Inne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Wynagradzanie pracowników samorządowych, Ebook | Małgorzata Terlikowska
  okładka Wynagradzanie pracowników samorządowych, Ebook | Małgorzata Terlikowska

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie. Książka uwzględnia najnowsze rozporządzenie z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.Autorka krok po kroku objaśnia każdy składnik wynagrodzenia przysługujący samorządowcowi – zarówno składniki obligatoryjne, jak i fakultatywne. Wyjaśnia także, co może znaleźć się w r...

  Promocja
  okładka Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł (pdf), Ebook | Mariusz Wolski
  Promocja
  okładka Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł (pdf), Ebook | Mariusz Wolski

  Publikacja dotyczy udzielania zamówień publicznych, wobec których, ze względu na ich wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Celem autora jest wskazanie w sposób przystępny i kompleksowy reguł, którymi powinni kierować się uczestnicy rynku przy obsłudze tego rodzaju zamówień. W poradniku omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:• sposoby udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł i regulacje prawne ich dotycząc...

  PromocjaNowość
  okładka Polski Ład. Podatki i składki (pdf), Ebook | Adam Bartosiewicz
  PromocjaNowość
  okładka Polski Ład. Podatki i składki (pdf), Ebook | Adam Bartosiewicz

  W publikacji omówiono regulacje związane z Polskim Ładem – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zawarto w niej m.in. wyjaśnienia problemów wywołanych wprowadzonymi zmianami, w tym:• zasady liczenia składki zdrowotnej,• nowe reguły obliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń,• ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w aspekcie podatkowym,• kwestie dotyczące zasad i form płatności w relacjach z konsumentami ...

  Promocja
  okładka Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz (pdf), Ebook | Martyna Sługocka, Michał Bursztynowicz
  Promocja
  okładka Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz (pdf), Ebook | Martyna Sługocka, Michał Bursztynowicz

  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest podstawowym i zarazem najtrudniejszym do interpretacji aktem wykonawczym do ustawy – Prawo budowlane. Przepisy tego rozporządzenia dają podstawę do odmowy udzielania pozwoleń na budowę, wnoszenia sprzeciwów wobec zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, a także stwierdzenia nieważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Książka omawia postanowien...

  Promocja
  okładka Prawo ochrony środowiska (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Górski
  Promocja
  okładka Prawo ochrony środowiska (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Górski

  Podręcznik składa się z dwóch części:Pierwsza dotyczy zasad ogólnych ochrony środowiska i oceny oddziaływania na nie. Porusza również zagadnienia dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów jego ochrony oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonywania obowiązków ochronnych i wyrządzania szkód w środowisku.W części drugiej omówiono poszczególne komponenty i sposoby oddziaływania na środowisko oraz jego ochronę (...

  Nowość
  okładka Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do likwidacji (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Maria Hass-Symotiuk
  Nowość
  okładka Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do likwidacji (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Maria Hass-Symotiuk

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości finansowej przedsiębiorstw: od zaprojektowania tego systemu począwszy poprzez sprawne jego funkcjonowanie aż do likwidacji lub upadłości firmy.Omówione w niej zagadnienia można podzielić na cztery części:- aspekty prawne i organizacyjne rachunkowości;- rachunkowość oraz zasoby majątkowe i kapitały przedsiębiorstw kontynuujących działalność;- sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa – sporządzanie i ...

  Nowość
  okładka Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz (pdf), Ebook | Piotr Staszczyk
  Nowość
  okładka Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz (pdf), Ebook | Piotr Staszczyk

  Komentarz w przystępny sposób omawia m.in.:• uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego;• zlecanie zadań publicznych organizacjom non-profit;• nadzór administracji nad wykonaniem zadań zleconych;• szczególne przywileje podatkowe organizacji pozarządowych;• status wolontariusza.Publikacja zawiera propozycje rozwiązań problemów, które często powstają w ramach współpracy administracji publicznej z „trzecim sektorem”, czyli organizacjami pozarządowymi.Poszczególne zagadnie...

  PromocjaNowość
  okładka Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski
  PromocjaNowość
  okładka Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski

  Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych.Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:• diagnoza przestępczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych kategorii przestępstw i ich sprawców, również z perspektywy innych państw;• stosowanie środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich;• przestępczość cudzoziemców w Polsce na tle kryzysu imigracyjnego w Europie...

  PromocjaNowość
  okładka Faktura VAT 2022 (pdf), Ebook | Katarzyna Dokukin
  PromocjaNowość
  okładka Faktura VAT 2022 (pdf), Ebook | Katarzyna Dokukin

  Faktura odgrywa szczególną rolę w transakcjach pomiędzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzedaży, a także w księgowaniu. Autorka przedstawia wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem, w tym:• rodzaje faktur,• zasady odliczania VAT w związku z wystawioną fakturą,• formy korygowania błędów w jej treści. W publikacji omówiono zmienione oraz nowe regulacje dotyczące m.in.:• nowej matrycy stawek VAT,• wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,• mech...

  PromocjaNowość
  okładka Nowoczesne nauczanie (pdf), Ebook | Jarosław Kordziński
  PromocjaNowość
  okładka Nowoczesne nauczanie (pdf), Ebook | Jarosław Kordziński

  Książka przedstawia współczesne spojrzenie na proces uczenia się uczniów w kontekście ich potrzeb, motywacji, celów oraz korzyści, z jakimi powinni się spotkać w szkole. Spowodowana pandemią przerwa realnego uczenia w klasie wymusiła potrzebę stosowania nowych rozwiązań w nauczaniu.Omówione w publikacji nowoczesne nauczanie powinno bazować na relacjach, współpracy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, testowaniu różnych możliwości, pracy w kulturze błędów i korzystaniu z nieusta...

  PromocjaNowość
  okładka Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych (pdf), Ebook | Dariusz Dwojewski, Helena Szewczyk
  PromocjaNowość
  okładka Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych (pdf), Ebook | Dariusz Dwojewski, Helena Szewczyk

  Publikacja stanowi analizę polskiego systemu prawnego w zakresie stosunków pracy nauczycieli w szkołach publicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia polskiego prawa pracy w zakresie prawnej ochrony nauczycieli, m.in. przed zwolnieniem z pracy, nierównym traktowaniem, dyskryminacją czy mobbingiem.W książce dokonano charakterystyki środków prawnych, za pomocą których ochrona ta jest realizowana w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy,...

  PromocjaNowość
  okładka Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism (pdf), Ebook | Małgorzata Mędrala
  PromocjaNowość
  okładka Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism (pdf), Ebook | Małgorzata Mędrala

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne przepisy, odwołując się przy tym do innych aktów prawnych, a także przywołując orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny dotyczące omawianej problematyki.W komentarzu uwzględniono m.in.:• szczególne rozwiązania w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prz...

  PromocjaNowość
  okładka Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u (pdf), Ebook | Joanna Modrzyńska
  PromocjaNowość
  okładka Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u (pdf), Ebook | Joanna Modrzyńska

  Książka jest przewodnikiem po zasadach dobrych manier i savoir-vivre’u. Autorka w przystępny sposób opisuje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, a także omawia reguły obowiązujące w sytuacjach codziennych. Informacje teoretyczne wzbogacono rysunkami oraz praktycznymi przykładami.W kolejnym już wydaniu publikacji uwzględniono zmiany we współczesnej etykiecie, będące następstwem nowych sposobów i narzędzi komunikacji, nowych sposobów przemieszczania się o...

  PromocjaNowość
  okładka The law of drones. Unmanned aircraft in European Union law (pdf), Ebook | Marlena Sakowska-Baryła, Magdalena Ostrihansky, Maciej Szmigiero
  PromocjaNowość
  okładka The law of drones. Unmanned aircraft in European Union law (pdf), Ebook | Marlena Sakowska-Baryła, Magdalena Ostrihansky, Maciej Szmigiero

  The first complete overview of drone regulations in the European Union provides legal commentaries to regulations on unmanned aircraft systems. It aims to answer many questions that arise when applying the new European regulations, to give tips and clues for different recipients (pilots, operators, employers, state aviation authorities) and to explain issues that may be unclear for lawyers but also people not used to working on acts of law.The book contains detailed descripti...

  Promocja
  okładka Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (pdf), Ebook | Paweł Fajgielski
  Promocja
  okładka Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (pdf), Ebook | Paweł Fajgielski

  Publikacja zawiera kompleksowe ujęcie problematyki prawnej ochrony danych osobowych, jest komentarzem zarówno do przepisów unijnych, jak i krajowych.Szczegółowo zaprezentowane zostały m.in.:• zasady przetwarzania danych osobowych i podstawy dopuszczalności przetwarzania danych,• uprawnienia osób, których dane są poddawane przetwarzaniu,• obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających,• status i zadania inspektora ochrony danych,• odpowiedzialność za naruszenie przepis...

  Promocja
  okładka Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka (pdf), Ebook | Marcin Stoczkiewicz
  Promocja
  okładka Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka (pdf), Ebook | Marcin Stoczkiewicz

  W publikacji zawarto omówienie roli praw człowieka w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony klimatu. Książka pozwala dogłębnie poznać regulacje klimatyczne, które współcześnie wpływają na:• prowadzenie działalności gospodarczej,• przeprowadzanie transformacji energetycznej,• planowanie wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej (w szczególności z Funduszu Odbudowy, Funduszy Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej).W opracowaniu przedstawiono...

  Promocja
  okładka Kazusy z prawa dla ekonomistów (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Piotr Wiatrowski, Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Kazusy z prawa dla ekonomistów (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Piotr Wiatrowski, Opracowania Zbiorowe

  Publikacja stanowi zbiór kazusów dotyczących różnych dziedzin prawa. Książka może być cenną pomocą dla studentów kierunków ekonomicznych przygotowujących się do zajęć, kolokwiów i egzaminów z przedmiotów związanych z prawem. Czytelnik znajdzie tu kazusy z zakresu: prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, części ogólnej prawa zobowiązań, prawa własności intelektualnej, prawa karnego oraz prawa procesowego (cywilnego, ad...

  Promocja
  okładka Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych (pdf), Ebook | Michał Bursztynowicz
  Promocja
  okładka Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych (pdf), Ebook | Michał Bursztynowicz

  W książce w praktycznym ujęciu omówiono zarówno proces zarządzania drogami publicznymi, jak i realizację inwestycji drogowych. Wskazano wszystkie uprawnienia, które jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg posiadają w swojej kompetencji. Szczegółowo przedstawiono proces realizacji inwestycji drogowych, poczynając od omówienia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez pozbawianie właścicieli praw do nieruchomości przewidzia...

  Promocja
  okładka Prawo oświaty niepublicznej (pdf), Ebook | Bogusława Wojtczak
  Promocja
  okładka Prawo oświaty niepublicznej (pdf), Ebook | Bogusława Wojtczak

  Publikacja szczegółowo omawia przepisy dotyczące oświaty niepublicznej i sposoby ich stosowania w praktyce.Zaprezentowane zagadnienia zostały zilustrowane konkretnymi przykładami oraz opatrzone analizą często pojawiających się pytań i wątpliwości. Przedstawiono regulacje związane m.in. z:• dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły, w tym: organizacją zajęć obowiązkowych i dodatkowych, ramowymi planami nauczania i bezpieczeństwem uczniów;• zasadami oceniania, kl...

  Promocja
  okładka Prawna ochrona treści cyfrowych (pdf), Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  Promocja
  okładka Prawna ochrona treści cyfrowych (pdf), Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych, w tym w szczególności:• wyzwania i zagrożenia związane z jednolitym rynkiem cyfrowym,• ochronę autorskoprawną treści cyfrowych,• regulację dyrektywy o udostępnianiu treści cyfrowych,• zagadnienia związane z cyfrowym dziedzictwem kulturowym. Czytelnik znajdzie w publikacji odpowiedzi m.in. na następujące pytania:• Kto jest wła...

  Promocja
  okładka E-dokumentacja medyczna i telemedycyna. Aspekty prawne (pdf), Ebook | Justyna Król-Całkowska
  Promocja
  okładka E-dokumentacja medyczna i telemedycyna. Aspekty prawne (pdf), Ebook | Justyna Król-Całkowska

  Książka omawia prawne aspekty prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a także realizowania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Tematykę uzupełniono o aktualne wytyczne dotyczące wystawiania zaświadczeń, orzeczeń i opinii lekarskich.Publikacja koncentruje się na kluczowych elementach elektronicznej dokumentacji medycznej, takich jak:• karta informacyjna z leczenia szpitalnego,• e-skierowania,• e-recepty,• info...

  Promocja
  okładka Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Radosław Mędrzycki
  Promocja
  okładka Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Radosław Mędrzycki

  Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorząduterytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi.Autor analizując kluczowe zagadnienia:• w jaki sposób solidarność jest realizowana w prawie samorządu terytorialnego;• jakie są wzorce regulacyjne solidarności używane w prawie samorządu terytorialnego;• czy solidarność przejawia się w rozszerzaniu zadań publicznych samorządu terytorialnego,udow...

  Promocja
  okładka Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid
  Promocja
  okładka Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid

  Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono mechanizmy zapewnienia zgodności działalności jednostek sektora finansów publicznych z przepisami prawa. Wskazano procedury wewnętrzne, sposoby zapewnienia ich skuteczności i efektywności działania.Przedstawiono również zagadnienia ochrony zasobów jednostki, przestrzegania i promowania zasad etycznego...

  Promocja
  okładka Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Autorami są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Promocja
  okładka Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Autorami są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Podręcznik prezentuje ogół zagadnień składających się na akademicki wykład prawa konstytucyjnego, w szczególności:• zasady i analizę stale kształtującej się praktyki ustrojowej,• modelowe i koncepcyjne założenia i rozwiązania systemowe,• wolności i prawa jednostki,• stany nadzwyczajne,• problemy i wątpliwości związane z praktycznym tworzeniem oraz stosowaniem postanowień Konstytucji i aktów rozwijających jej postanowienia w polskim porządku prawnym.Publikacja uwzględnia orzec...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.