Opracowanie redakcyjne - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Kodeks postępowania cywilnego (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:– z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.),– z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803),– z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535),– z 9 marca 2023 r. o zmianie us...

  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 4 kwietnia 2023 r. Wydanie: 37, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 - praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników, work life balanceKODEKS PRACY:1 września 2022 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700)1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks ...

  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 15 marca 2023 r.  Wydanie: 61, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS CYWILNY:18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o z...

  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 8 marca 2023 r. Wydanie: 66, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 8 marca 2023 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)• ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)• ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 27 października...

  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf)  Stan prawny: 13 stycznia 2023 r. Wydanie: 22, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. kosztów, zabezpieczenia zwrotu i przedterminowej spłaty pożyczki, rozciągnięcia pojęcia niezgodności z umową również na wady prawne, wymogów dotyczących treści oświadczenia gwarancyjnego.K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu ograniczenia egzekucji ze świadczeń pieniężnych, rozszerzenia katalogu pełnomocników i sposobu elektronicznego poświadczania odpisu dokumentu przez pełnomocnika w postępowaniu...

  okładka Zbiór karny PLUS (pdf)  Stan prawny: 1 stycznia 2023 r. Wydanie: 22, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany związane z dużą reformą kodeksu karnego!Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2022 r. a 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.Najważniejsze uwzględnione zmiany:– ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)– ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ...

  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 2 stycznia 2023 r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO27 września 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 2000)10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (...

  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 stycznia 2023 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)• ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. poz. 2280)• ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych ...

  okładka Podatki 2023 (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Podatki 2023 to zbiór najważniejszych przepisów podatkowych zawierający najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.W publikacji znajdziesz teksty ustaw:o podatku dochodowym od osób fizycznych,o podatku dochodowym od osób prawnych,o podatku od towarów i usług,o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,Ordynacji podatkowej.Wszystkie akty prawne zostały przygotowane ze stanem prawnym na 1 stycznia 2023 r....

  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 15. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,- ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 ...

  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  W 13. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, - z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r., czyli 14 marca 2023 r., 18 maja 2...

  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 10 października 2022 r. Wydanie: 65, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 października 2022 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)Kodeks karny wykonawczy:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy&nbs...

  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 14 października 2022 r. Wydanie: 60, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 14 października 2022 r., w tym:Księgi wieczyste i hipoteka:• ustawa z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. poz. 1846)Kodeks postępowania cywilnego:• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 czerwca 2022 r., SK 3/20 (Dz.U. poz. 1371)• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.)• ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektóryc...

  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 9 sierpnia 2022 r. Wydanie: 40, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 9 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:Kodeks postępowania administracyjnego:• ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)Ordynacja podatkowa:• ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)• ustawa z 9 czerwca 2022 r...

  okładka Zbiór karny PLUS (pdf)  Stan prawny: 12 sierpnia 2022 r. Wydanie: 21, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór karny PLUS. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.Oddawany do rąk Czyt...

  okładka Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 sierpnia 2022 r., w tym:Prawo budowlane:• ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1557)• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1768) Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:• ustawa z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. poz. 13...

  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf)  Stan prawny: 11 sierpnia 2022 r. Wydanie: 21, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi. Koszty komornicze.Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów ...

  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów. (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 15 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych in...

  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 4 sierpnia 2022 r. Wydanie: 36, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze zmiany:• zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności,• rozszerzono zadania Państwowej Inspekcji Pracy,• wysokość dofinansowania projektów dotyczących działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej zatrudnionych.Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 4 sierpnia 2022 r., w tym:Kodeks pracy:• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz...

  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 20 czerwca 2022 r. Wydanie: 59, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 20 czerwca 2022 r., w tym:Kodeks cywilny:• ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459)Księgi wieczyste i hipoteka:• ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 872)Kodeks postępowania cywilnego:• ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokal...

  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)     Stan prawny: 10 czerwca 2022 r. Wydanie: 64, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 czerwca 2022 r., w tym m.in.:Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Kodeks karny wykonawczy• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Opłaty w sprawach karnych• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Przeciwdziałanie narkomanii:• ust...

  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 1 kwietnia 2022 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)Krajowy Rejestr Sądowy:• ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106)Prawo przedsiębiorców:• ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fiz...

  okładka Prawo o ruchu drogowym (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: PRAWO O RUCHU DROGOWYM:1 czerwca 2021 r. – ustawa z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)4 czerwca 2021 r., 4 września 2021 r., 1 stycznia 2022 r., 31 stycznia 2022 r., 4 września 2022 r., z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)1 lipca 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r...

  Promocja
  okładka Zabawy Kawaii Jedzenie, Książka | Opracowanie redakcyjne

  Kawaii to wszystko to, co słodkie i miłe oku. Bo czy cukrowo drzemiący różowy lizak, roześmiana łyżeczka lub ziewająca kostka lodu nie są po prostu urocze?
  Weź do ręki pisak, kredki, flamastry i ćwicz słodkie rysowanie, rozwiązuj zagadki i szukaj wyjścia z labiryntów. Bawiąc się, wkrocz do świata japońskiego kawaii.