okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf) ebook | pdf | Opracowanie redakcyjne

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf) Stan prawny: 28 sierpnia 2023 roku Wydanie: 38 Opracowanie redakcyjne ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Praktyczny zbiór najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa pracy. Zawiera informacje o uwzględnionych zmianach. Zastosowany system oznaczania nowych przepisów znacznie ułatwia codzienną pracę prawnika. Skorowidze do ustaw i...

Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 28 sierpnia 2023 r., w tym:

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

  • ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (U. poz. 1667)

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

  • ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (druk sejm. nr 3184; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  • ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

  • ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (U. poz. 1523)

Rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. poz. 937)

Ponadto uwzględniono zmiany do aktów wykonawczych, w tym m.in.:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 879),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 912)

 

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS PRACY:

7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

31 lipca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 1465)

USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:

1 stycznia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1667)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ:

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM ORAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO TAKICH WNIOSKÓW:

19 maja 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. poz. 937)

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW:

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

15 września 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (druk sejm. nr 3184; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

12 czerwca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. poz. 1087)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240)

6 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)

14 lipca 2023 r.z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)

26 lipca 2023 r., 27 października 2023 r., z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

24 maja 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. poz. 998)

11 sierpnia 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADECTWA PRACY:

23 maja 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 912)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ:

7 kwietnia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 471)

17 maja 2023 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 879)

USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:

19 sierpnia 2023 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. poz. 1523)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

20 czerwca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1144)

1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy  Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614)

8 sierpnia 2023 r. – ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

„Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf)”, Opracowanie redakcyjne – jak czytać ebook?

Ebooka „Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf)”, tak jak pozostałe książki w formacie elektronicznym przeczytacie w aplikacji mobilnej Woblink na Android lub iOS lub na innym urządzeniu obsługującym format epub lub mobi - czytnik ebooków (Pocketbook, Kindle, inkBook itd.), tablet, komputer etc. Czytaj tak, jak lubisz!

Zanim zdecydujesz się na zakup, możesz również przeczytać u nas darmowy fragment ebooka. A jeśli wolisz słuchać, sprawdź, czy książka jest dostępna w Woblink także jako audiobook (mp3).

Szczegółowe informacje na temat ebooka Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf)

Opinie i oceny ebooka Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf)

Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf)

Opracowanie redakcyjne,

Moja ocena: