Monika Czop

Monika Czop

Ukończyła w 1999 r. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Od 2005 r. jest adiunktem w Katedrze Technologii i Urz¹dzeñ Zagospodarowania Odpadów. Pełni funkcję opiekuna specjalności Gospodarka Odpadami na kierunku Inżynieria Środowiska. Jest koordynatorem obciążenia dydaktycznego Katedry. Od 2009 r. jest kierownikiem laboratorium Analiz fizykochemicznych w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Ukończyła kursy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Chemii: Metody przygotowania próbek w analizie środowiskowej oraz GC i metod łączonych (GC-MS/MS, LC-M S/MS,CZE- MS/MS) − Optymalizacja procesu rozdzielania. Źródło: (teks) Verlag Dashofer, (zdjęcie) http://waste.polsl.pl/new_www/5,5,Pracownik.html

Fani tego autora