Opracowanie redakcyjne - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych wyd. 39, Książka | Opracowanie redakcyjne

  Stan prawny: 2 maja 2024 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks spółek handlowych:Nowy tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 18),26.1.2024 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2024 r. (sygn. K 29/23; Dz.U. z 2024 r. poz. 96).Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym:1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym ...

  Promocja
  okładka Prawo gospodarcze publiczne w pigułce wyd. 2024, Książka | Opracowanie redakcyjne

  Publikacja to kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego + testy online.Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 12 części omawiających m.in:Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje,Przedsiębiorstwa państwowe,Prawo konkurencji,Pomoc publiczną,Prawo zamówień publicznych,Partnerstwo publ...

  Promocja
  okładka Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne wyd. 22, Książka | Opracowanie redakcyjne

  Stan prawny: 5 października 2023 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Nowy tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344), 30.6.2023 r. – Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1113), 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach ro...

  okładka Kodeks pracy. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 49. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641).W Kodeksie pracy uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- pracy zdalnej,- badania trzeźwości pracowników,- poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy- ułatwienia pracownikom zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (w...

  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 16. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1860).Uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- wprowadzono możliwość kontynuowania rozprawy w sprawie rozpatrywanej w składzie kolegialnym w razie z...

  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS KARNY13 maja 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)18 maja 2023 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)14 lipca 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U....

  okładka Kodeks cywilny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnią zmianę wynikającą z ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu cywilnego objaśniają ich sens.Zmiany, które wejdą w życie po 1 września 2023 r., oznaczono tekst...

  okładka Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Stan prawny na 1 września 2023 r.Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicone teksty tytułowych aktów prawnych, uwzględniające ostatnie zmiany wynikające m.in. z ustaw:• z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606);• z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615).W publikacji zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnal...

  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie... (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór handlowy uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2023 roku:KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:19 kwietnia 2023 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2023 r., P 5/19 (Dz.U. poz. 739)15 września 2023 r.– ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3191; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zm...

  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 37. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu postępowania administracyjnego objaśniają ich sens.Książka jest przeznaczona dla osób...

  okładka Kodeks spółek handlowych. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający ostatnią zmianę wynikającą z ustawy z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:13 października 2022 r. – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807)10 grudnia 2022 r. – ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U....

  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 28 sierpnia 2023 r., w tym:Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (U. poz. 1667)Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółe...

  okładka Kodeks postępowania cywilnego (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:– z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.),– z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803),– z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535),– z 9 marca 2023 r. o zmianie us...

  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 4 kwietnia 2023 r. Wydanie: 37, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 - praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników, work life balanceKODEKS PRACY:1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks ...

  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 15 marca 2023 r.  Wydanie: 61, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS CYWILNY:18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o z...

  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 8 marca 2023 r. Wydanie: 66, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 8 marca 2023 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)• ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)• ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 27 października...

  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf)  Stan prawny: 13 stycznia 2023 r. Wydanie: 22, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. kosztów, zabezpieczenia zwrotu i przedterminowej spłaty pożyczki, rozciągnięcia pojęcia niezgodności z umową również na wady prawne, wymogów dotyczących treści oświadczenia gwarancyjnego.K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu ograniczenia egzekucji ze świadczeń pieniężnych, rozszerzenia katalogu pełnomocników i sposobu elektronicznego poświadczania odpisu dokumentu przez pełnomocnika w postępowaniu...

  okładka Zbiór karny PLUS (pdf)  Stan prawny: 1 stycznia 2023 r. Wydanie: 22, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany związane z dużą reformą kodeksu karnego!Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2022 r. a 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.Najważniejsze uwzględnione zmiany:– ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)– ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ...

  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 2 stycznia 2023 r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO27 września 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 2000)10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (...

  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 stycznia 2023 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)• ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. poz. 2280)• ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych ...

  okładka Podatki 2023 (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Podatki 2023 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.W publikacji znajdziesz teksty ustaw:o podatku dochodowym od osób fizycznych,o podatku dochodowym od osób prawnych,o podatku od towarów i usług,o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,Ordynacji podatkowej.Wszystkie akty prawne zostały przygotowane ze stanem prawnym na 1 stycznia 2023 r....

  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 15. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,- ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 ...

  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 13. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, - z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., czyli 14 marca 2023 r., 18 maja 2...

  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 10 października 2022 r. Wydanie: 65, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 października 2022 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)Kodeks karny wykonawczy:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy&nbs...