Wirtualne Targi

Opracowanie redakcyjne Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Kodeks pracy. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 49. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641).W Kodeksie pracy uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- pracy zdalnej,- badania trzeźwości pracowników,- poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy- ułatwienia pracownikom zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (w...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 16. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1860).Uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- wprowadzono możliwość kontynuowania rozprawy w sprawie rozpatrywanej w składzie kolegialnym w razie z...

  Promocja
  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS KARNY13 maja 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)18 maja 2023 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)14 lipca 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U....

  Promocja
  okładka Kodeks cywilny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnią zmianę wynikającą z ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu cywilnego objaśniają ich sens.Zmiany, które wejdą w życie po 1 września 2023 r., oznaczono tekst...

  Promocja
  okładka Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Stan prawny na 1 września 2023 r.Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicone teksty tytułowych aktów prawnych, uwzględniające ostatnie zmiany wynikające m.in. z ustaw:• z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606);• z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615).W publikacji zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnal...

  Promocja
  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie... (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór handlowy uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2023 roku:KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:19 kwietnia 2023 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2023 r., P 5/19 (Dz.U. poz. 739)15 września 2023 r.– ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3191; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zm...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 37. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu postępowania administracyjnego objaśniają ich sens.Książka jest przeznaczona dla osób...

  Promocja
  okładka Kodeks spółek handlowych. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający ostatnią zmianę wynikającą z ustawy z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:13 października 2022 r. – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807)10 grudnia 2022 r. – ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U....

  Promocja
  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 28 sierpnia 2023 r., w tym:Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (U. poz. 1667)Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółe...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania cywilnego (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:– z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.),– z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803),– z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535),– z 9 marca 2023 r. o zmianie us...

  Promocja
  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 4 kwietnia 2023 r. Wydanie: 37, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 - praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników, work life balanceKODEKS PRACY:1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks ...

  Promocja
  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 15 marca 2023 r.  Wydanie: 61, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS CYWILNY:18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o z...

  Promocja
  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 8 marca 2023 r. Wydanie: 66, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 8 marca 2023 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)• ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)• ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 27 października...

  Promocja
  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf)  Stan prawny: 13 stycznia 2023 r. Wydanie: 22, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. kosztów, zabezpieczenia zwrotu i przedterminowej spłaty pożyczki, rozciągnięcia pojęcia niezgodności z umową również na wady prawne, wymogów dotyczących treści oświadczenia gwarancyjnego.K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu ograniczenia egzekucji ze świadczeń pieniężnych, rozszerzenia katalogu pełnomocników i sposobu elektronicznego poświadczania odpisu dokumentu przez pełnomocnika w postępowaniu...

  Promocja
  okładka Zbiór karny PLUS (pdf)  Stan prawny: 1 stycznia 2023 r. Wydanie: 22, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany związane z dużą reformą kodeksu karnego!Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2022 r. a 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.Najważniejsze uwzględnione zmiany:– ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)– ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 2 stycznia 2023 r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO27 września 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 2000)10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (...

  Promocja
  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 stycznia 2023 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)• ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. poz. 2280)• ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych ...

  Promocja
  okładka Podatki 2023 (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Podatki 2023 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.W publikacji znajdziesz teksty ustaw:o podatku dochodowym od osób fizycznych,o podatku dochodowym od osób prawnych,o podatku od towarów i usług,o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,Ordynacji podatkowej.Wszystkie akty prawne zostały przygotowane ze stanem prawnym na 1 stycznia 2023 r....

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 15. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,- ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 ...

  Promocja
  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 13. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, - z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., czyli 14 marca 2023 r., 18 maja 2...

  Promocja
  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 10 października 2022 r. Wydanie: 65, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 października 2022 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)Kodeks karny wykonawczy:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy&nbs...

  Promocja
  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 14 października 2022 r. Wydanie: 60, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 14 października 2022 r., w tym:Księgi wieczyste i hipoteka:• ustawa z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. poz. 1846)Kodeks postępowania cywilnego:• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 czerwca 2022 r., SK 3/20 (Dz.U. poz. 1371)• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.)• ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektóryc...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 9 sierpnia 2022 r. Wydanie: 40, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 9 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:Kodeks postępowania administracyjnego:• ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)Ordynacja podatkowa:• ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)• ustawa z 9 czerwca 2022 r...

  Promocja
  okładka Zbiór karny PLUS (pdf)  Stan prawny: 12 sierpnia 2022 r. Wydanie: 21, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór karny PLUS. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.Oddawany do rąk Czyt...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.