okładka Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf)ebook | pdf | Justyna Tlatlik

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf) ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Prawna analiza zjawiska dyskryminacji osób ubiegających się o zatrudnienie, do której może dojść zarówno na etapie podejmowania przez pracodawcę czynności poprzedzających nawiązanie stosunku pracy – rekrutacji i selekcji...

Zjawisko dyskryminacji w powszechnym rozumieniu wiąże się z gorszym traktowaniem niektórych osób ze względu na ich odmienność od reszty społeczeństwa. Nierówne traktowanie występuje również w dostępie do zatrudnienia i w związku z pozostawaniem w zatrudnieniu.


Publikacja zawiera prawną analizę zjawiska dyskryminacji osób ubiegających się o zatrudnienie, do której może dojść zarówno na etapie podejmowania przez pracodawcę czynności poprzedzających nawiązanie stosunku pracy – rekrutacji i selekcji kandydatów, jak i w związku z nawiązaniem stosunku pracy, np. zawarciem umowy o pracę.


Autorka omówiła m.in.:

• nazwane kryteria dyskryminacyjne (wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość, religia, orientacja seksualna, przekonania polityczne) oraz nienazwane kryteria dyskryminacyjne (wygląd, stan zdrowia, karalność, obywatelstwo i język, pochodzenie społeczne);

• nawiązanie stosunku pracy w drodze zawarcia umowy, której postanowienia są dyskryminujące;

• pojęcie dyskryminacji w polskim prawie pracy oraz w prawie Unii Europejskiej;

• środki ochrony prawnej przed dyskryminacją przy nawiązywaniu stosunku pracy.


W książce zawarto liczne przykłady działań pracodawcy lub osób wspomagających go w procedurach rekrutacyjnych, które to działania na gruncie prawnym mogą zostać uznane za niedozwolone praktyki dyskryminacyjne.


 Opracowanie jest przeznaczone dla menedżerów oraz pracowników działów kadr. Będzie przydatne dla przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników naukowych, których działalność naukowa obejmuje zagadnienia dyskryminacji i nierównego traktowania, oraz dla studentów.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf)

Opinie i oceny ebooka Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf)

Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf)

Justyna Tlatlik,

Moja ocena: