Seria Poradniki kadrowe Prawo

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf), Ebook | Justyna Tlatlik

  Zjawisko dyskryminacji w powszechnym rozumieniu wiąże się z gorszym traktowaniem niektórych osób ze względu na ich odmienność od reszty społeczeństwa. Nierówne traktowanie występuje również w dostępie do zatrudnienia i w związku z pozostawaniem w zatrudnieniu.Publikacja zawiera prawną analizę zjawiska dyskryminacji osób ubiegających się o zatrudnienie, do której może dojść zarówno na etapie podejmowania przez pracodawcę czynności poprzedzających nawiązanie stosunku pracy – re...

  Promocja
  okładka Czas pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19 (pdf), Ebook | Iwona Jaroszewska-Ignatowska

  W książce omówiono w formie pytań i odpowiedzi wszystkie trudne zagadnienia związane z czasem pracy, z którymi pracodawcy mają najwięcej problemów w praktyce. Szeroko potraktowano tematykę podróży służbowych, wyjazdów integracyjnych i szkoleń pracowników w kontekście czasu pracy, tworzenia harmonogramów pracy (grafików), zlecania i rozliczania nadgodzin, pracy w dni wolne, a także prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy, w tym również ewidencji. Przedstawi...

  Promocja
  okładka Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia (pdf), Ebook | Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Krzysztof Sosnowski

  Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji zwolnień grupowych oraz możliwości działań restrukturyzacyjnych zatrudnienia. Autorzy w przystępny sposób przedstawiają rozwiązania zawarte w ustawie z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.). W poradniku poruszono takie kwestie jak:szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami...

  Promocja
  okładka Praca zdalna. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

  Publikacja stanowi praktyczny przewodnik po zagadnieniach szeroko pojętej pracy zdalnej. Przedstawia ramy prawne:pracy zdalnej w warunkach przeciwdziałania COVID-19 (o ograniczonym obecnie okresie obowiązywania),telepracy,sporadycznej pracy w ramach tzw. „home office”, „homeworking” i „pracy z domu”.W poradniku w sposób przystępny omówiono aktualne przepisy prawa, opisano także jak krok po kroku wdrożyć pracę zdalną, a także zamieszczono&nbs...

  Promocja
  okładka Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS (pdf), Ebook | Tomasz Brzezicki, Monika Noga, Jacek Wantoch-Rekowski

  W polskim porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, wskazanej przez uprawniony podmiot.Książka koncentruje się na instytucji urzędowej interpretacji wydawanej przez ZUS, z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych, w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne. Uzyskanie takiej interpretacji może być kluczowe dla działalności danego przedsiębiorcy. Poz...

  Promocja
  okładka Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów (pdf), Ebook | Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

  W publikacji zostały przedstawione zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, nabywania prawa do świadczeń, działania publicznych i komercyjnych podmiotów organizujących system emerytalny w Polsce. Wyjaśniono zasady opłacania składek oraz źródła finansowania świadczeń, a także przedstawiono nowo wprowadzone świadczenia – 13 i 14 emeryturę czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające – mama 4plus.Podkreślenia wymaga szeroki charakter prowadzonych analiz obejmują...

  Promocja
  okładka Uprawnienia pracowników-rodziców (pdf), Ebook | Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

  W książce omówiono w sposób kompleksowy i zarazem praktyczny zagadnienia dotyczące uprawnień rodzicielskich w kontekście kolejnych procesów HR-owych, w tym:• rekrutacji kandydata do pracy,• organizacji pracy pracownika oczekującego dziecka lub pracownika-rodzica,• korzystania przez pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem,• organizacji powrotu do pracy po tych urlopach (w tym organizacji pracy zdalnej),• zarządzania dokumentacją pracowniczą,• ...