Oficyna Wydawnicza Impuls

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Książka | Kranc Michał
  Promocja
  okładka Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Książka | Kranc Michał

  W obecnej rzeczywistości dostrzega się wzrost zachowań dewiacyjnych wśród różnych grup wiekowych, co sprawia, że nie maleje zainteresowanie poszukiwaniem skutecznych sposobów ich eliminowania i zapobiegania. […] W kręgu powyższych, społecznie i pedagogicznie ważnych oraz aktualnych kwestii pozostają zagadnienia resocjalizacji instytucjonalnej młodzieży niedostosowanej społecznie, które są podejmowane przez dra Michała Kranca w niniejszej publikacji. Autor analizuje je pod ką...

  Promocja
  okładka Jeden z tysięcy Z dzienniczka żołnierza polskiego, Książka | Holstop Henryk
  Promocja
  okładka Jeden z tysięcy Z dzienniczka żołnierza polskiego, Książka | Holstop Henryk

  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint wydania z 1933 roku („Iskry. Tygodnik ilustrowany dla młodzieży”, R. 11, nr 1–5, 7–12) "Jeden z tysięcy. Z dzienniczka żołnierza polskiego" I. Harcerze Od nieba do ziemi nic, tylko same skowronkowe śpiewania, jak struny rozciągnięte między błękitem i zieleniną, a pomiędzy temi strunami błąk...

  Promocja
  okładka Radość życia Jednodniówka Łódzkiego Oddziału ZHP, Książka |
  Promocja
  okładka Radość życia Jednodniówka Łódzkiego Oddziału ZHP, Książka |

  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint wydania z 1927 roku "Radość życia. Jednodniówka Łódzkiego Oddziału ZHP" Radość życia Radość życia!… Coś niepojętego, zdawałoby się, w naszych czasach, pełnych smutku, udręczeń, kataklizmów, zbrodni… Zjawisko jakieś nadziemskie, niebiańska promienna, słoneczna, lekka, w blaskach cała, cała j...

  Promocja
  okładka Koszula i krawat Obrazki wyłaniające się dorosłości, Książka | Jolanta Kruk-Lasocka, Wiesław Antosz
  Promocja
  okładka Koszula i krawat Obrazki wyłaniające się dorosłości, Książka | Jolanta Kruk-Lasocka, Wiesław Antosz

  O czym jest ta książka? O poszukiwaniach drogi, którą chcieliśmy odkryć dla dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, aby mogły budować swoje miejsce w otwartym społeczeństwie, a także o spotkaniu, które się zbliża i które jest nieuchronne. Żeby mogło do niego dojść, trzeba zburzyć mity i stereotypy tkwiące w naszych umysłach i z trudem dające się wykorzeniać. Autorzy wychodzą z założenia, że problematyczność podmiotowości niepełnosprawnych intelektualnie do...

  Promocja
  okładka Notatki akademickie, Książka | Grabowski Henryk
  Promocja
  okładka Notatki akademickie, Książka | Grabowski Henryk

  Na książkę złożyły się felietony pisane w latach 2008-2009. Miejscem ich publikacji, z nielicznymi wyjątkami, były dwa miesięczniki: „Forum Akademickie” i czasopismo branżowe z zakresu kultury fizycznej „Lider”. W większości dotyczyły one dwóch, bliskich autorowi – z racji pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego, a zarazem specjalisty nauk o kulturze fizycznej – zagadnień: nauki i szkolnictwa wyższego oraz wychowania fizycznego i sportu. Ostatnia część, zatytułowana...

  Promocja
  okładka Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań młodzieży współczesnej Tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych, Książka | Marek Walancik
  Promocja
  okładka Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań młodzieży współczesnej Tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych, Książka | Marek Walancik

  Oczekiwania, analiza literatury przedmiotu, stanowiska psychologiczne i socjologiczne
  System Bezpieczeństwa Narodowego i Siły Zbrojne w Rzeczypospolitej Polskiej
  Unormowania formalnoprawne w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej państwa polskiego
  Reformy w Polskich Siłach Zbrojnych konsekwencją zmiany społecznej

  Promocja
  okładka Żyć wspólnie odkrywać Innego przeciwdziałać zniewoleniu realizować wspólne cele, Książka |
  Promocja
  okładka Żyć wspólnie odkrywać Innego przeciwdziałać zniewoleniu realizować wspólne cele, Książka |

  Zachowanie "roszczeniowe": ujęcie psychologiczne Kim są kompetentni obywatele i jak możemy ich kształtować? Psychologiczne pułapki relacji międzygrupowych: poza kategoryzacją społeczną i stereotypizacją Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności. Aspekty filozoficzne, psychologiczne i moralne Wyobraźnia i działanie Czy psychologia przetrwa do roku 2026? Psychologia doświadczania czasu. Struktura temporalności człowieka Zmiana społeczna i wkraczanie w dorosłość Poglądy, któ...

  Promocja
  okładka Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym, Książka | Małgorzata Włodarczyk, Dolińska-Zygmunt Grażyna
  Promocja
  okładka Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym, Książka | Małgorzata Włodarczyk, Dolińska-Zygmunt Grażyna

  W niniejszej monografii zaprezentowałyśmy badania poświęcone wyznacznikom poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie perimenopauzalnym. Wcześniej dokonałyśmy teoretycznej analizy problematyki dotyczącej czynników kształtujących przeżycia związane z okresem menopauzy oraz jakości zdrowia. Uzyskane wyniki unaoczniły nam przede wszystkim rolę cech osobowości, zwłaszcza neurotyczności, ekstrawertyczności, ugodowości, samooceny, oraz Ja cielesnego dla poczucia jakości zdrowia badan...

  Promocja
  okładka Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej, Książka | Trystuła Mariusz
  Promocja
  okładka Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej, Książka | Trystuła Mariusz

  Czytelnik znajdzie w tej monografii wnikliwą analizę rozwoju technik chirurgicznych otwartych i wewnątrznaczyniowych oferowanych chorym z krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych oraz opis postępu technologii medycznych oparty na najnowszej literaturze przedmiotu. Dotychczasowe badania chorych operowanych z powodu krytycznego zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych koncentrowały się głównie na bezpośrednich następstwach wykonywanych procedur (przeżycie/zgon, duże powikłania, tj. ud...

  Promocja
  okładka Stary sad, Książka | Adamczyk Marta
  Promocja
  okładka Stary sad, Książka | Adamczyk Marta

  Polecamy najnowszy tomik 75 liryków autorstwa Marty Adamczyk podzielony na siedem zbiorów: wiersze hiszpańskie, Alcatraz 1939, liryki włoskie Neapolitana, patriotki, szary las i inne, błogosławieństwo stworzenia, modlitwy. Poniżej prezentujemy fragment jednego zbioru: Szary las i inne Jesień Idą powoli mgły w mlecznych szatach. Po drogach mokrych, śladami lata. Wiatr porwał liście czerwone w taniec gdy odmawiały złoty różaniec. Z szelestem grają wieży kościoła pośród kamienny...

  Promocja
  okładka Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych, Książka | Aleksander Cywiński
  Promocja
  okładka Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych, Książka | Aleksander Cywiński

  Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej są zagadnienia z zakresu kilku dyscyplin, a w szczególności prawa i pedagogiki, i zaprezentowanie jedynie wyników badań winno być potraktowane jako niewystarczające oraz w uzasadniony sposób odczytane jako zbyt skrótowa próba odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W pracy autor przedstawia poszczególne zagadnienia (metodologia wywiadu rozumiejącego, teoria społecznych reprezentacji, instytucje prawa itd.), które same w sobie, a kon...

  Promocja
  okładka Na dalszą drogę Uwagi i myśli o ruchu starszego harcerstwa, Książka |
  Promocja
  okładka Na dalszą drogę Uwagi i myśli o ruchu starszego harcerstwa, Książka |

  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1921 r. "Na dalszą drogę". Słowo wstępne Zofja Micewiczówna Sto lat mija od chwili, gdy na Uniwersytecie wieleńskim tlić się zaczęły płomyki filomackie, krzesane przez młodzież, by rozjaśnić zaćmione drogi ku szczęściu Ojczyzny wiodące. Sto lat mija od chwili, gdy w blasku tych „promieni“...

  Promocja
  okładka Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska, Książka | Kawalec Romuald
  Promocja
  okładka Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska, Książka | Kawalec Romuald

  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1946. Reprint z 1921 r. "Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska". Harcerstwo istnieje w Polsce już dziesięć lat. Jest to taki okres czasu, że powinien był wystarczyć do stworzenia silnej i sprawnej organizacji, rozporządzającej odpowiednio do swych wielkich celów, wielkiemi środkami. Tymczasem j...

  Promocja
  okładka Filozofia umysłu, Książka | Adolf E. Szołtysek
  Promocja
  okładka Filozofia umysłu, Książka | Adolf E. Szołtysek

  Monografia Filozofia umysłu stanowi dopełnienie monografii Filozofia człowieka i monografii Filozofia osobowości autorstwa Adolfa E. Szołtyska. Autorska formuła biokultury jest oparta na czterech podstawowych implikacjach logicznych: (1) jeżeli człowiek jest wytworem biokultury, to wszystkie aspekty człowieka da się ująć w terminach nauk humanistycznych jako części wspólnej nauk przyrodniczych i nauk o kulturze, (2) jeżeli wszelkie procesy kulturowego kształtowania są możliwe...

  Promocja
  okładka Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii 1945-2009, Książka |
  Promocja
  okładka Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii 1945-2009, Książka |

  elem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demogra?cznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy re?eksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakr...

  Promocja
  okładka Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej Ujęcie wiktymologiczne, Książka | Jolanta Maćkowicz
  Promocja
  okładka Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej Ujęcie wiktymologiczne, Książka | Jolanta Maćkowicz

  Niniejsza praca porządkuje omawiane zagadnienia w dwóch częściach. Część pierwsza poświęcona jest rozważaniom teoretycznym, druga natomiast ma charakter empiryczny. Opracowanie teoretyczne podzielono odpowiednio na tematykę starości i przemocy. Rozdział pierwszy Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym omawia wybrane aspekty starości istotne z punktu widzenia podjętego tematu. Zaprezentowano periodyzację starości, sporo miejsca poświęcono ukazaniu znaczenia...

  Promocja
  okładka Pragnę kocham nienawidzę, Książka | Paszowski Przemysław
  Promocja
  okładka Pragnę kocham nienawidzę, Książka | Paszowski Przemysław

  Krzysztof to zgorzkniały i zamknięty w sobie mężczyzna po pięćdziesiątce. Najlepiej czuje się w towarzystwie dobrej whisky, która jako jedyna o nic go nie pyta. Jego, wydawałoby się, uporządkowany świat burzy jedna informacja. W rezultacie Krzysztof musi opuścić swoje schronienie, aby podjąć jeszcze raz walkę z demonami przeszłości i samym sobą. Wyrusza w podróż, podczas której tłamszone przez lata emocje i przeżycia zaczynają wygrywać. Rozpoczyna bolesne wspomnienia o swojej...

  Promocja
  okładka Habilitacja Diagnoza Procedury Etyka Postulaty, Książka | Bogusław Śliwerski
  Promocja
  okładka Habilitacja Diagnoza Procedury Etyka Postulaty, Książka | Bogusław Śliwerski

  Najnowsza książka prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego nie tylko potwierdza jego nadzwyczajne kompetencje w zakresie prowadzenia dyskursu naukowego, ale także stanowi niezwykle wartościowe kompendium wiedzy dla młodych naukowców, wkraczających dopiero (zwykle po doktoracie) na drogę kariery naukowej. „Bohaterem” tej publikacji jest habilitacja, jako przełomowy, wręcz zwrotny punkt w karierze akademickiej. Zdobycie tego stopnia naukowego pozwala na wejście w rolę tzw. samodzi...

  Promocja
  okładka Ja, Kotowski, Książka | Piotrowska-Breger Krystyna
  Promocja
  okładka Ja, Kotowski, Książka | Piotrowska-Breger Krystyna

  Pytania kłębiły się w moim łebku. Kim jest ta nowa dziewczyna, skądinąd przyjemnie pachnąca? Co się ze mną stanie? Dokąd i po co jadę?
  Czy nikt nie rozumie, że nie lubię zmian, że co dużo mówić, nie jestem zbyt odważny... Wciąż wtulony w tę dziewczynę odbyłem krótką podróż, by się znaleźć całą trójką w innym mieszkaniu...

  Fragment książki

  Promocja
  okładka Peowiacy i harcerze Powieść z czasów wojny światowej, Książka | Kawalec Romuald
  Promocja
  okładka Peowiacy i harcerze Powieść z czasów wojny światowej, Książka | Kawalec Romuald

  Nauczycielkami gorzałkonowskiemi były dwie siostry, panny Złotopolskie. Młode, pełne werwy i życia, przejęte ideałami harcerskiemi. Mieszkały sobie po prostu, ale wytwornie. Właśnie skończyły poprawianie zadań szkolnych. —?Wiesz co ptasiuniu — zagadnęła starsza Marja — pójdziemy do miasteczka... —?Bój się Boga, teraz pod wieczór iść milę piechotą, kiedy w dodatku jestem tak zmęczona dzisiejszą nauką... —?Nie mamy już żadnych zapasów, a ja jestem głodna... —?To trudno, nie umr...

  Promocja
  okładka Indywidualizm i posłuszeństwo w wychowaniu harcerskim, Książka | Stieber Zdzisław
  Promocja
  okładka Indywidualizm i posłuszeństwo w wychowaniu harcerskim, Książka | Stieber Zdzisław

  Czy harcerstwo powinno wyrabiać w chłopcach indywidualizm? Na pytanie to nieraz słyszeliśmy taką odpowiedź: — Nie! Naszym celem jest wychowanie młodzieży na dobrych obywateli, a więc ludzi o ile możności jak najbardziej uspołecznionych. Indywidualista nie nadaje się do życia społecznego. Kieruje się on zawsze swojemi zapatrywaniami, nie umie się nagiąć do poglądów i potrzeb ogółu. Drużyna czy zastęp, to właśnie małe społeczeństwo. Chłopiec powinien w niem się uczyć poświęc...

  Promocja
  okładka Pomiędzy wiarą a zwątpieniem, Książka | Adam A. Zych
  Promocja
  okładka Pomiędzy wiarą a zwątpieniem, Książka | Adam A. Zych

  Dlaczego jeden wierzy, inny zaś wątpi w istnienie Boga, a jeszcze inny jest obojętny wobec kwestii religijnych? Co czyni osobę religijną? Czy jest ona ze swej natury „istotą religijną”, czy też staje się nią w procesach rozwoju, wychowania i/lub socjalizacji? Czy mamy do czynienia tylko z jednym źródłem religijności jednostki, czy też możemy mówić o wielopostaciowych korzeniach religii i religijności? Jaka jest rola religii i religijności w psychicznym funkcjonowaniu jednostk...

  Promocja
  okładka Zasady skautowego ruchu żeńskiego, Książka |
  Promocja
  okładka Zasady skautowego ruchu żeńskiego, Książka |

  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

  Reprint wydania I z 1937. Wydanie II ukazało się 1946 r. "Jak dobrze nam...".

  Promocja
  okładka Instrukcja obsługi matki, Książka | Małgorzata Gwiazda-Elmerych
  Promocja
  okładka Instrukcja obsługi matki, Książka | Małgorzata Gwiazda-Elmerych

  Matka to wyjątkowe „urządzenie”, zwane czule mamą, mamusią lub mamunią. To połączenie niezwykłej łatwości obsługi i doskonałej skuteczności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługa matki nie będzie problemem. Prosimy więc o uważną lekturę instrukcji przed wprowadzaniem zmian w użytkowaniu „urządzenia”. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Cię, szanowny Czytelniku, przed niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją za...