Exit

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Kostka Rubika Metoda LBL, Fridrich, Roux, Varasano-Ortega, OH, Pochmann, Książka | Andrzej Lang

  Książka omawia sposób układania kostki Rubika 2x2x2 sześcioma metodami: LBL, Fridrich, Roux, Varasano-Ortega, OH i Pochmann. Okazuje się, że nie do końca można automatycznie przenieść wiadomości o metodach Fridrich i Roux z kostki 3x3x3 na kostkę 2x2x2. Wprawdzie wiadomości z poprzednich książek znacznie ułatwią korzystanie z tej pozycji, ale nie są one wymagane. Pewne algorytmy ulegają znacznemu skróceniu, inne stają się niepotrzebne. Dzięki temu metody te w wersji uproszczo...

  Promocja
  okładka Encyklika Leona XIII PROVIDENTISSIMUS DEUS i Piusa XII DIVINO AFFLANTE SPIRITU., Książka | Andrzej Lang

  Encyklika Leona XIII PROVIDENTISSIMUS DEUS miała olbrzymie znaczenie dla odrodzenia biblistyki katolickiej i uniknięcia kryzysu wiary. Nie oznacza to jednak, że wszystkie podane w niej pouczenie i wskazówki są wciąż aktualne. Dopiero rozwój nauk biblijnych, odkrycia nowych kodeksów i rękopisów, szczególnie w Qumran i innych miejscowościach Pustyni Judzkiej, pozwolił na publikację pełniejszych wydań krytycznych Pisma Świętego. Zmieniło to spojrzenie na historię tekstu biblijne...

  Promocja
  okładka Kostka Rubika Blindfolded. Pochmann, M2/m2, U2, r2, Książka | Andrzej Lang

  Bezwzrokowe układanie kostki Rubika (ang. blindfolded) jest doskonałym urozmaiceniem i widowiskową rozywką. Okazuje się, że w wersji podstawowej dla kostek 2x2x2 i 3x3x3 metoda ta jest dostępna dla każdego. W książce (z kolorowymi ilustracjami) opisano podstawowe metody układania bezwzrokowego dla kostek od 2x2x2 do 5x5x5: Pochmann, M2/m2, U2 i r2. Na końcu znajduje się krótkie podsumowanie wszystkich opisanych metod, m.in. z kolejnością układania i numerami algorytmów oraz ...

  Promocja
  okładka Kostka Rubika dla początkujących, Książka | Andrzej Lang

  Kostka Rubika jest pasjonującą zabawą, ponieważ z jednej strony sprawia dużo satysfakcji, umożliwiając zaprowadzenie porządku w pozornym chaosie ścianek o różnych kolorach, a jednocześnie ćwiczy pamięć i sprawność rąk. Wbrew pozorom nie jest to zabawka tylko dla dzieci, o czym świadczą międzynarodowe zawody dla speedcuberów, czyli osób układających kostkę na czas. Najprostszą metodą układania kostki Rubika jest metoda LBL („Layer by Layer” czyli warstwa po warstwie). Dlatego...

  Promocja
  okładka Kostka Rubika Uproszczona metoda Roux, Książka | Andrzej Lang

  W książce została przedstawiona, w sposób systematyczny, uproszczona metoda Roux dla kostki 3x3x3. Starałem się wybrać najprostsze i jednocześnie najłatwiejsze do nauczenia algorytmy, częściowo zmodyfikowane i rozbudowane przez autora. SPIS TREŚCI Wstęp Terminologia Uproszczona metoda Roux 1. FB (First Block) 2. SB (Second Block) 3. CMLL (Corners Last Layer) 4. LSE (Last Six Edges)) 4.1. ED (Edges Permutation) 4.2. UL ...

  Promocja
  okładka Jak ułożyć każdą sześcienną kostkę Rubika?, Książka | Andrzej Lang

  Nowe zaktualizowane wydanie, w którym udoskonalono ilustracje i dodano aneks. Zaprezentowany sposób układania kostki Rubika jest oparty na najprostszej i jednocześnie najdłuższej metodzie – LBL (Layer by Layer), czyli układaniu warstwowym. Dzięki temu przyjemność układania trwa trochę dłużej. Wstęp Terminologia Kostka 2x2x2 1. Pierwsza warstwa 2. Druga warstwa - przestawianie narożników 3. Druga warstwa - obracanie narożników Kostka 3x3x3 1. Pierwsza warstwa 2. Druga w...

  Promocja
  okładka Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski Naukowiec i wykładowca, Książka | Andrzej Lang

  Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski był jednym z najważniejszych biblistów polskich drugiej połowy XX wieku. Jego działalność naukowo-badawcza i naukowo-popularyzatorska poparta licznymi publikacjami, a przede wszystkim przekładami Nowego Testamentu, sprawiła, że był postacią powszechnie znaną, a z jego dorobku przez wiele lat korzystano w seminariach duchownych, na KUL-u i ATK-u. Przedmiotem pracy są wydarzenia z życia ks. Dąbrowskiego i jego dzieła, w tym jego dokonania naukowe i p...

  Promocja
  okładka Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski, Książka | Jerzy Czesław Ossowski

  Tytuł książki określa jej treść, obejmującą rozważania dotyczące: - teoretycznych koncepcji opisujących determinanty kształtowania się poziomu płac w skali przedsiębiorstwa oraz gospodarki krajowej; - problemów związanych z formułowaniem przyczynowo-skutkowych modeli poziomu płac w mikro oraz makroskali gospodarczej; - wyników oszacowań przyczynowo-skutkowych modeli poziomu i dynamiki płac oraz wydajności pracy w gospodarce polskiej. Przedstawiona powyżej problematyka rozważ...

  Promocja
  okładka Encyklika papieża Piusa XII DIVINO AFFLANTE SPIRITU Tłumaczenie i skrócony komentarz O odpowiednim prowadzeniu badań Świętej Biblii 30 IX 1943, Książka | Pius XII

  SPIS TREŚCI ENCYKLIKA o odpowiednim prowadzeniu badań Świętej Biblii Wstęp I. Opieka Leona XIII i jego następców nad biblistyką 1. Dzieło Leona XIII 2. Dzieło następców Leona XIII 3. Opieka papieży nad wykorzystaniem i rozprzestrzenianiem Pisma Świętego 4. Owoce tej różnorodnej działalności II. Badania Pisma Świętego w naszych czasach Dzisiejsza sytuacja biblistyki 1. Powrót do tekstów pierwotnych 2. Interpretacja Pisma Świętego 3. Szczególne obowiązki komentatorów w naszych...

  Promocja
  okładka Luter i luteranizm. Tłumaczenie i komentarz, Książka | Denifle Heinrich

  SPIS TREŚCI Wstęp TOM I. Podstawy. Analiza krytyczna dokonań protestanckich badaczy luterańskich i teologów SEKCJA 1. Traktat i nauka Lutra o ślubach zakonnych Rozdział 1. Krótki przegląd wypowiedzi Lutra odnośnie do stanu zakonnego podczas jego życia zakonnego Rozdział 2. Twierdzenie Lutra, że św. Bernard odrzucił śluby i życie monastyczne Rozdział 3. Twierdzenie Lutra, że przełożeni mogą udzielić dyspensy od wszystkiego i że ślubował całą regułę Rozdział 4. Cel rocznego...

  Promocja
  okładka Kostka Rubika. Metoda LBL, Fridrich, Roux, Varasano-Ortega i OH, Książka | Andrzej Lang

  Książka omawia sposób układania kostki 2x2x2 trzema metodami: LBL, Fridrich, Roux, Varasano-Ortega i OH. Okazuje się, że nie do końca można automatycznie przenieść wiadomości o metodach Fridrich i Roux z kostki 3x3x3 na kostkę 2x2x2. Wprawdzie wiadomości z poprzednich książek znacznie ułatwią korzystanie z tej pozycji, ale nie są one wymagane. Pewne algorytmy ulegają znacznemu skróceniu, inne stają się niepotrzebne. Dzięki temu metody te w wersji uproszczonej stają się łatwie...

  Promocja
  okładka Kostka Rubika Uproszczona metoda Fridrich, Książka | Andrzej Lang

  W książce została przedstawiona, w sposób systematyczny, uproszczona metoda Fridrich dla kostki 3x3x3. Starałem się wybrać najprostsze i jednocześnie najłatwiejsze do nauczenia algorytmy, częściowo zmodyfikowane i rozbudowane przez autora. SPIS TREŚCI Wstęp Terminologia Uproszczona metoda Fridrich 1. Cross 2. F2L (Frist Two Layers) 2.1. Algorytmy F2L 2.2. Uwagi 3. OLL (Orientation of the Last Layer) 4. PLL (Permutation of t...

  Promocja
  okładka Jak ułożyć każdą sześcienną kostkę Rubika?, Książka | Andrzej Lang

  Zaprezentowany sposób układania kostki Rubika jest oparty na najprostszej i jednocześnie najdłuższej metodzie – LBL (Layer by Layer), czyli układaniu warstwowym. Dzięki temu przyjemność układania trwa trochę dłużej. Przykładowo kostkę 9x9x9 można w ten sposób ułożyć w niecałą godzinę. Wstęp Terminologia Kostka 2x2x2 1. Pierwsza warstwa 2. Druga warstwa - przestawianie narożników 3. Druga warstwa - obracanie narożników Kostka 3x3x3 1. Pierwsza warstwa 2. Druga warstwa 3. T...

  Promocja
  okładka Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Książka | Osuchowska Barbara

  Wstęp 1. Redagowanie przedmiotowe 1.1. Weryfikacja logiczna 1.2. Weryfikacja środków wyrazu 1.3. Redagowanie merytoryczne 2. Opracowanie językowe 2.1. Wprowadzenie 2.2. Pisownia 2.3. Wybrane zagadnienia językowe 2.4. Język przekładów 3. Opracowanie edytorskie książki 3.1. Wprowadzenie 3.2. Projektowanie koncepcji edytorskiej 3.3. Projektowanie układu wewnętrznego książki 3.4. Projektowanie rozwiązań edytorskich 3.5. Wprowadzenie przyjętych konwencji 4. Struktura książk...

  Promocja
  okładka Jak ułożyć każdą sześcienną kostkę Rubika?, Książka | Andrzej Lang

  SPIS TREŚCI Wstęp Terminologia Kostka 2x2x2 1. Pierwsza warstwa 2. Druga warstwa - przestawianie narożników 3. Druga warstwa - obracanie narożników Kostka 3x3x3 1. Pierwsza warstwa 2. Druga warstwa 3. Trzecia warstwa - żółty krzyż 4. Trzecia warstwa - przestawianie narożników 5. Trzecia warstwa - obracanie narożników 6. Trzecia warstwa - przestawianie klocków bocznych Kostka 4x4x4 1. Układanie klocków środkowych 2. Układanie klocków bocznych 3. Pierwsza warstwa 4. Druga i t...

  Promocja
  okładka Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, Książka | Adam Baryłka

  SPIS TREŚCI Wprowadzenie do zagadnienia "terenów zamkniętych" jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa Rozdział 1. Zagadnienia bezpieczeństwa państwa Rozdział 2. Podstawowe dokumenty dotyczące zagadnień bezpieczeństwa państwa Rozdział 3. Obiekty budowlane mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa Rozdział 4. Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w problematyce bezpieczeństwa państwa Rozdział 5. Zagadnienia bezpieczeństwa w planowaniu i zag...

  Promocja
  okładka Encyklika papieża Leona XIII PROVIDENTISSIMUS DEUS Tłumaczenie i skrócony komentarz, Książka | Leon XIII

  SPIS TREŚCI ENCYKLIKA o studiowaniu Pisma Świętego Wprowadzenie 1. Znaczenie badań Pisma Świętego 2. Pismo Święte w życiu Kościoła 3. Uporządkowanie studiów biblijnych 4. Obrona autorytetu Pisma Świętego Zakończenie KOMENTARZ Wprowadzenie 1. Tło historyczne 2. Pojęcie Magisterium Kościoła 3. Natchnienie Pisma Świętego 4. Hermeneutyka biblijna 5. Wulgata a teksty pierwotne 6. Znaczenie Pisma Świętego 7. Uporządkowanie studiów biblijnych Zakończenie Wykaz skrótów...