okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf)   Stan prawny: 15 marca 2023 r.   Wydanie: 61 ebook | pdf | Opracowanie redakcyjne

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 15 marca 2023 r. Wydanie: 61 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Opracowanie redakcyjne ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Najważniejsze zmiany:

- nowelizacja „naprawcza” noweli z 2019 roku, w tym m.in.:

  • zmiany we właściwości rzeczowej,
  • uporządkowanie kwestii doręczeń,
  • liczne zmiany w zakresie egzekucji;

- nowości ...

KODEKS CYWILNY:

18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:

1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140)

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:

10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.

poz. 2185)

19 stycznia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz. 146)

1 lipca 2024 r. – ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. poz. 1374)

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

18 października 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269 ze zm.)

15 grudnia 2022 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. poz. 2436)

18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

21 grudnia 2022 r. – ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 ze zm.)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855 ze zm.)1 stycznia 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180 ze zm.)

1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)

17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1634)

Ustawa z 9 marca 2023 r. (druk 2650) została opublikowana. Zmiany wejdą w życie zasadniczo 1 lipca 2023 r.

z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

po upływie 14 dni/3 miesięcy od dnia ogłoszenia/1 października 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2799; oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw)

po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2952; oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw)

 

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE:

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:

13 listopada 2022 r. – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 410)

27 grudnia 2022 r. – ustawa z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2770)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.)

 

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

26 lutego 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 181)

17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

ORAZ:

28 grudnia 2022 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2022 r., SK 78/21 (Dz.U. poz. 2790)

6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 2725)

6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 2726)

„Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 15 marca 2023 r. Wydanie: 61”, Opracowanie redakcyjne – jak czytać ebook?

Ebooka „Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 15 marca 2023 r. Wydanie: 61”, tak jak pozostałe książki w formacie elektronicznym przeczytacie w aplikacji mobilnej Woblink na Android lub iOS lub na innym urządzeniu obsługującym format epub lub mobi - czytnik ebooków (Pocketbook, Kindle, inkBook itd.), tablet, komputer etc. Czytaj tak, jak lubisz!

Zanim zdecydujesz się na zakup, możesz również przeczytać u nas darmowy fragment ebooka. A jeśli wolisz słuchać, sprawdź, czy książka jest dostępna w Woblink także jako audiobook (mp3).

Szczegółowe informacje na temat ebooka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 15 marca 2023 r. Wydanie: 61