Agata Piszko

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Komentarz do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 lipca 2021 r. Omówione w nim zostały kolejne zmiany wprowadzone przez ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także przez ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu uwzględniono problematykę związaną z wd...

  Promocja
  okładka Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych (pdf), Ebook | Agata Piszko

  Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Omówione w niej zostały poszczególne obszary kontroli zarządczej, takie jak:istota i jakość kontroli zarządczej,zarządzanie ryzykiem,mechanizmy kontroli,informacja i komunikacja,monitorowanie i ocena.Publikacja została wzbogacona o przykładowe wzory ...

  Promocja
  okładka Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne (ePub), Ebook | Agata Piszko

  W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak:• kryteria ustalenia wysokości dotacji,• warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie,• uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotac...

  Promocja
  okładka Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne (pdf), Ebook | Agata Piszko

  W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak:• kryteria ustalenia wysokości dotacji,• warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie,• uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotac...

  Promocja
  okładka Prawa i obowiązki dyrektora szkoły.Kompetencje. Zadania. Odwołanie, Ebook | Agata Piszko

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji tych zadań, problematykę czasu pracy, kompetencji dyrektora, a także odwołania z zajmowanego stanowiska i jego przyczyn. Opracowanie porusza również zagadnienia powie...

  Promocja
  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroniczny z aktywnymi wzorami dokumentów. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowelizacja ta od 1 września 2018 r. wprowadził...

  Promocja
  okładka Finansowanie zadań oświatowych, Ebook | Agata Piszko

  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Celem nowej regulacji jest zapewnienie spójności i jednolitości stosowania prawa oraz doprecyzowanie reguł określając...

  Promocja
  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji.Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego – takie jak:sposób rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum i szkoły, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum,przenoszenie naucz...

  Promocja
  okładka Dotacje oświatowe po zmianach, Ebook | Agata Piszko

  Od 1 stycznia 2017 r. należy stosować nowe zasady udzielania dotacji! W publikacji m.in. omówiono:- zmiany w zakresie udzielenia dotacji od 1 stycznia 2017 r. – co należy uwzględnić, ustalając kwotę dotacji,- nowe definicje „podstawowej kwoty dotacji”, „najbliższej gminy”, „statystycznej liczby uczniów”,- zasady weryfikacji kwoty dotacji w razie zmiany podstawy dotacji,- obowiązek podjęcia przez organ dotujący uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji,- praktyczne wzory z uw...

  Promocja
  okładka Karta Nauczyciela, Ebook | Agata Piszko

  „Karta Nauczyciela z komentarzem” zawiera zmiany wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2016 r. Obok szczegółowego, merytorycznego opracowania całość opatrzona jest bogatym orzecznictwem sądowym i administracyjnym. Autorem publikacji jest Agata Piszko – wieloletni kierownik wydziału oświaty w jednostce samorządu terytorialnego. Prowadziła sprawy leżące w gestii organu prowadzącego, obejmujące swoim zakresem również pragmatykę zawodową nauczycieli.

  Promocja
  okładka System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących, Ebook | Agata Piszko

  Funkcjonujący od 1 stycznia 2005 r. System Informacji Oświatowej umożliwia gromadzenie danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach oświaty. Gromadzenie danych w postaci elektronicznej, zastępującej dotychczasowe sprawozdania oznaczone jako „S” oraz „EN” zostało wprowadzone przepisami ustawy z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Struktura, organizacja i zasady działania dotychczasowego SIO zostały zastąpione nową ustawą. Mowa tu o ustawie z 15 kwie...

  Promocja
  okładka Zmiany w ustawie o systemie oświaty, Ebook | Agata Piszko

  Tematyka publikacji zwraca uwagę na najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w ustawie o systemie oświaty w 2014 i 2015 roku. W opracowaniu poruszone są m.in. następujące kwestie: rekrutacja uczniów do szkół i placówek, zmiany w zakresie dotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,zatrudnianie asystentów, wyposażenie szkół w podręczniki, ocenianie i klasyfikowanie uczniów, nowe obowiązki orga...

  Promocja
  okładka Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania (PDF), Ebook | Agata Piszko

  Polski ustawodawca dopuszcza zakładanie i prowadzenie szkół i placówek przez podmioty prywatne pod warunkami określonymi w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jednym z aspektów związanych stricte z prowadzeniem szkół i placówek przez podmioty prywatne jest ich dotowanie. Obowiązek dotowania spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego, która jest właściwa do: udzielenia zezwolenia – w przypadku szkół i placówek publicznych, wpisu do ewidencji – w przypadku s...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.