Inne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych (pdf), Ebook | Nowakowski Michał

  Książka nagrodzona w konkursie eDukaty 2021 w kategorii „Najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych”Regulacje dotyczące innowacji finansowych (fintech) zmieniają się bardzo dynamicznie, a największe przyśpieszenie nastąpiło głównie za sprawą unijnej dyrektywy o usługach płatniczych (Payment Services Directive – PSD2). Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja i wykorzystanie metod biometrycznych z jednej strony zwiększają zadowolenie klienta, a z d...

  Promocja
  okładka Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy (pdf), Ebook | Hubert Izdebski

  Podręcznik szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak:doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej,przestrzenne ramy działalności samorządu terytorialnego,zadania samorządu terytorialnego i sposoby ich wykonywania,unormowanie materialnych podstaw wykonywania zadań i statusu pracowników samorządowych,zagadnienia ustrojowo-organizacyjne samorządu terytorialnego,nadzór nad działalnością samor...

  Promocja
  okładka Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz (pdf), Ebook | Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal

  Komentarz stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego.Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika wierzyciela, członka rady wierzycieli – przybliżają poszczególne przepisy ustawy, uwzględniając aktualne orzeczenia sądów powszechnych w tej materii oraz szerokie spektrum poglądów doktryny. W dr...

  Promocja
  okładka Odpowiedzialność za szkody łowieckie (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  W książce przedstawiono procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności za szkody łowieckie, czyli powodowane wykonywaniem polowania oraz wyrządzane przez określone gatunki zwierząt łownych. Autorzy szczególną uwagę zwracają na to, kiedy otwiera się droga sądowa dochodzenia roszczeń w tych sprawach oraz jak oszacować takie szkody.Celem opracowania jest odpowiedź na następujące pytania: kto powinien odpowiadać za szkody łowieckie, na jakiej podstawie prawnej, w jakim zakre...

  Promocja
  okładka Czy profesor powinien mieć psa... i inne eseje (pdf), Ebook | Stanisław Waltoś

  Książka stanowi zbiór siedmiu esejów autorstwa Stanisława Waltosia, które są zarówno wspomnieniami, jak i przemyśleniami profesora m.in. na temat tradycji akademickich, chochlików drukarskich, jubileuszy, jubilatów i wręczaniu ksiąg jubileuszowych, przechodzenia na emeryturę, jak również o tym, czy w Polsce istnieją jeszcze szkoły naukowe oraz czy profesor powinien mieć psa.„Autor prowadzi nas (...) po różnych krużgankach akademickiego świata, krakowskimi uliczkami otaczający...

  Promocja
  okładka Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia (pdf), Ebook | Izabela Leraczyk, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik

  Publikacja zawiera zwięzłe zestawienie treści niezbędnych do przygotowania się do ćwiczeń i egzaminu z prawa rzymskiego prywatnego. Autorki wyjaśniają podstawowe łacińskie pojęcia i sentencje prawnicze, a także podają fragmenty tekstów źródłowych oraz ciekawostki związane z prawem rzymskim i życiemcodziennym starożytnych Rzymian. Cennym uzupełnieniem każdego rozdziału są pytania, testy i kazusy umożliwiające czytelnikowi sprawdzenie swojej wiedzy.Książka stanow...

  Promocja
  okładka Prawo konstytucyjne. Kazusy z rozwiązaniami (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Mirosław Granat, Marek Zubik

  Książka to zbiór kazusów z prawa konstytucyjnego wraz z rozwiązaniami, odnoszących się do wybranych problemów konstytucyjnych, m.in.: wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, finansów publicznych czy stanów nadzwyczajnych. Pozwalają one powiązać wiedzę teoretyczną z praktycznymi problemami, na tle zagadnień ustrojowych, a także ugruntować umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.Publikacja jest ...

  Promocja
  okładka Prawo międzynarodowe publiczne (pdf), Ebook | Michał Balcerzak, Remigiusz Bierzanek, Marcin Kałduński, Janusz Symonides

  Podręcznik Prawo międzynarodowe publiczne autorstwa Remigiusza Bierzanka i Janusza Symonidesa przez wiele lat zajmował wyjątkowe miejsce wśród lektur dla studentów tego przedmiotu oraz dla szerszego grona czytelników. Znakomita część książki pozostała aktualna w XXI wieku, jednak wiele zagadnień zostało rozbudowanych i uzupełnionych w związku z rozwojem prawa i stosunków międzynarodowych.W nowej edycji w przystępny i przejrzysty sposób omówiono wszystkie istotne instytucje pr...

  Promocja
  okładka Na tropach doktora Fausta i inne szkice (pdf), Ebook | Stanisław Waltoś

  Na tropach doktora Fausta i inne szkice to zbiór esejów dotyczących dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor zabiera czytelnika w podróż od średniowiecza do współczesności i w niezwykle barwny sposób opisuje historię uczelni. Treść wzbogacają liczne fotografie omawianych osób, miejsc i wydarzeń. Publikacja jest pięknym świadectwem bogatej tradycji najstarszej polskiej Alma Mater. Tytułowy zaś esej jest bliższym przyjrzeniem się słynnej legendzie o pobycie histor...

  Promocja
  okładka Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz (pdf), Ebook | Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Krzysztof Musiał, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska

  W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Powołano się również na poglądy przedstawicieli doktryny.Autorzy analizują m.in.:• wyłączenia od opodatkowania,• zwolnienia od podatku,• ulgę mieszkaniową,• podstawę opodatkowania, w tym wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz opodatkowan...

  Promocja
  okładka Prawo ochrony środowiska (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Górski

  Podręcznik składa się z dwóch części:Pierwsza dotyczy zasad ogólnych ochrony środowiska i oceny oddziaływania na nie. Porusza również zagadnienia dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów jego ochrony oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonywania obowiązków ochronnych i wyrządzania szkód w środowisku.W części drugiej omówiono poszczególne komponenty i sposoby oddziaływania na środowisko oraz jego ochronę (...

  Promocja
  okładka Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny (pdf), Ebook | Joanna Hetman-Krajewska

  Publikacja to jedyny na rynku wydawniczym tak obszerny poradnik całościowo wyjaśniający problematykę związaną ze sprawami o rozwód i separację. Autorka napisała go w sposób przystępny dla czytelnika niebędącego prawnikiem, świadomie unikając trudnego do zrozumienia prawniczego metajęzyka. Objaśnienia kwestii prawnych zostały uzupełnione o przykłady wzięte z życia, pokazujące standardowe sytuacje występujące w tego typu sprawach. Całość dopełniają wywi...

  Promocja
  okładka Warsztaty prawnicze LOGIKA, Ebook | Maciej Pichlak, Wlodzimierz Gromski, Paweł Jablonski, Jacek Kaczor, Michal Pazdziora

  Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczejLogika dla prawników i nie tylkoNowatorski podręcznik do logiki to absolutne must have studentów wszystkich kierunków humanistycznych,zwłaszcza prawa i administracji. Akcent położono w nim na zagadnieniach z zakresu logiki nieformalnej, mocniej związanej ze sposobami argumentacji, mającej zdecydowanie większe znaczenie praktyczne dla przyszłych prawników i administratywistów. Logika jest tu potraktowana jako dyscyplina zwi...

  Promocja
  okładka Zachowek.Uprawnieni, obliczanie, wydziedziczenie, Ebook | Anna Maliszewska

  Spisanie testamentu nie wystarczy, aby cały majątek spadkodawcy trafił do wskazanej w nim osoby. Aby skutecznie przekazać spadek w drodze testamentu, trzeba uwzględnić prawo do zachowku przysługujące najbliższym członkom rodziny testatora. Z publikacji „Zachowek” dowiesz się: ● komu zachowek przysługuje, ● jak obliczyć wysokość zachowku, ● kiedy i jak można pozbawić prawa do zachowku – czyli jak działa wydziedziczenie. Wyjaśnienia są poparte prakt...

  Promocja
  okładka Prace geodezyjne realizowane na potrzeby budownictwa (pdf), Ebook | Dariusz Felcenloben

  Publikacja prezentuje zasady wykonywania prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasady sporządzania opracowań geodezyjnych na potrzeby budownictwa. Opisuje m.in.:• procedury związane z realizacją obowiązku zgłaszania i przekazywania wyników prac geodezyjnych do właściwych organów,• zasady weryfikacji dokumentacji przyjmowanej do zasobu,• uprawnienia procesowe i materialnoprawne podmiotów zaintereso...

  Promocja
  okładka O procesie sądowym w starożytnych Atenach. Szkic o historii procesu karnego w kontynentalnej Europie i Mezopotamii (pdf), Ebook | Jerzy Skorupka

  Książka stanowi drugą część cyklu zapoczątkowanego publikacją pt. O początku prawa, tym razem dotyczącą narodzin i ewolucji prawa karnego w starożytnych Atenach. Niekwestionowaną zasługą Ateńczyków jest przede wszystkim stworzenie pojęcia prawa oraz istoty sądowego wymiaru sprawiedliwości. To oni właśnie po raz pierwszy w dziejach określili granice wolności obywatela oraz granice działania organów władzy.Autor przedstawił rozwój procesu sądowego i zarys najważniejszych reform...

  Promocja
  okładka Dokumentacja cen transferowych jako instrument ochrony podatnika (pdf), Ebook | Bartosz Kubista

  Autor udziela odpowiedzi na pytanie, czy przygotowanie poprawnej merytorycznie i formalnie dokumentacji cen transferowych pozwala podatnikowi na obronę cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, zmniejszenie ryzyka podatkowego w obszarze cen transferowych oraz uniknięcie sankcji podatkowych. Analizuje także jej zakres, zawartość, przesłanki oraz funkcję gwarancyjną. Przedstawia możliwości wykorzystania w procesie ustalania polityki podatkowej, a także znaczenie ...

  Promocja
  okładka Samorząd województwa. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Bogdan Dolnicki

  Ustawa o samorządzie województwa reguluje zakres działania samorządów, kompetencje organów i zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zgodnie z ustawą samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Samodzielność województwa podlega ochronie są...

  Promocja
  okładka Drogi publiczne. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Helena Kisilowska

  Komentarz do obowiązującej w Polsce ustawy o drogach publicznych zawiera wyjaśnienie istotnych problemów i trudności interpretacyjnych związanych ze stosowaniem i zrozumieniem jej przepisów oraz aktów wykonawczych do niej. Autorzy przedstawiają najważniejsze zmiany prawa z tego zakresu i ich ewentualne skutki widoczne również w szeroko uwzględnionym orzecznictwie.Celem opracowania jest ułatwienie użytkownikom dróg publicznych posługiwanie się tekstem obowiązującego prawa, a t...

  Promocja
  okładka VAT w transakcjach łańcuchowych. Praktyka przed i po quick fix (pdf), Ebook | Wojciech Kieszkowski

  Publikacja zawiera analizę kryteriów decydujących o sposobie opodatkowania VAT transakcji realizowanych w łańcuchach dostaw. Pozwala ustalić, czy w danym przypadku mamy do czynienia z transakcją łańcuchową, a jeśli tak – na co zwrócić uwagę, aby dobrze rozliczyć VAT i nie narazić się na poważne ryzyko podatkowe i karnoskarbowe. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma diagramami i przykładami z praktyki, a także interpretacjami indywidualnymi i orzeczeniami sądowymi.Celem aut...

  Promocja
  okładka Ceny transferowe. Standardy. Charakter prawny. Mechanizmy tworzenia (pdf), Ebook | Lipka Krzysztof

  Pozycja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące cen transferowych z perspektywy ich tworzenia i funkcjonowania. Autor wyjaśnia specyfikę działania cen transferowych przede wszystkim z punktu widzenia prawnopodatkowego, nie pomijając jednak strony ekonomicznej i zarządczej.Książka pozwala lepiej poznać i zrozumieć regulacje dotyczące cen transferowych.Daje też możliwość swobodniejszego zastosowania w praktyce właściwych norm oraz umożliwia odpowiednio dobrać argumenty w prz...

  Promocja
  okładka Meritum Inwestycje budowlane (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

  "Meritum Inwestycje budowlane" obejmuje główne zagadnienia z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego oraz użytkowania obiektów, w tym:• opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności poszczególnych podmiotów ucze...

  Promocja
  okładka Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  W komentarzu omówiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a także obowiązki gmin dotyczące np.: nadzorowania gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zapewnienia selektywnego zbierania odpadów, utrzymania porządku na ulicach, drogach i chodnikach. Zaprezentowano zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Szczegółowo skomentowano przepisy dotycz...

  Promocja
  okładka Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych (pdf), Ebook | Mateusz Lewandowski

  Monografia przedstawia zasady opodatkowania pochodnych instrumentów finansowych na gruncie pięciu rodzajów podatków: PIT, CIT, VAT, a także PCC oraz podatku od spadków i darowizn.W książce czytelnik znajdzie odpowiedź na następujące pytaniajak na gruncie prawa podatkowego definiować poszczególne rodzaje pochodnych instrumentów finansowych?jakie cechy pochodnego instrumentu finansowego determinują zasady jego opodatkowania?jakie wydatki można uznać za ...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.