Seria Komentarz i orzecznictwo

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Dariusz Świecki
  Nowość
  okładka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Dariusz Świecki

  W publikacji przedstawiono szczegółową analizę przepisów regulujących postępowanie odwoławcze. Książka zawiera wiele praktycznych uwag na temat sposobu rozumienia oraz stosowania omawianych przepisów. Szczególny nacisk został położony na zagadnienia dotyczące środka odwoławczego, a zwłaszcza apelacji.Autor wskazuje i omawia poszczególne elementy budowy środka odwoławczego, przedstawia metodykę stawiania zarzutów odwoławczych oraz podaje przykłady i wzory formułowania zarzutów...

  Promocja
  okładka Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (pdf), Ebook | Hanna Knysiak-Sudyka
  Promocja
  okładka Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (pdf), Ebook | Hanna Knysiak-Sudyka

  Książka stanowi komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi i sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Omówione zostały także przepisy dotyczące wniosków dodatkowych, w szczególności o:• wstrzymanie wykonania aktu lub czynności,• rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym,• przyznanie prawa po...

  Promocja
  okładka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Dariusz Świecki
  Promocja
  okładka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Dariusz Świecki

  Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o przepisach powiązanych. W drugiej natomiast umieszczono suplement zawierający wzory apelacji uwzględniające poszczególne podstawy odwoławcze, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. W opracowaniu znajdu...