okładka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf)ebook | pdf | Dariusz Świecki

Pobierz za darmo fragment ebooka

Promocja -15%

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf) ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Szóste wydanie znakomitej publikacji, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Uwzględnia zmiany wprowadzone w latach 2020-2021 w zakresie postępowania odwoławczego.

W publikacji przedstawiono szczegółową analizę przepisów regulujących postępowanie odwoławcze. Książka zawiera wiele praktycznych uwag na temat sposobu rozumienia oraz stosowania omawianych przepisów. Szczególny nacisk został położony na zagadnienia dotyczące środka odwoławczego, a zwłaszcza apelacji.

Autor wskazuje i omawia poszczególne elementy budowy środka odwoławczego, przedstawia metodykę stawiania zarzutów odwoławczych oraz podaje przykłady i wzory formułowania zarzutów na podstawie każdej z podstaw odwoławczych z art. 438 k.p.k. W publikacji szczegółowo zaprezentowano także przebieg postępowania odwoławczego, a zwłaszcza rozprawy apelacyjnej.

 Publikacja podzielona jest na dwie części.

Pierwsza zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i wskazaniem przepisów powiązanych.

W drugiej umieszczono suplement zawierający wzory apelacji uwzględniające poszczególne podstawy odwoławcze, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych.

 Książka zawiera również schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym.

Nowe wydanie zawiera obszerną analizę zmienionych lub nowych przepisów postępowania odwoławczego wprowadzonych w wyniku nowelizacji w latach 2019–2021, m.in. na mocy ustaw: z 20.04.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023), z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniem o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).

 Publikacja będzie przydatna praktykom: sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym, a także aplikantom poszukującym pomocy przy rozwiązywaniu kazusów z postępowania odwoławczego.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf)

    • Postępowanie odwoławcze...

      Ebook

      135,00 zł  

    • bumerang

Opinie i oceny ebooka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf)

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf)

Dariusz Świecki,

Moja ocena: