okładka Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności ebook | pdf | Czesława Piecuch

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Prezentowana książka stanowi zbiór artykułów poświęconych twórczości wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Problematyka części pierwszej ogniskuje się wokół głównych zagadnień jego myśli filozoficznej; obejmuje ona jego oryginalne ujęcie filozofii i jej roli w kształtowaniu życia osobowego człowieka, pojmowanie przez niego analizy egzystencjalnej jako rozumienia i rozjaśniania egzystencji oraz interpretacje głównych pojęć filozofii Jaspersa, takich jak wolność, sytuacje graniczne, komunikacja egzystencjalna, filozoficzny sens historii i autobiografii. Teksty zawarte w części drugiej przedstawiają w sposób krytyczny analogie i różnice pomiędzy filozofią Jaspersa a koncepcjami innych wielkich przedstawicieli dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej filozofii europejskiej, między innymi Bollnowa, Heideggera, Spenglera, Nietzschego i Levinasa. Rozmaitość zagadnień omawianych w niniejszej pracy oddaje bogactwo myśli Karla Jaspersa, zarówno w jej zasadniczym wymiarze filozoficznym, jak i w aspekcie społecznym i politycznym. Myśl ta, w zestawieniu z interpretacjami poglądów innych wybitnych filozofów, zaprezentowanymi przez autorów prac, ukazuje ścieranie się idei we wspólnocie filozoficznej wybitnych przedstawicieli epoki i daje świadectwo jej ducha.


Prof. dr hab. Czesława Piecuch jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym kieruje Katedrą Filozofii Współczesnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnej filozofii człowieka, zwłaszcza filozofii Karla Jaspersa, ale także innych przedstawicieli myśli egzystencjalnej, niemieckiej i francuskiej, Martina Heideggera, Gabriela Marcela, Alberta Camusa, Lwa Szestowa, i austriackiego filozofującego psychiatry, Victora E. Frankla. W swych badaniach filozoficznych skupia się na kondycji człowieka widzianej w perspektywie dramatyzmu istnienia, cierpienia, przemijania i śmierci, sensu życia i znaczenia zła w życiu ludzkim, jak również na sytuacji filozofii w obliczu rozwoju naukowego myślenia, jej granic i perspektyw, oraz na wybranych zagadnieniach z zakresu metafizyki i etyki. Dorobek naukowy prof. Czesławy Piecuch obejmuje publikacje naukowe, w czasopismach polskich i zagranicznych, oraz wydawnictwa książkowe. Większość z nich w sposób bezpośredni lub pośredni wiąże się z filozofia egzystencjalną Karla Jaspersa i innych przedstawicieli tego nurtu. Do tego dochodzą prace przekładowe z języka niemieckiego dzieł filozoficznych Karla Jaspersa. Swe badania prezentuje podczas wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz na Kongresach Światowych. Jest inicjatorką i prezesem Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa oraz współorganizatorką cyklicznych Konferencji Jaspersowskich.

 

Szczegółowe informacje na temat ebooka Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności

Opinie i oceny ebooka Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności

Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności

Czesława Piecuch,

Moja ocena: