Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Poprawianie ewolucji Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi, Książka | Harris John
  Promocja
  okładka Poprawianie ewolucji Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi, Książka | Harris John

  Czy poprawianie człowieka wpływa na jego autonomię? / Gdzie leży granica ingerencji biotechnologicznych w życie jednostki? / Jakie są kontrargumenty bioetyków wobec biokonserwatystów? John Harris poważnie traktuje możliwość radykalnego udoskonalenia ludzkości. Optuje za koniecznością interweniowania w „naturalną loterię życia”, żeby poprawić rzeczywistość i przejąć kontrolę nad naszym przyszłym rozwojem. Porusza m.in. takie zagadnienia, jak: badania nad komórkami macierzystym...

  PromocjaNowość
  okładka Texte im Wandel, Książka |
  PromocjaNowość
  okładka Texte im Wandel, Książka |

  Texte sind wie Säulen der Kommunikation, mit denen lnformationen vermittelt, diverse lntentionen verfolgt, unterschiedlich motivierte Ziele erreicht wie auch Wirklichkeiten kreiert und beeinflusst werden konnen. Die dreizehn Kapitel des vorliegenden Sammelbandes Texte im Wandel lenken die Aufmerksamkeit auf die diachronen und zugleich kultur- bzw. politikbezogenen Aspekte der Texterforschung, weiterhin auf Texte, die al Bestandteile eines komplexen kommunikativen Aktes, nämli...

  Promocja
  okładka Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego ujęcie funkcjonalno-teoretyczne, Książka | Agata Piasecka
  Promocja
  okładka Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego ujęcie funkcjonalno-teoretyczne, Książka | Agata Piasecka

  Publikacja ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Zawiera zarys wiadomości związanych z frazeologią rosyjską. Znalazły się w niej informacje dotyczące rozwoju frazeologii na gruncie rosyjskim, pokrótce omówiono aparat terminologiczny stosowany w tej dyscyplinie naukowej, przedstawiono relacje między frazeologizmem a słowem, cechy stylistyczne, strukturalne, morfologiczne i semantyczne frazeologizmów rosyjskich, ich pochodzenie i związki z kulturą. Każde zagadnien...

  Promocja
  okładka Rynek nieruchomości mieszkaniowych współczesne aspekty przestrzenne prawne i finansowe, Książka | Agata Antczak-Stępniak, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Michał Sobczak, Magdalena Załęczna, Żelazows
  Promocja
  okładka Rynek nieruchomości mieszkaniowych współczesne aspekty przestrzenne prawne i finansowe, Książka | Agata Antczak-Stępniak, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Michał Sobczak, Magdalena Załęczna, Żelazows

  W monografii poruszono problematykę nasilających się nowych zjawisk i procesów, zmian zarówno w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych, warunkujących mechanizmy rynku mieszkaniowego. Praca nie dotyczy wyłącznie specyfiki polskiego rynku mieszkaniowego, ale jest przeglądem o charakterze komparatywnym w kontekście międzynarodowym. Monografia rozpoczyna się szeroką analizą współczesnych i innowacyjnych przemian przestrzeni miejskiej w Holandii, ...

  Promocja
  okładka Handel internetowy Perspektywa e-konsumenta, Książka | Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula
  Promocja
  okładka Handel internetowy Perspektywa e-konsumenta, Książka | Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

  Rewolucja cyfrowa, znosząc barierę czasu i przestrzeni, motywuje do zakupów w Internecie, a dostępność kanału wirtualnego transformuje zachowania zakupowe konsumentów. Dynamicznie rozwijający się sektor handlu internetowego implikuje daleko idące zmiany w postawach, zachowaniach rynkowych i oczekiwaniach współczesnych konsumentów. Podjęty w pracy problem badawczy sprowadza się do rozpoznania zachowań współczesnego (nowego) konsumenta, który podejmuje decyzje w środowisku cyfr...

  Promocja
  okładka Rozwój nauki w biofilozofii Georges’a Canguilhema, Książka | Marcin J. Leszczyński
  Promocja
  okładka Rozwój nauki w biofilozofii Georges’a Canguilhema, Książka | Marcin J. Leszczyński

  Wielka tradycja Sorbony ucieleśnia się moim zdaniem w osobie Georges’a Canguilhema, następcy Gastona Bachelarda jako dyrektora Instytutu historii nauki i techniki uniwersytetu w Paryżu. Za granicą Francji i być może też w swoim kraju pozostaje wśród powojennych „klasyków do czytania” najbardziej niedoceniany. […] W moich oczach Georges Canguilhem jest jednym z najważniejszych historyków nauki, których wydała Europa. Charakterystyczna dla jego badań mieszanka oryginalności i p...

  Promocja
  okładka Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską, Książka | Tomasz Motowidlak
  Promocja
  okładka Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską, Książka | Tomasz Motowidlak

  Książka jest poświęcona relacjom energetycznym między Ukrainą i Federacją Rosyjską, które potraktowano jako jedną z istotnych determinant funkcjonowania gospodarki Ukrainy. Stan tych relacji wpływa bowiem w znaczącym stopniu na kluczowe parametry gospodarki Ukrainy, tj. dochód narodowy brutto, bilans płatniczy, bilans handlowy, stan budżetu oraz wielkość zadłużenia. W tym kontekście dla Ukrainy szczególnie istotny jest fakt, że Federacja Rosyjska uczyniła z tych relacji skute...

  Promocja
  okładka Karl Dedecius Inter verba – inter gentes, Książka |
  Promocja
  okładka Karl Dedecius Inter verba – inter gentes, Książka |

  W 100. rocznicę urodzin Karla Dedeciusa (1921–2016), wybitnego humanisty i tłumacza literatury polskiej, drukiem ukazała się dwujęzyczna monografia Inter verba – inter gentes, która jest na wskroś udaną próbą zaprezentowania i uhonorowania szerokiego spektrum dokonań „Europejczyka z Łodzi” jako translatora, krytyka literackiego i animatora polskiego życia kulturalnego w RFN. Tom poświęca uwagę recepcji postaci i dzieła Karla Dedeciusa, a ponadto podkreśla interdyscyplinarny i...

  Promocja
  okładka Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Książka | Wojciech Grabowski
  Promocja
  okładka Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Książka | Wojciech Grabowski

  W monografii pt. Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne prezentowane są wyniki badań dotyczące sytuacji na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech, powiązań między analizowanymi rynkami oraz ich odporności na szoki zewnętrzne. Zbadano wpływ zarówno krótko-, jak i długookresowych czynników na wartości indeksów WIG, BUX, PX oraz stopy zwrotu. Zidentyfikowano okresy łącznych załamań na rynkach kapitałowych or...

  Promocja
  okładka Neuromarketing w Internecie Pozytywne doświadczenia klientów w świecie cyfrowym, Książka | Ralf Pispers, Joanna Rode, Benjamin Fischer
  Promocja
  okładka Neuromarketing w Internecie Pozytywne doświadczenia klientów w świecie cyfrowym, Książka | Ralf Pispers, Joanna Rode, Benjamin Fischer

  Granica wchodzenia przez marketerów w świat klienta przesuwa się od obserwacji jego zachowań i preferencji do zrozumienia, dlaczego odbiorca myśli i działa w taki, a nie inny sposób. Narzędziem umożliwiającym precyzyjne poznanie oraz wykorzystywanie tych zjawisk jest neuromarketing. To nauka pozwalająca sprawdzić, co dzieje się w głowach konsumentów, gdy podejmują decyzje zakupowe. Opisuje ich zachowania, stosując wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu oraz dane z różnych dy...

  Promocja
  okładka Branding Krótkie Wprowadzenie 29, Książka | Jones Robert
  Promocja
  okładka Branding Krótkie Wprowadzenie 29, Książka | Jones Robert

  > KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Branding to potężna, komercyjna i kulturowa siła, która sprawia, że największe marki są rozpoznawalne dla milionów ludzi na całym świecie. Autor publikacji pokazuje, jak działa branding i w jaki sposób wpływa na społeczeństwo. Zastanawia się również nad przyszłością marek. * Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną w...

  Promocja
  okładka Godny pożądania stan świadomości O przyjemności jako wartości ostatecznej, Książka | Lazari-Radek Katarzyna de
  Promocja
  okładka Godny pożądania stan świadomości O przyjemności jako wartości ostatecznej, Książka | Lazari-Radek Katarzyna de

  Katarzyna de Lazari-Radek przeprowadza współczesną obronę hedonizmu, biorąc pod uwagę argumenty filozoficzne, neuronaukowe i psychologiczne. Stawia śmiałą tezę, że przyjemność to stan mentalny, który sam w sobie jest „godny pożądania”. Porusza zagadnienia: dobrostanu, szczęścia, dobrego życia, wartości i perfekcjonizmu. Podejmuje też polemikę z takimi filozofami, jak Robert Nozick, Gilbert Ryle i Fred Feldman. Życie człowieka może być dobre na wiele sposobów. Można być wybitn...

  Promocja
  okładka Protestantyzm Wydanie przejrzane Krótkie Wprowadzenie 2, Książka | Mark A. Noll
  Promocja
  okładka Protestantyzm Wydanie przejrzane Krótkie Wprowadzenie 2, Książka | Mark A. Noll

  > KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Protestantyzm. Wydanie przejrzane to przystępne i atrakcyjne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z historią protestantyzmu i jego rolą we współczesnym świecie. Początki i rozkwit protestantyzmu, zachodnie i wschodnie odmiany, zielonoświątkowcy i Kościoły niezależne – o tym wszystkim we wzbogaconym wydaniu Protestantyzmu! * Interdyscyplinarna seria, która pomaga zrozumieć świat. W atrakcyjny sposób ...

  Promocja
  okładka Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu, Książka | Fabińska Monika
  Promocja
  okładka Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu, Książka | Fabińska Monika

  Ze względu na nieustannie rosnące tempo zmian, determinowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach gospodarki oraz zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne konieczne jest ciągłe monitorowanie zachodzących transformacji oraz szybka adaptacja do nowych warunków. Monitorowanie czynników kapitału regionalnego pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać zmiany i ich efekty, a na tej bazie podejmować odpowiednie działania. Podstaw...

  Promocja
  okładka Chiny nowoczesne Krótkie Wprowadzenie 26, Książka | Mitter Rana
  Promocja
  okładka Chiny nowoczesne Krótkie Wprowadzenie 26, Książka | Mitter Rana

  > KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Współczesne Chiny to źródło wielu przykuwających uwagę tematów: od kontrowersji wokół łamania praw człowieka przez rosnące znaczenie w gospodarce międzynarodowej, nierówności społeczne po kulturę. W publikacji czytelnik znajdzie przystępne omówienie tych zagadnień, a także próbę odpowiedzi na pytanie o miejsce Chin we współczesnym świecie. * Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych eksper...

  Promocja
  okładka Witold Gombrowicz. Ja!, Książka | Olejniczak Józef
  Promocja
  okładka Witold Gombrowicz. Ja!, Książka | Olejniczak Józef

  Ja, w łachmanach, obskubany, ja pozer, renegat, zdrajca, megaloman, najświętszy od czasów Sienkiewicza i Reymonta. Z Dziennika 1967–1969 Witolda Gombrowicza Imponuje konsekwencja, z jaką Gombrowicz od debiutu, a właściwie od dzieciństwa budował własną podmiotowość, świadomie kreował to niespójne „ja”. Ale może wyznaniom i autointerpretacjom Gombrowicza dotyczącym tego „ja” nie należy ufać? Z rozdziału trzeciego * Józef Olejniczak czyta Gombrowicza za pośrednictwem kategorii p...

  Promocja
  okładka Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry, Książka |
  Promocja
  okładka Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych Visualizations of Everyday Life in Interactionist Inquiry, Książka |

  Możemy zrozumieć więcej, gdy zobaczymy więcej. Wzrok jest niezbędny do zrozumienia codziennego życia, będącego dla nas jedynym i bezpośrednio dostępnym światem. Używamy zmysłów, aby pojąć rzeczywistość. [...] Prezentowany album pomyślany jest jako monografia naukowa, w której artystyczne i dokumentalne wizualizacje zjawisk społecznych opatrzone są komentarzem socjologicznym, analizowane i omawiane za pomocą pojęć i narzędzi wywodzących się ze studiów wizualnych, antropologii ...

  Promocja
  okładka Sztuka ma znaczenie, Książka |
  Promocja
  okładka Sztuka ma znaczenie, Książka |

  Tom ofiarowujemy Panu Profesorowi Ryszardowi W. Kluszczyńskiemu jako Jego uczniowie i uczennice, współpracownicy i współpracownice, przyjaciele i przyjaciółki. Książka ta stanowi formę podziękowań za intelektualne stymulacje, motywacje do eksplorowania twórczych działań oraz nade wszystko za naukowe inspiracje, jakie Mu zawdzięczamy. Trudno bowiem znaleźć osobę badającą filmową awangardę, sztukę wideo, a szczególnie sztukę nowych mediów i kulturę cyfrową, która nie odnosiłaby...

  Promocja
  okładka Starzenie się, Książka | Nancy A. Pachana
  Promocja
  okładka Starzenie się, Książka | Nancy A. Pachana

  > KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Tomik w zwięzły i przystępny sposób prezentuje problematykę biologicznych, psychologicznych i społecznych zmian, jakie zachodzą wraz z wiekiem. Jak dbać o siebie, żeby dożyć stu lat? Czy można zapobiec demencji? W jaki sposób technologia wspomaga osoby starsze? * Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na tem...

  Promocja
  okładka Zofia Kossak-Szczucka Służba, Książka | Kulesza Dariusz
  Promocja
  okładka Zofia Kossak-Szczucka Służba, Książka | Kulesza Dariusz

  PROJEKT: EGZYSTENCJA I LITERATURA Seria poświęcona jest wybitnym polskim pisarzom – ich twórczości ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt egzystencjalny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu odczytywania sensów rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej sfer – społecznej, politycznej, etycznej, kulturowej, metafizycznej. Istotnymi kategoriami wyjaśniającymi pisarskie dzieło są w tym przypadku biografia, tożsamo...

  Promocja
  okładka Długowieczność w zdrowiu Radość – sport – seks, Książka | Błajet Piotr
  Promocja
  okładka Długowieczność w zdrowiu Radość – sport – seks, Książka | Błajet Piotr

  Droga do zachowania sprawności w wieku senioralnym nie jest łatwa, ale możliwa. Piotr Błajet zwraca uwagę na trzy aspekty życia, które warto pielęgnować mimo upływających lat – radość, sport i seks. Poza rozważaniami teoretycznymi proponuje proste ćwiczenia i praktyki, które na długo pozwalają zachować aktywność fizyczną, a także psychiczną i duchową. Publikacja jest kierowana do seniorów i ich rodzin oraz do instytucji opiekuńczych, by pomóc w zrozumieniu, czym jest zdrowie ...

  Promocja
  okładka Wiersze miłosne, Książka | Jan Brzechwa
  Promocja
  okładka Wiersze miłosne, Książka | Jan Brzechwa

  Oddajemy do rąk Czytelników kolejną (po Wierszach politycznych) edycję krytyczną twórczości Jana Brzechwy przeznaczoną dla dorosłych, tym razem poświęconą wierszom miłosnym. Publikacja pozwala ukazać Brzechwę z mniej znanej strony, przywrócić do obiegu czytelniczego liryki, które nie doczekały się jeszcze wydań krytycznych. Najbardziej rozpoznawalne są bowiem wiersze dla dzieci, choć stanowią jedynie część dorobku poety. Miłości Brzechwa oddał swoje życie bez reszty, wyznacza...

  Promocja
  okładka Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw, Książka | Renata Lisowska
  Promocja
  okładka Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw, Książka | Renata Lisowska

  Książka dotyczy zdolności dynamicznych małych przedsiębiorstw, które odnoszą się głównie do relacji tych podmiotów z otoczeniem i są kształtowane przez jego stopień zmienności. Zdolności dynamiczne wskazują na potencjał małego przedsiębiorstwa w zakresie rozpoznawania okazji rynkowych, wykorzystywania szans oraz podejmowania decyzji strategicznych ukierunkowanych na wprowadzanie zmian wynikających z rekonfiguracji zasobów. Autorka zaprezentowała szerokie spektrum badań w obrę...

  Promocja
  okładka Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury, Książka | Wawrzyniec Rudolf
  Promocja
  okładka Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury, Książka | Wawrzyniec Rudolf

  Lokalny sektor kultury to tysiące instytucji kultury (IK) w Polsce – teatrów, muzeów, domów kultury, galerii czy bibliotek. W zdecydowanej większości podmioty te są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), z których największe znaczenie mają duże ośrodki miejskie, gdzie koncentrują się funkcje kulturalne całych regionów. W monografii skupiono się na dwóch alternatywnych modelach zarządzania w lokalnym sektorze kultury – rynkowym i relacyjnym. Autor opisuje r...