Oficyna Wydawnicza Impuls Filozofia

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Odkrywanie tajemnic Harry'ego Pottera, Ebook | Agnieszka Kobrzycka
  okładka Odkrywanie tajemnic Harry'ego Pottera, Ebook | Agnieszka Kobrzycka

  Oddawana w ręce czytelników książka jest zaledwie pierwszą z całego cyklu, który Autorka przygotowała, pozostając od lat pod działaniem magii Hogwartu. W kolejnych tomach postara się rozszyfrować zawarte w serii o Harrym Potterze aluzje filozoficzne, historyczne, polityczne i autobiograficzne. Objaśni nie zawsze zrozumiałe dla polskiego czytelnika realia. Zajmie się również językiem utworu, pełnym mistrzowskich instrumentacji i słownych szarad. Wskaże na inspiracje Rowl...

  Promocja
  okładka Wykluczanie jako problem filozofii edukacji Komentarz do badań empirycznych, Książka |
  Promocja
  okładka Wykluczanie jako problem filozofii edukacji Komentarz do badań empirycznych, Książka |

  Niniejsza książka jest próbą teoretycznego podjęcia zagadnienia wykluczania i przedstawienia z perspektywy filozoficznej czterech problemów, jakie zarysowują się czy wręcz narzucają w trakcie lektury Wykluczania autorstwa Zbigniewa Kwiecińskiego. Kończąc wprowadzenie do książki – raportu z badań longitudinalnych dotyczących wykluczania uczniów z dostępu kultury symbolicznej– toruński socjolog edukacji napisał: Pozostaje ona [ta książka – przyp. P. K.] raportem z badań ...

  Promocja
  okładka Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia casus władzy (i demokracji), Książka | Szczepska-Pustkowska Maria
  Promocja
  okładka Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia casus władzy (i demokracji), Książka | Szczepska-Pustkowska Maria

  Polecana książka dr Marii Szczepskiej- Pustkowskiej składa się z czterech rozdziałów, które prowadzą czytelnika od najbar­dziej ogólnych kwestii związanych z badaniami nad dzieckiem i dzieciństwem ku szczegółowym analizom skoncentrowanym na tym fragmencie dziecięcej filozofii życia, w którym odnajdujemy dziecięce światy wartości i wyrastające z nich obrazy władzy. Już sam tytuł opracowania Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii ży­cia. Casus władzy (i demokracji) sy...

  Promocja
  okładka Filozofia umysłu, Książka | Adolf E. Szołtysek
  Promocja
  okładka Filozofia umysłu, Książka | Adolf E. Szołtysek

  Monografia Filozofia umysłu stanowi dopełnienie monografii Filozofia człowieka i monografii Filozofia osobowości autorstwa Adolfa E. Szołtyska. Autorska formuła biokultury jest oparta na czterech podstawowych implikacjach logicznych: (1) jeżeli człowiek jest wytworem biokultury, to wszystkie aspekty człowieka da się ująć w terminach nauk humanistycznych jako części wspólnej nauk przyrodniczych i nauk o kulturze, (2) jeżeli wszelkie procesy kulturowego kształtowania są możliwe...

  Promocja
  okładka Filozofia człowieka Biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie, Książka | Adolf E. Szołtysek
  Promocja
  okładka Filozofia człowieka Biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie, Książka | Adolf E. Szołtysek

  W ciągu wieków zostały sformułowane różne koncepcje człowieka na gruncie filozoficznym, teologicznym i naukowym. Czy już wiemy, co to jest człowiek? Pytanie to jest szczególnie dramatyczne na początku XXI wieku i trzeciego tysiąclecia, gdyż nastąpiło załamanie się euroatlantyckiej kultury duchowej. Przez wieki mozolnie budowana koncepcja człowieka staje się dzisiaj problematyczna, gdyż w różnych przekrojach doktrynalnych i teoretycznych dochodzi do dekompozycji człowieka, a t...

  Promocja
  okładka Sens życia i umierania Antropologiczno-tanatologiczne aspekty myśli Antoniego Kępińskiego, Książka | Kolek Beata
  Promocja
  okładka Sens życia i umierania Antropologiczno-tanatologiczne aspekty myśli Antoniego Kępińskiego, Książka | Kolek Beata

  Książka jest opracowaniem z pogranicza filozofii i psychologii, porusza problemy tanatopsychologiczne (tzn. związane z psychologią śmierci, umierania i żałoby etc) na tle filozoficznych rozważań o człowieku. Rozważania podejmowane są w oparciu o myśl krakowskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego i koncentrują się głównie na pokazaniu zależności między szeroko rozumianą antropologią a psychologią śmierci. Przez analizę zawartych w twórczości Kępińskiego wątków tanatopsycholog...

  Promocja
  okładka Filozofia wychowania moralnego, Książka | Adolf E. Szołtysek
  Promocja
  okładka Filozofia wychowania moralnego, Książka | Adolf E. Szołtysek

  Niniejsza rozprawa FILOZOFIA WYCHOWANIA MORALNEGO tworzy tryptyk z dwiema wcześniejszymi monografiami: FILOZOFIA WYCHOWANIA [1998], FILOZOFIA PEDAGOGIKI [2003]. Monografia prezentuje wyniki wieloletnich badań: pierwsza publikacja pn. Kontrowersje wokół Arystotelesowskich kategorii paidagogike i politikon dzoon ukazała się w periodyku „Studia Filozoficzne” Nr 7/1986. W tejże rozprawce przedstawiona została koncepcja trójjedni człowieka, która stanowi podstawę niniejszej monogr...

  Promocja
  okładka Filozofia kształcenia Wychowanie i nauczanie, Książka | Adolf E. Szołtysek
  Promocja
  okładka Filozofia kształcenia Wychowanie i nauczanie, Książka | Adolf E. Szołtysek

  Monografia Filozofia kształcenia stanowi dopełnienie monografii Filozofia pedagogiki i monografii Filozofia edukacji.
  Oś monografii wyznaczają dwie diady: biologiczne rozwijanie człowieka - kuturowe kształtowanie człowieka, wydobywanie predyspozycji wrodzonych człowieka - edukacyjne kształtowanie człowieka.
  Fragment Wstępu

  Promocja
  okładka Filozofia osobowości Wychowanie a zachowanie, Książka | Adolf E. Szołtysek
  Promocja
  okładka Filozofia osobowości Wychowanie a zachowanie, Książka | Adolf E. Szołtysek

  Monografia stanowi dopełnienie poprzedniej monografii Filozofia człowieka, która poświęcona jest autorskiej idei biokultury człowieka, zaś obecna monografia - bazując na idei biokultury człowieka - ujmuje autorską ideę konstytucji osobowości człowieka w kontekście wychowania osobowości oraz zachowania warunkowanego osobowością.
  Trójmian: teoria wychowania - teoria osobowości - teoria zachowania, wyznacza oś monografii.
  Fragment Wprowadzenia

Co znajdziesz w kategorii: Filozofia

Filozofia jako nauka ma na celu poznanie danego przedmiotu w sposób prawdziwy i obiektywny. Tak pojmowana filozofia była podstawą współczesnych, szczegółowych dyscyplin naukowych – tak również prezentuje się znaczna część współczesnej akademickiej filozofii. Kategoria „Filozofia” w serwisie Woblink.com obejmuje pozycje, w których autorzy podejmują rozbudowane i krytyczne rozważania o podstawowych problemach oraz ideach. Filozofowie dążą do próby zrozumienia świata i dotarcia do pewnej wiedzy o nim. W tej kategorii znajdują się książki napisane przez najwybitniejsze umysły wszystkich epok: Platona, Michela Foucault, księdza Józefa Tischnera, Aldousa Huxleya, Fryderyka Nietzschego czy Immanuela Kanta. Jest tu większość podstawowych dzieł i rozpraw filozoficznych, poczynając od „Obrony Sokratesa” Platona, przez „Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo” Fryderyka Nietzschego, po „Filozofię a nadzieję na lepsze społeczeństwo” Richarda Rorty’ego. Warto zwrócić uwagę na „Krótki przewodnik po życiu” czy „Historię filozofii po góralsku” księdza Józefa Tischnera, polskiego filozofa, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Znajdują się tu również obszerne, wielotomowe dzieła poświęcone historii filozofii autorstwa Władysława Tatarkiewicza, historia filozofii zebrana przez Tadeusza Gadacza, a także „Ułamki filozofii” Leszka Kołakowskiego, „Pisma teoretyczne” Friedricha Schillera oraz książki przedstawiające wschodnie filozofie, jak na przykład „Historia klasycznej filozofii indyjskiej” Piotra Balcerowicza.