Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Tango śmierci, Ebook | Jurij Wynnyczuk
  Promocja
  okładka Tango śmierci, Ebook | Jurij Wynnyczuk

  Tango śmierci to opowieść o wielokulturowości Lwowa, którą przerywa druga wojna światowa. Dramatyczna historia prawdziwej przyjaźni Polaka, Ukraińca, Żyda i Niemca wzmocniona świetnym poczuciem humoru Jurija Wynnyczuka. Autor przekładu Bohdan Zadura.

  Promocja
  okładka Między historią a polityką, Ebook | Iwan Łysiak-Rudnycki
  Promocja
  okładka Między historią a polityką, Ebook | Iwan Łysiak-Rudnycki

  "Pierwsze w języku polskim wydanie tekstów Iwana Łysiaka - Rudnyckiego, jednego z najwybitniejszych historyków ukraińskich XX wieku. Książka ukazuje się jako I tom Biblioteki Myśli Ukraińskiej XX wieku z przedmową Adama Michnika oraz obszernym wstępem autorstwa prof. Jarosława Hrycaka (Katolicki Uniwersytet we Lwowie). Redaktorem naukowym polskiego wydania jest prof. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski). Eseje i artykuły Iwana Łysiaka - Rudnyckiego to fascynując...

  Promocja
  okładka Odwaga i strach, Ebook | Ola Hnatiuk
  Promocja
  okładka Odwaga i strach, Ebook | Ola Hnatiuk

  Odwaga i strach to opowieść o postawach ludzkich w obliczu zagrożenia życia. Autorka ukazuje historię okupowanego Lwowa na poziomie mikrohistorii, z perspektywy historii osobistych. Jednak nie tylko na tym polega niezwykłość tej książki, opartej na pamiętnikach, wspomnieniach, listach, a nawet zeznaniach. To opowieść o ludzkich losach, a zarazem o historii polskiej, ukraińskiej i żydowskiej inteligencji, o skomplikowanych relacjach między jej przedstawicielami, o różnych prze...

  Promocja
  okładka Petre Otskheli, Książka | Ketevan Kintsurashvili, David Janiashvili
  Promocja
  okładka Petre Otskheli, Książka | Ketevan Kintsurashvili, David Janiashvili

  ALBUM SZTUKI Petre Otskheli

  Petre Otskheli ( 1907 – 1937) – najmłodszy i najwybitniejszy artysta epoki modernizmu i awangardy gruzińskiej. Zapisał się w historii sztuki scenograficznej nie tylko w Gruzji ale na całym świecie. W młodym wieku nawiązał współpracę z gruzińskim reżyserem teatralnym Kote Marjaniszwili i dzięki temu rozwijał swój talent. Prace Petra Otskheli zawierają elementy art deco i realizmu radzieckiego.

  Promocja
  okładka Wileński poker, Książka | Gavelis Ricardas
  Promocja
  okładka Wileński poker, Książka | Gavelis Ricardas

  Wilno – to miasto ducha, miasto halucynacji. Nie można go sobie wyśnić albo wyobrazić – samo jest snem albo tworem wyobraźni. Po Wilnie chodzą duchy litewskich książąt, witają się ze znajomymi, zagadują dziewczyny i ponuro tłoczą się na przystankach trolejbusowych. Unoszą się tutaj i mieszają zapachy z czasów polskich, zapachy pożarów i epidemii oraz najbardziej banalny wyziew zwykłej benzyny. Tu nocami Żelazny Wilk wyje strasznie i woła o pomoc. Tu możesz nieoczekiwanie spo...

  Promocja
  okładka Litwini nad Morzem Łaptiewów, Książka |
  Promocja
  okładka Litwini nad Morzem Łaptiewów, Książka |

  Litwini nad Morzem Łaptiewów są świadectwem zesłania do syberyjskiej Jakucji, jednego z najbardziej traumatycznych doświadczeń narodu litewskiego w XX wieku. Dalia Grinkvičiute była zaledwie dziewczynką (urodziła się 28 maja 1927 roku w Kownie), kiedy 14 czerwca 1941 roku podzieliła los dziesiątek tysięcy swoich rodaków: wraz z rodziną została aresztowana i deportowana w głąb Związku Radzieckiego. Jej wspomnienia są lekturą szkolną na Litwie. Przekład książki ukazał się już ...

  Promocja
  okładka Korespondencja 1950-2000, Jerzy Giedroyc, Bohdan Osadczuk, Książka |
  Promocja
  okładka Korespondencja 1950-2000, Jerzy Giedroyc, Bohdan Osadczuk, Książka |

  Książka zawiera całość korespondencji Jerzego Giedroycia (1906-2000) z Bohdanem Osadczukiem (1920-2011), opracowaną przez Bogumiłę Berdychowską i Marka Żebrowskiego. Pisane przez pół wieku listy są niewyczerpanym źródłem wiedzy o stosunkach polsko – ukraińskich w XX wieku i dziejach Instytutu Literackiego w Paryżu.

  Promocja
  okładka Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem., Książka | Basil Kerski, Stanisław Andrzej Kowalczyk
  Promocja
  okładka Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem., Książka | Basil Kerski, Stanisław Andrzej Kowalczyk

  Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. BOHDAN OSADCZUK Dziennikarz i publicysta, historyk. Urodził się w1920 roku w Kołomyi. Od 194 roku mieszkał w Berlinie. Współpracował z wieloma gazetami ukraińskimi, polskimi, niemieckojęzycznymi. Był między innymi najbliższym ukraińskim współpracownikiem Jerzego Giedroycia i berlińskim korespondentem „Neue Zurcher Zeitung”. Od 1966 roku był profesorem najnowszej historii europejskiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie....

  Promocja
  okładka Odwaga i strach, Książka | Hnatiuk Ola
  Promocja
  okładka Odwaga i strach, Książka | Hnatiuk Ola

  Odwaga i strach to opowieść o postawach ludzkich w obliczu zagrożenia życia. Autorka ukazuje historię okupowanego Lwowa na poziomie mikrohistorii, z perspektywy historii osobistych. Jednak nie tylko na tym polega niezwykłość tej książki, opartej na pamiętnikach, wspomnieniach, listach, a nawet zeznaniach. To opowieść o ludzkich losach, a zarazem o historii polskiej, ukraińskiej i żydowskiej inteligencji, o skomplikowanych relacjach między jej przedstawicielami, o różnych prze...

  Promocja
  okładka Arystokrata ducha Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951)., Książka |
  Promocja
  okładka Arystokrata ducha Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951)., Książka |

  Na prawie 390 stronach tego opracowania zamieszczono 20 rozpraw, przedstawiających różne okresy i aspekty życia tytułowej postaci, a także rodu Szeptyckich, którego najwybitniejszymi przedstawicielami w XX wieku byli, oprócz głównego bohatera, jego dwaj bracia: greckokatolicki metropolita lwowski sługa Boży Andrzej (1865-1944) i generał Wojska Polskiego Stanisław (1867-1950).

  Promocja
  okładka Załzawione okulary, Książka | Gogi Gwaharia
  Promocja
  okładka Załzawione okulary, Książka | Gogi Gwaharia

  Ta książka wymyka się próbą klasyfikacji. Napisana w formie dziennika (obejmującego lata 1971-2004), jest jednocześnie opowieścią o Gruzji widzianej z perspektywy pokolenia, "które poszło do szkoły po końcu odwilży i usunięciu Chruszczowa od władzy, uczyło się w czasach Breżniewa, a zaczęło pracować w epoce pierestrojki". To również wiwisekcja fenomenu gruzińskiej inteligencji - europejskiej, ale i zaściankowej , wzniosłej, a zarazem małostkowej. "Załzawione okulary" są wresz...

  Promocja
  okładka Ukojenie dla drzewa Adama, Książka | Zolude Inga
  Promocja
  okładka Ukojenie dla drzewa Adama, Książka | Zolude Inga

  Inga Zolude w trzynastu składających się na Ukojenie dla drzewa Adama opowiadaniach zamyka lęki, niepokoje i wątpliwości związane z poszukiwaniem swojego miejsca na ziemi, swojej tożsamości, a tym samym odzwierciedla w pewien sposób nastroje łotewskiego społeczeństwa ostatnich lat.

  Promocja
  okładka Anioł Reims i inne wiersze, Książka | Siedakowa Olga
  Promocja
  okładka Anioł Reims i inne wiersze, Książka | Siedakowa Olga

  Anioł Reims i inne wiersze Olgi Siedakowej to pierwszy w języku polskim tom czołowej przedstawicielki rosyjskiej poezji metafizycznej. Jej twórczości skonstruowana na wyrafinowanym poziomie intelektualnym opiera się na trzech filarach – wczesne chrześcijaństwo, starożytność słowiańska i antyczna oraz Daleki Wschód. Hipnotyzujące wiersze skłaniają do spojrzenia na świat z dystansem do rzeczywistości materialnej i refleksji nad uniwersalizmem naszej cywilizacji. Poezję Olgi Sie...

  Promocja
  okładka Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi, Książka | Rudkouski Piotr
  Promocja
  okładka Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi, Książka | Rudkouski Piotr

  W książce „Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi” teolog i filozof Piotr Rudkouski przenikliwie analizuje Białoruś w XXI wieku. Zastanawia się nad budową tożsamości narodowej. Krytycznie ocenia sytuację w Europie, lecz zarazem uważa Stary Kontynent za główne źródło inspiracji do odrzucenia komunistycznego dziedzictwa i upodmiotowienia białoruskiego społeczeństwa. Piotr Rudkouski – doktor filozofii (Uniwersytet Warszawski), dyrektor akademicki Białoruskiego...

  Promocja
  okładka Litewski spleen, Książka | Kępiński Piotr
  Promocja
  okładka Litewski spleen, Książka | Kępiński Piotr

  Zbiór esejów Piotra Kępińskiego o współczesnej kulturze litewskiej i Litwie. Wśród bohaterów książki są między innymi historyk Alfredas Bumblauskas, powieściopisarki Kristina Sabaliauskaite i Renata Šerelyte, pisarze Sigitas Parulskis, Marius Ivaškevičius i Herkus Kunčius, filozof Leonidas Donskis, filmowiec Jonas Mekas oraz fotograficy Vytautas Balčytis i Algirdas Šeškus. Nie znamy Litwy. I z uporem poznać jej nie chcemy. Romantyzm, dwudziestolecie, czasy II wojny światowej...

  Promocja
  okładka W rejony mroku, Książka | Hajduk Jacek
  Promocja
  okładka W rejony mroku, Książka | Hajduk Jacek

  W rejony mroku to szkic do intelektualnego portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wybitnego pisarza, eseisty, współtwórcy paryskiej „Kultury”. Jacek Hajduk odczytuje arcydzielny Dziennik pisany nocą, komentuje go, osadza w kontekście nie tylko polsko - włoskim ale także europejskim i subtelnie zachęca do wyprawy w ciemne strony naszej cywilizacji. Świetna, żywa, barwna i inteligentna opowieść o pisarzu bez którego nie ma współczesnej literatury polskiej. Spis treści Od aut...

  Promocja
  okładka Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej, Książka | Sobik Paweł
  Promocja
  okładka Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej, Książka | Sobik Paweł

  Kresowe sentymenty sprzyjają traktowaniu litewskich Polaków trochę jak wymagającego szczególnej opieki skansenu. Wielką zasługą pracy Pawła Sobika jest uświadomienie czytelnikowi, że współcześni Polacy na Litwie to nie żaden skansen, ale najlepsza po Litwinach grupa narodowościowa, mająca w litweskim parlamencie swoją reprezentację, czyli własną Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, której liderzy prowadzą własną politykę. Maria Przełomiec

  Promocja
  okładka Mam na imię Maryte, Książka | Slepikas Alvydas
  Promocja
  okładka Mam na imię Maryte, Książka | Slepikas Alvydas

  Oparta na faktach opowieść o jednej z białych plam powojennej historii - „wilczych dzieciach”. Po drugiej wojnie światowej niemieckie sieroty tułały się po Litwie w poszukiwaniu chleba i dachu nad głową. Uciekająca z Prus Wschodnich mała Renata musi ukryć swoje niemieckie pochodzenie. Szuka schronienia w lasach, ale także wśród ludzi. Znajduje przybranych rodziców, otrzymuje nowe litewskie imię - Maryte.

  Promocja
  okładka Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu, Książka | Leonidas Donskis, Tomas Venclova
  Promocja
  okładka Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu, Książka | Leonidas Donskis, Tomas Venclova

  Promocja
  okładka Rozmowa Litwina z Polakiem, Książka | Piotr Kępiński, Herkus Kuncius
  Promocja
  okładka Rozmowa Litwina z Polakiem, Książka | Piotr Kępiński, Herkus Kuncius

  Dialog Piotra Kępińskiego i Herkusa Kunciusa to rozmowa dwóch normalnych intelektualistów z dwóch normalnych państw uwolnionych od monstrualnych instytucji sowieckiej dyktatury. Obaj oni spoglądają na kraj rozmówcy z sympatią i ciekawością; obaj są zupełnie uwolnieni od nacjonalistycznych megalomanii, wciąż obecnej w polskiej i litewskiej mentalności. Ale w tym dialogu słychać mowę „Solidarności” i cień śpiewającej rewolucji w Litwie. Wolność zbliżyła Litwina i Polaka, ale ot...

  Promocja
  okładka Proces wykluczenia, Książka | Czukowska Lidia
  Promocja
  okładka Proces wykluczenia, Książka | Czukowska Lidia

  Promocja
  okładka Władza, wyobraźnia i pamięć szkice o polityce i literaturze, Książka | Leonidas Donskis
  Promocja
  okładka Władza, wyobraźnia i pamięć szkice o polityce i literaturze, Książka | Leonidas Donskis

  Związki polityki i literatury są o wiele bliższe, niż można by było sądzić. Wielkie szekspirowskie dramaty poddają analizie problemy, które do dziś nie zostały w pełni przedstawione przez teoretyków polityki. Doświadczenie totalitaryzmów XX wieku zostało najlepiej opisane przez wielkich literatów – Czesława Miłosza czy Milana Kunderę. Literatura klasyczna często znacznie trafniej obrazuje struktury zorganizowanych form siły i władzy na świecie aniżeli czynią to rozprawy z fil...

  Promocja
  okładka Radio Wolna Europa i Radio Swoboda Lata CIA i później, Książka | A. Ross Johnson
  Promocja
  okładka Radio Wolna Europa i Radio Swoboda Lata CIA i później, Książka | A. Ross Johnson

  Promocja
  okładka Ślad motyla Oswald w Mińsku, Książka | Łukaszuk Alaksandr
  Promocja
  okładka Ślad motyla Oswald w Mińsku, Książka | Łukaszuk Alaksandr

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.