Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Metrum Leonis czyli wilcza zbrodnia, Książka | z Vercelli Leon
  Promocja
  okładka Metrum Leonis czyli wilcza zbrodnia, Książka | z Vercelli Leon

  Metrum Leonis jest mało znanym utworem skomponowanym na początku XI w. przez Leona biskupa Vercelli, który w ten sposób dał upust swym żalom na los, jaki go spotkał po śmierci cesarza Ottona III. W poemacie, czerpiącym z tradycji bajki antycznej, autor ukrył prawdziwe postaci historyczne, swych wrogów i przyjaciół, by w zawoalowany sposób i bez obaw poddać krytyce sytuację polityczną we Włoszech na przełomie stuleci. Niewielki dorobek literacki Leona z Vercelli nie jest szcz...

  Promocja
  okładka Teologie Szekspira, Książka | Grzegorzewska Małgorzata
  Promocja
  okładka Teologie Szekspira, Książka | Grzegorzewska Małgorzata

  Kiedy rozpoczynam ze studentami rozmowę o tekście, razem wprawiamy słowa w ruch. Taka rozmowa ma jednak sens tylko wtedy, kiedy wcześniejsza lektura nas samych poruszyła, przeciwstawiła się nam, potrąciła jakąś istotną strunę, wyrwała ze stanu apatii. W przeciwnym wypadku nie warto zaczynać wykładu. Niniejszy tom jest zbiorem szkiców, w których starałam się zebrać refleksje będące pokłosiem moich spotkań z Szekspirem i z odbiorcami jego sztuk. Chciałam wydobyć w nich wątki te...

  Promocja
  okładka Ponad podziałami Ponad kastami Bede Griffiths OSB i jego chrześcijański ideał sannyasina, Książka | Zelek Jacek
  Promocja
  okładka Ponad podziałami Ponad kastami Bede Griffiths OSB i jego chrześcijański ideał sannyasina, Książka | Zelek Jacek

  Celowo użyłem w tytule określenia „ponad podziałami”; chciałoby się może rzec: „ponad współczesnymi kastami”. Sądzę, że nie możemy z czystym sumieniem powiedzieć, iż kastowość nie istnieje. Jest to sprzeczne z tym, co widzimy na co dzień: jest klasa rządząca, jest klasa pracująca, ale są również tacy, którzy swoją postawą chcą wołać i napominać. Chodzi o to, co Václav Havel nazwał siłą bezsilnych. Jednostki, które, jak mogłoby się zdawać, pozbawione są jakiejkolwiek mocy, zmi...

  Promocja
  okładka Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Książka | Kornaś Tadeusz
  Promocja
  okładka Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Książka | Kornaś Tadeusz

  Bogata monografia poświęcona historii i teraźniejszości słynnego już Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice ukazuje ewolucję idei i ról jego założycieli i aktorów oraz prezentuje interesujące analizy wszystkich spektakli i działań gardzienickiego zespołu. „Ogromną zaletą opracowania Tadeusza Kornasia jest ukazanie, jak wierny własnemu światopoglądowi artystycznemu pozostał — w toku burzliwej 26–letniej historii swego zespołu — Włodzimierz Staniewski. Co składa się na ów św...

  Promocja
  okładka Piękno neurobiologii Komentarze, rozmowy, Książka | Vetulani Jerzy
  Promocja
  okładka Piękno neurobiologii Komentarze, rozmowy, Książka | Vetulani Jerzy

  Promocja
  okładka Poezje wszystkie, Książka | Katullus
  Promocja
  okładka Poezje wszystkie, Książka | Katullus

  Promocja
  okładka Wyostrzyć wzrok J.M. Coetzee: Sztuka, świat i polityka, Książka |
  Promocja
  okładka Wyostrzyć wzrok J.M. Coetzee: Sztuka, świat i polityka, Książka |

  Książka może stać się rozwijającą dla czytelnika, który wciąż jeszcze rad by szukać w sztuce jasnych podziałów gatunkowych i rodzajowych, a odkryje, jak dyscypliny wzajemnie na siebie działają, ale też jak podobne idee znajdują odmienne środki wyrazu w różnych sztukach. prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska

  Promocja
  okładka Grecy i irracjonalność, Książka | Eric R. Dodds
  Promocja
  okładka Grecy i irracjonalność, Książka | Eric R. Dodds

  Jedna z najważniejszych książek w nowożytnych badaniach nad kulturą i religią starożytnej Grecji, włączająca do badań osiągnięcia współczesnej psychologii.

  Promocja
  okładka Galeriusz Cesarz wódz i prześladowca, Książka | Suski Robert
  Promocja
  okładka Galeriusz Cesarz wódz i prześladowca, Książka | Suski Robert

  Galeriusz nie jest postacią znaną zwykłym ludziom. Zapewne większość studentów historii nie ma pojęcia, kim był. Dobrze wiem, że nawet ci, którzy przygotowują się do zdania egzaminu kursowego z historii starożytnej na pierwszym roku mają spore problemy ze skojarzeniem owego cesarza. Nic w tym jednak dziwnego. Mimo, że Galeriusz rządził aż 18 lat, to zawsze pozostawał w cieniu swojego teścia Dioklecjana (do 305 roku), a następnie został przyćmiony przez Konstantyna Wielkiego. ...

  Promocja
  okładka Wtajemniczenia (w) Miłosza Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia, Książka | Zarębianka Zofia
  Promocja
  okładka Wtajemniczenia (w) Miłosza Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia, Książka | Zarębianka Zofia

  Promocja
  okładka Dawni mistrzowie Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu, Książka | Buszewicz Elwira
  Promocja
  okładka Dawni mistrzowie Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu, Książka | Buszewicz Elwira

  Książka ta jest zbiorem ośmiu studiów. Dwa z nich – pierwsze i ostatnie – publikowane są po raz pierwszy. Pozostałe są mniej lub bardziej przeredagowanymi wersjami artykułów ogłoszonych w ciągu ostatnich kilku lat. Cztery teksty dotyczą autorów działających w pierwszej fazie ruchu humanistycznego w kręgu Akademii Krakowskiej i skupione są wokół takich postaci, jak Konrad Celtis, występujący przeciwko scholastycznemu systemowi nauczania i Janowi z Głogowa jako jego reprezentan...

  Promocja
  okładka Teatr w Biblii, Książka | Levy Szymon
  Promocja
  okładka Teatr w Biblii, Książka | Levy Szymon

  Promocja
  okładka Seksualizmy łacińskie, Książka | James N. Adams
  Promocja
  okładka Seksualizmy łacińskie, Książka | James N. Adams

  Promocja
  okładka David musicus i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery, Książka | Urbański Piotr
  Promocja
  okładka David musicus i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery, Książka | Urbański Piotr

  Zawarte w książce analizy i interpretacje wychodzą z kilku podstawowych założeń: – Nowoczesne rozumienie opery polega na odejściu od traktowania jej w perspektywie redukcjonistycznej, wyłącznie jako formy muzycznej, wobec której zarówno słowo, jak i inscenizacja mają charakter drugorzędny. – Libretta operowe, zwłaszcza te powstałe od początku gatunku do progu romantyzmu oraz dwudziestowieczne, są wdzięcznym obiektem badań dla filologa-latynisty oraz badacza tradycji antyczn...

  Promocja
  okładka Etyka Reinterpretacja, Książka | Filek Jacek
  Promocja
  okładka Etyka Reinterpretacja, Książka | Filek Jacek

  Promocja
  okładka Bunt i reforma, Książka |
  Promocja
  okładka Bunt i reforma, Książka |

  Promocja
  okładka Powieść antyczna wprowadzenie, Książka | Holzberg Niklas
  Promocja
  okładka Powieść antyczna wprowadzenie, Książka | Holzberg Niklas

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.