Akcja Czytaj na okrągło
okładka Nowe zasady sprzedaży internetowej ebook | pdf | Katarzyna Pośpiech-Białas

Pobierz za darmo fragment ebooka

Promocja -15%

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Nowe zasady sprzedaży internetowej ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


Rosnące oczekiwania klientów związane z nowymi technologiami wpływają na dynamikę zmian na rynku handlu elektronicznego. Coraz większe znaczenie zyskuje sprzedaż produktów przez internet oraz usług cyfrowych. Do przyspieszenia transformacji cyfrowej i wprowadzenia nowych modeli biznesowych na tym rynku przyczyniła się ponadto pandemia COVID-19.

Unijny prawodawca od wielu lat dostrzega potrzebę ujenolicenia zasad obowiązujących w środowisku cyfrowym lub z nim związanych. Dlatego na szczeblu europejskim zostały przygotowane regulacje mające znowelizować nieprzystające do rzeczywistości przepisy, ujednolicić i unowocześnić je w taki sposób, aby odpowiadały zachodzącym w gospodarce procesom, a zwłaszcza procesom cyfryzacji. Wszystko to przy uwzględnieniu ochrony konsumenta.

Efektem tych działań są trzy unijne dyrektywy przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, które wywierają znaczący wpływ na branżę handlu internetowego:

1) dyrektywa 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. dyrektywa OMNIBUS),

2) dyrektywa 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (tzw. dyrektywa cyfrowa),

3) dyrektywa 2019/771 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (tzw. dyrektywa towarowa).

Zostały one omówione w niniejszej publikacji wraz z projektami polskich ustaw mających implementować ich zapisy.

Poradnik jest nie tylko przewodnikiem po zmianach legislacyjnych. Pomoże przedsiębiorcom ocenić, w jakim zakresie unormowania dyrektyw będą wpływać na poszczególne aspekty prowadzonej działalności i stosowane w niej modele biznesowe. Informacje zawarte w publikacji mogą być także punktem wyjścia do szczegółowych wewnętrznych analiz bądź wdrożenia zmian w dotychczasowych rozwiązaniach stosowanych w przedsiębiorstwie.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Nowe zasady sprzedaży internetowej

    • Nowe zasady sprzedaży...

      Ebook

      59,00 zł  

    • bumerang

Opinie i oceny ebooka Nowe zasady sprzedaży internetowej

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Nowe zasady sprzedaży internetowej

Nowe zasady sprzedaży internetowej

Katarzyna Pośpiech-Białas,

Moja ocena: