okładka Compliance 360° w firmie.Poradnik dla członków zarządu i kadr menedżerskichebook | pdf | Kancelaria Kochański i Partnerzy

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Compliance 360° w firmie.Poradnik dla członków zarządu i kadr menedżerskich (ebook)

0 ocen, 0 opinii

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Wobec stale rosnącej liczby przepisów i regulacji, jak również zmieniających się realiów rynku, w jakich firmy realizują swoje przedsięwzięcia, problematyka wdrożenia i prawidłowego stosowania przez każdego przedsiębiorcę procedur zgodności z przepisami – czyli compliance – jest wyjątkowo aktualna.

Rolą członka zarządu i menedżera w każdej organizacji jest realizowanie swoich obowiązków zgodnie z przepisami i pełnienie funkcji z należytą starannością. Wszelkie zaniechania są nieodłącznie powiązane z ryzykiem poniesienia osobistej odpowiedzialności – karnej lub karnoskarbowej, w tym również finansowej. Ponadto narażają one firmę na wymierne straty finansowe. Co znamienne, w ostatnim czasie nie tylko znacznie rozszerzył się zakres obowiązków nakładanych na kadrę zarządzającą, lecz także powiększyły się katalog i surowość potencjalnych kar. Bezpieczeństwo prawne, jako fundamentalny aspekt prowadzenia biznesu, wymaga więc obecnie – jak nigdy dotąd – najwyższej uwagi i wyjątkowego zaangażowania.

Publikacja została przygotowana przez prawników-praktyków. Omawia kluczowe dla przedsiębiorców ryzyka prawne w 2020 r. i w kolejnych latach. Przedstawia aktualne zalecenia dotyczące wdrożenia i prawidłowego stosowania procedur zgodności z przepisami – czyli compliance – m.in. w zakresie:

• podatków,

• prawa pracy i HR,

• przepisów antykorupcyjnych,

• przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

• cyberbezpieczeństwa,

• ochrony danych osobowych,

• ochrony prawa konkurencji,

• ochrony majątku przedsiębiorstwa,

• ochrony środowiska.

Opracowanie uwzględnia przesunięcie terminów wejścia w życie niektórych obowiązków, dokonane przez ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Każdy typ ryzyka prawnego jest omówiony w unikalnej formule: opis zagadnienia, geneza problemu, ocena ryzyka w 2020 r., prognoza wzrostu ryzyka oraz bilans otwarcia – lista rekomendowanych działań, aby spełnić wymóg dochowania należytej staranności.

Publikacja stanowi cenną pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu skutecznego systemu compliance w przedsiębiorstwie. Gwarantuje to możliwość identyfikacji niepożądanych zachowań w organizacji oraz w relacjach z kontrahentami zewnętrznymi, jak również powinno skutecznie zapobiegać wystąpieniu w przyszłości działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.


ATUTY PUBLIKACJI:

Opracowanie uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw. Każdy typ ryzyka prawnego jest omówiony w unikalnej formule: opis zagadnienia, geneza problemu, ocena ryzyka w 2020 r., prognoza wzrostu ryzyka oraz bilans otwarcia – lista rekomendowanych działań, aby spełnić wymóg dochowania należytej staranności.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Compliance 360° w firmie.Poradnik dla członków zarządu i kadr menedżerskich

Opinie i oceny ebooka Compliance 360° w firmie.Poradnik dla członków zarządu i kadr menedżerskich

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Compliance 360° w firmie.Poradnik dla członków zarządu i kadr menedżerskich

Compliance 360° w firmie.Poradnik dla członków zarządu i kadr menedżerskich

Ebook

Oceń i podziel się swoją opinią

Zero