Czytaj PL 2022
okładka Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej operacyjnego majątku trwałego w systemie rachunkowości Ujęcie teoretyczne, studia przypadków, model książka | Marcin Michalak

Pobierz za darmo fragment ebooka

Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej operacyjnego majątku trwałego w systemie rachunkowości Ujęcie teoretyczne, studia przypadków, model książka

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja -22%

Produkt dostępny Metody dostawy

Zamówienie wyślemy najpóźniej: 02-12-2022

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

W niniejszej monografii objaśniono istotę i znaczenie miernika wyceny w postaci „wartości ekonomicznej” na tle procesu strategicznego zarządzania wartością przedsiębiorstwa w sferze inwestowania w operacyjny majątek trwały (OMT), jak również rolę systemu rachunkowości w zapewnieniu skutecznej i efektywnej realizacji tego procesu, w tym komunikowania informacji o wartości ekonomicznej analizowanej grupy majątku na potrzeby zarządzania i sprawozdawczości finansowej.
Wartość ekonomiczna integruje kilka wymiarów problemowych podejmowanych w opracowaniu. Jako miara odzwierciedlająca nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa integruje: 1) cele inwestorów i cele menedżerów, 2) podsystemy rachunkowości zarządczej i finansowej, jak również 3) proces inwestowania w OMT z kreowaniem wartości przedsiębiorstwa, z jednoczesnym dążeniem do jak najszerszego i wiarygodnego odzwierciedlenia skutków finansowych tego procesu w systemie rachunkowości. Czyni to zadość postulatowi podejścia menedżerskiego i orientacji na wartość, obecnym we współczesnej sprawozdawczości finansowej.
W monografii przedstawiono szeroką analizę teoretyczną przedmiotowego zagadnienia, wspartą wynikami badań literaturowych oraz własnych badań empirycznych autora, w tym dwóch studiów przypadku. Wymienione podejścia posłużyły w ostatniej części monografii do sformułowania założeń i opracowania modelu systemu rachunkowości zorientowanego na pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej OMT, integrującego perspektywę menedżerską i perspektywę sprawozdawczości finansowej.
Prezentowane treści i propozycja modelu mogą być wykorzystane do opracowania systemów pomiaru wartości ekonomicznej OMT w praktyce gospodarczej, w tym na potrzeby pomiaru utraty wartości aktywów trwałych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 (KSR 4) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 36 (MSR 36).

Szczegółowe informacje na temat książki Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej operacyjnego majątku trwałego w systemie rachunkowości Ujęcie teoretyczne, studia przypadków, model

Opinie i oceny książki Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej operacyjnego majątku trwałego w systemie rachunkowości Ujęcie teoretyczne, studia przypadków, model

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej operacyjnego majątku trwałego w systemie rachunkowości Ujęcie teoretyczne, studia przypadków, model

Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej operacyjnego majątku trwałego w systemie rachunkowości Ujęcie teoretyczne, studia przypadków, model

Marcin Michalak,

Moja ocena:
    • Pomiar i komunikowanie...

      Książka. Oprawa miękka

      44,90 zł  

    • bumerang