania, pytania i testy, co ułatwia zrozumienie skomplikowanych przepisów podatkowych. W książce wyodrębniono trzy części: Część pierwsza prezentuje zadania z rozwiązaniami i wyjaśnieniami oraz zadania do samodzielnej nauki, co ułatwi identyfikację przychodów i kosztów ich uzyskania osób prawnych i fizycznych oraz rozliczenie...

  okładka Podstawy rachunkowości (wyd. VI), Ebook | Kazimiera Winiarska
  okładka Podstawy rachunkowości (wyd. VI), Ebook | Kazimiera Winiarska

  "Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przystępny i przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespól pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim szczegółowo następujące zagadnienia: * pojęcie i zasady rachunkowości, * cechy i rodzaje dowodów księgowych, * układ bilansu oraz rachunku zysków i s...

  okładka Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań, Książka | Kaczmarek Marcin, Monika Kaczurak-Kozak, Strąk Tomasz, Kazimiera Winiarska
  okładka Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań, Książka | Kaczmarek Marcin, Monika Kaczurak-Kozak, Strąk Tomasz, Kazimiera Winiarska

  W książce zaprezentowano regulacje prawne audytu wewnętrznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, co może stanowić podstawę do dyskusji nad zakresem obowiązujących uregulowań. Ograniczenie audytu wewnętrznego w Polsce do sektora finansów publicznych powoduje, że powstała propozycja wykorzystania informacji zawartych w sprawozdawczości budżetowej do monitorowania i kontroli wykonania budżetu państwa na bazie Jednolitego Pliku Kontrolnego Rachunkowości Budżetowej (JPK...

  okładka Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie, Książka | Kazimiera Winiarska
  okładka Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie, Książka | Kazimiera Winiarska

  Książka prezentuje teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej. Zawiera również, w formie załączników, kartę audytu i dokumentację zadania audytowego, udostępnione przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin. Publikacja może być traktowana jako podręcznik dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz jako pomoc dla studentów piszących prace z tematyki audytu wewn...

  okładka Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie, Książka | Kazimiera Winiarska
  okładka Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie, Książka | Kazimiera Winiarska

  Książka traktuje o roli audytu wewnętrznego. Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono zakres zastosowania audytu wewnętrznego i obowiązujące międzynarodowe standardy oraz główne obszary zainteresowania i kwalifikacje audytorów na świecie. Uwzględniając regulacje krajowe audytu wewnętrznego zaprezentowano metodykę prac audytowych i oceny ryzyka. Podkreślono wpływ wytycznych Unii Europejskiej na wprowadzenie audytu wewnętrznego w Polsce i jego powiązanie z kontrolą w...

  okładka Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Książka | Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
  okładka Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Książka | Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska

  Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Szacuje się, że ponad milion Polaków j...

  okładka Rachunkowość budżetowa, Książka | Monika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska
  okładka Rachunkowość budżetowa, Książka | Monika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska

  Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb księgowych tych jednostek. Ma im pomóc w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Omówiono w niej miedzy innymi: - teoretyczne zagadnienia f...