okładka Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniachebook | pdf | Opracowania Zbiorowe

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach Prawo Pracy i ZUS 1/2021 ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


Publikacja jest praktycznym objaśnieniem istotnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, z których część obowiązuje już od 18 września 2021 r., a część wejdzie w życie od 2022 r. W odniesieniu do każdej zmiany nie tylko wyjaśniono, na czym ona polega, lecz także podano jej ocenę – jako pozytywnej, negatywnej lub neutralnej dla podmiotów, których dotyczy. Ponadto poszczególne zmiany zostały opatrzone komentarzem eksperta.

Celem tej nowelizacji jest:

• ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty,

• usprawnienie obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych,

• usprawnienie obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek.

W wyniku zmiany przepisów określono konkretny dzień, od którego wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej podlegają zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, a następnie wyłączeniu z tych ubezpieczeń.

Ponadto uproszczono zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez płatników składek (np. przedsiębiorców). Osoby te będą mogły ubiegać się o świadczenie chorobowe mimo nieterminowego opłacenia składki na to ubezpieczenie lub opłacenia jej w zaniżonej wysokości.

Nowe regulacje określają, że ZUS będzie dochodził zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Dotyczy to świadczeń, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania – w czasie orzeczonej niezdolności do pracy – świadczeniobiorca wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Wprowadzona została przesłanka całkowitej nieściągalności warunkującej umorzenie należności na ubezpieczenia społeczne wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w razie ogłoszenia upadłości przez te osoby.

UWAGA! Już 18 września weszły w życie zmiany dotyczące m.in.:

• zgłoszenia do ZUS wspólników spółek,

• biegu terminu przedawnienia składek,

• umorzenia należności cywilnoprawnych,

• odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

• dokumentacji kontroli.

Opracowanie ma formę przewodnika po zmianach. Ponadto w publikacji zamieszczono wyciągi ustaw zawierające treść zmienionych przepisów.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

Opinie i oceny ebooka Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

Opracowania Zbiorowe,

Moja ocena: