Zbigniew Marek

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jezus działa i zbawia ćw. NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jezus działa i zbawia ćw. NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik

  - Pakiet edukacyjny do katechezy w klasie drugiej gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-3-01/10. - Treści skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia takich postaw przyjęto wezwanie do naśladowania Jezusa w codziennym życiu, kt...

  Promocja
  okładka Katechizm SP 5 Obdarowani przez Boga ćw NPP, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Katechizm SP 5 Obdarowani przez Boga ćw NPP, Książka | Zbigniew Marek

  Materiał treściowy podzielony został na osiem rozdziałów (grup tematycznych). Przyporządkowane im treści mają udzielać katechizowanym odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania o Boga i wypełnianie Jego zbawczych zamiarów. Zeszyt ucznia do katechezy w klasie 5 szkoły podstawowej wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-2-01/10. ...

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jezus działa i zbawia NPP, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jezus działa i zbawia NPP, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna

  Podręcznik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r. Treści skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia takich postaw przyjęto wezwanie do naśladowania Jezusa w codziennym życiu, które On kieruje do ludzi w Kazaniu na Górze. Materiał treściowy podzielony został na siedem rozdziałów (grup tem...

  Promocja
  okładka Katechizm SP 5 Obdarowani przez Boga NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik
  Promocja
  okładka Katechizm SP 5 Obdarowani przez Boga NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik

  Podręcznik do katechezy dla ucznia w klasie 5 szkoły podstawowej wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-2-01/10. Zgodnie w wytycznymi Programu treści przekazywane w podręczniku skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego "Credo". Wyjaśnianie treści wiary oparto na ukazaniu wypełnionego miłością dialogu Boga z człowiekiem. Uzup...

  Promocja
  okładka Katechizm LO 3 W rodzinie podr+notes, Książka | Zbigniew Marek, Walulik(red.) Anna
  Promocja
  okładka Katechizm LO 3 W rodzinie podr+notes, Książka | Zbigniew Marek, Walulik(red.) Anna

  Podręcznik i notes ucznia dla 3 klasy liceum oraz 4 technikum. Seria: Drogi świadków Chrystusa. Zgodnie w wymaganiami programu nauczania religii myślą przewodnią przekazywanych treści jest problematyka małżeństwa i rodziny. W jej ujęciu dominuje dążenie do kształtowania chrześcijańskiego myślenia o małżeństwie i rodzinie, a także o ważności przygotowania się do założenia rodziny poprzez odpowiedzialne kształtowanie relacji między dziewczyną i chłopcem. Innym wymiarem religij...

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Jezus prowadzi i zbawia, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Jezus prowadzi i zbawia, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna

  Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Seria: W drodze do Emaus Podręcznik dla ucznia dostępny w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (na płycie DVD dołączonej do zeszytu dla ucznia). Treści zawarte w podręczniku objaśniają istotę chrześcijańskiego rozumienia i wyrażania w życiu odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Autorzy położyli nacisk na to, by swoje wysiłki katechizowany łączył z pomocą niesioną mu przez Boga w sakramencie bierzmowania. ...

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Jezus prowadzi i zbawia ćw. , Książka | Zbigniew Marek, Walulik (red.) Anna
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Jezus prowadzi i zbawia ćw. , Książka | Zbigniew Marek, Walulik (red.) Anna

  Zeszyt ucznia dla klasy 3 gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-3-01/10. Płyta DVD z multimedialną wersją podręcznika ucznia do wykorzystania przy użyciu komputerów, laptopów, tabletów, rzutników multimedialnych oraz tablic interaktywnych.

  Promocja
  okładka W kościele 1. Notes ucznia. Drogi świadków Chrystusa. Liceum, technikum, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka W kościele 1. Notes ucznia. Drogi świadków Chrystusa. Liceum, technikum, Książka | Zbigniew Marek

  Promocja
  okładka Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie 1 Podręcznik Zasadnicza szkoła zawodowa, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie 1 Podręcznik Zasadnicza szkoła zawodowa, Książka | Zbigniew Marek

  Podręcznik "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie" jest podręcznikiem do nauczania religii rzymsko – katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/1 Podręcznik "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie": - pierwszy podręcznik napisany z myślą o uczniach szkół zawodowych - treści podręcznika koncentrują się wokół Jezusa Chrystusa i świadectwa wiary, do jakiego uczeń jest zaproszony w swoim życiu ...

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 1 Jezus Uczy i Zbawia ćw. NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 1 Jezus Uczy i Zbawia ćw. NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik

  Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii rzymskokatolickiej dla klasy 1 gimnazjum i może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika AZ-31-01/10-KR-2/12.

  Promocja
  okładka Katechizm LO 2 W świecie podr+notes NPP, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna
  Promocja
  okładka Katechizm LO 2 W świecie podr+notes NPP, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna

  "Notes ucznia" zawiera najważniejsze informacje dotyczące treści katechez m.in. w postaci myśli, cytatów oraz schematów ułatwiających ich zapamiętanie. Integralną częścią Notesu jest podręcznik przygotowany w formie multimedialnej na płycie CD. Teksty wzbogacone są o elementy interaktywne (nagrania, krótkie filmy itp.). Podręcznik może być wykorzystany podczas lekcji przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej. Podręcznik wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania r...

  Promocja
  okładka Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Książka | Zbigniew Marek

  Niniejsza publikacja skierowana jest do tych wszystkich, którzy z poczuciem osobistej odpowiedzialności podejmują się i zarazem odpowiadają we własnym sumieniu za jakość procesu szkolnego nauczania religii, jak i tych, którzy przygotowują się do pracy katechetycznej w szkołach, czyli studentom teologii, katechetyki oraz pedagogiki. Tym pierwszym służyć ona może lepszemu zrozumieniu skomplikowanych procesów edukacyjnych, jako takich, którym aktualnie towarzyszy niesłychana pow...

  Promocja
  okładka Katechizm Elementarz dziecka Bozego 1, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Katechizm Elementarz dziecka Bozego 1, Książka | Zbigniew Marek

  Pakiet edukacyjny nauczania religii serii: „DROGI PRZYJACIÓŁ PANA JEZUSA" obejmuje pierwszy etap edukacji szkolnej - klasy I-III. Aktualnie przedkładamy część pierwszą pakietu. Są w nim realizowane wszystkie wymagania „Programu nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej", AZ-1-01/10 Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z jego założeniami pakiet został tak zaprojektowany, by w poszczególnych częściach prowadzić wychowanków do inicjacj...

  Promocja
  okładka Katechizm SP 4 Zaproszeni przez Boga pdr, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Katechizm SP 4 Zaproszeni przez Boga pdr, Książka | Zbigniew Marek

  Promocja
  okładka Katechizm 3 Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Katechizm 3 Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, Książka | Zbigniew Marek

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jezus działa i zbawia, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jezus działa i zbawia, Książka | Zbigniew Marek

  Promocja
  okładka Katechizm SP 5 Obdarowani przez Boga, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Katechizm SP 5 Obdarowani przez Boga, Książka | Zbigniew Marek