okładka Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym O modelu QualHEksiążka | | Piotr Grudowski

Pobierz za darmo fragment ebooka

Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym O modelu QualHE (książka)

0 ocen, 0 opinii

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja -35%

Produkt dostępny Metody dostawy

Wysyłamy w 24h

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

Kategoria jakości w szkolnictwie wyższym, choć tak ważna dla zapewnienia oczekiwanego tempa rozwoju państw i społeczeństw, ciągle jeszcze nie znajduje odpowiadającego jej randze odzwierciedlenia w pracach przedstawiających tę problematykę w sposób holistyczny, w odniesieniu do stale zmieniających się możliwości i wyzwań. Oddawana do rąk Czytelników monografia wnosi wkład w wypełnianie wspomnianej luki, przede wszystkim poprzez:

• przedstawienie szerokiego kontekstu ogólnoświatowego dyskursu dotyczącego kategorii jakości w szkolnictwie wyższym w ujęciu teoriopoznawczym i w wynikach badań empirycznych;
• określenie potencjału i uwarunkowań aplikacyjnych dotyczących takich koncepcji jak TQM Lean Management, Six Sigma czy Lean Six Sigma;
• przedstawienie aktualnych trendów w zarządzaniu usługami publicznymi jako zbioru impulsów do zmian oraz tła dla projakościowej transformacji uczelni;
• wskazanie możliwości wykorzystania opracowanych przez ISO najnowszych normatywnych systemów zarządzania;
• zaakcentowanie roli kultury jakości jako elementu determinującego powodzenie wszelkich inicjatyw związanych z doskonaleniem procesów uczelni;
• przedstawienie wyników kompleksowych badań interesariuszy polskiego systemu szkolnictwa wyższego na temat całokształtu projakościowych regulacji i zmian w uczelniach;
• odniesienie perspektyw i wyzwań dotyczących zmian w szkolnictwie wyższym do koncepcji Przemysłu 4.0 i Jakości 4.0.

Zaproponowany w książce oryginalny model systemu zarządzania jakością na uczelni – QualHE – odnosi się do wymienionych elementów, pokazując ich wzajemne relacje i dynamiczny charakter.

Książka jest adresowana do badaczy zainteresowanych funkcjonowaniem systemów szkolnictwa wyższego, uczelni i poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz kierunkami ich modernizacji. Powinna też spotkać się z zainteresowaniem praktyków – przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników działów jakości, coraz powszechniej tworzonych w strukturach uczelni. Może także stanowić kompendium wiedzy i inspirację do identyfikacji działań związanych z doskonaleniem organizacji dla osób reprezentujących różne grupy interesariuszy szkół wyższych, np. studentów, absolwentów, pracowników uczelni czy pracodawców.

Szczegółowe informacje na temat książki Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym O modelu QualHE

Opinie i oceny książki Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym O modelu QualHE

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać

Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym O modelu QualHE

Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym O modelu QualHE
Książka

Oceń i podziel się swoją opinią

Zero

  • Perspektywa jakości...

   Książka. Oprawa miękka

   69,90 zł  

  • bumerang