Towarzystwo Wiedzy Obronnej - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka BEZPIECZEŃSTWO: NARODOWE, INFORMACYJNE I POWSZECHNE Pakiet 3 książki, Ebook | Joanna Taczkowska, Aleksandra Skrabacz, Waldemar Kitler

  3 książkiBEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, INFORMACYJNE I POWSZECHNEPAKIET PROMOCYJNY1) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. TEORIA I PRAKTYKANajnowsza książka profesora Waldemara Kitlera to z pewnością jego opus vitae. Być może spośród wielu znakomitych monografii naukowych, które napisał, podsumowuje jego wielki dorobek naukowy w zakresie polskiej myśli o bezpieczeństwie. Struktura monografii odzwierciedla bardzo zorganizowany charakter systemowego myślenia Autora o bezpieczeństwie. U szczytu k...

  Nowość
  okładka DZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH RP W CZASIE KRYZYSU Pakiet 3 książki, Ebook | Piotr Hac, Urszula Staśkiewicz, Adam Tokarczyk

  3 książkiDZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH RP W CZASIE KRYZYSUPAKIET PROMOCYJNY1) PRZYGOTOWANIA OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO. Wybrane aspektyJednym z kluczowych przedsięwzięć w dziedzinie obronnej są przygotowania obronne społeczeństwa. […] Działania te powinny zmierzać do złagodzenia ewentualnych cierpień fizycznych i psychicznych ludności cywilnej, wyposażenia ludzi w umiejętności, wiedzę i nawyki przetrwania w trudnych warunkach, a także do zabezpieczenia funkcjonowania ludności ...

  Nowość
  okładka SŁUŻBY SPECJALNE W REALIZACJI INTERESÓW NARODOWYCH RP Pakiet 2 książki, Ebook | Monika Nowikowska, Patryk Dobrzycki, Izabela Stańczuk

  e-book SŁUŻBY SPECJALNE W REALIZACJI INTERESÓW NARODOWYCH RPPakiet 2 książki1) REALIZACJA INTERESÓW JEDNOSTEK GRUP SPOŁECZNYCH I INTERESÓW NARODOWYCH W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RPMonografia „Realizacja interesów jednostek, grup społecznych i interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP” jest opracowaniem poprawnym pod względem metodologiczno-warsztatowym, odznaczającym się walorami teoretycznymi, lecz także posiadającym istotne znaczenie dla prak...

  Nowość
  okładka DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Pakiet 2 książki, Ebook | Waldemar Kitler, Marcin Kośka

  DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOPakiet 2 książki1) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. TEORIA I PRAKTYKANajnowsza książka profesora Waldemara Kitlera to z pewnością jego opus vitae. Być może spośród wielu znakomitych monografii naukowych, które napisał, podsumowuje jego wielki dorobek naukowy w zakresie polskiej myśli o bezpieczeństwie. Struktura monografii odzwierciedla bardzo zorganizowany charakter systemowego myślenia Autora o bezpieczeństwie. U szcz...

  Nowość
  okładka KOMUNIKACJA STRATEGICZNA WOBEC ZAGROŻEŃ INFORMACYJNYCH, Ebook | Michał Mogilnicki

  Autor monografii podkreśla, że komunikacja strategiczna w obecnych czasach, w różnych instytucjach, opiera się na różnych filarach, mając swój wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. W recenzowanej publikacji Autor skupił się przede wszystkim na ukazaniu wymiarów komunikacji strategicznej w aspekcie militarnym, jej elementów składowych, jak i całokształtu zarówno na przykładzie Sił Zbrojnych RP, jak i armii zagranicznych.Prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler (fragment recenzji)Michał Mo...

  Nowość
  okładka Metodyka ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP, Ebook | Waldemar Kitler

  „Metodyka ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP: Teoria i praktyka” stanowi nową edycję dzieła „Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w Systemie Obronnym RP” wydanego w roku 2006. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie uwarunkowań i założeń teoretycznych i metodycznych oraz przedstawienie projektu poradnika dotyczącego planowania i organizowania ćwiczeń obronnych podsystemu niemilitarnego – w świetle najnowszy...

  okładka CYBERBEZPIECZEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE Pakiet 2 książki, Ebook | Waldemar Kitler, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Agnieszka Brzostek

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE - Pakiet 2 książki1) STRATEGIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATAOpracowanie odnosi się do kwestii cyberbezpieczeństwa w sferze nie tylko krajowej, ale również międzynarodowej, co pozwala na szersze spojrzenie na przedmiotową problematykę. W związku z tym należy je nie tylko ocenić wysoko, ale też szczególnie podkreślić ten fakt. Umiędzynarodowienie cyberbezpieczeństwa pozwala na skuteczniejsze działania w tej sferze, w tym na z...

  okładka PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE SIŁ ZBROJNYCH Pakiet 2 książki, Ebook | Urszula Staśkiewicz, Adam Tokarczyk

  PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE SIŁ ZBROJNYCH Pakiet 2 książki1) PRZYGOTOWANIA OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO. Wybrane aspektyJednym z kluczowych przedsięwzięć w dziedzinie obronnej są przygotowania obronne społeczeństwa. […] Działania te powinny zmierzać do złagodzenia ewentualnych cierpień fizycznych i psychicznych ludności cywilnej, wyposażenia ludzi w umiejętności, wiedzę i nawyki przetrwania w trudnych warunkach, a także do zabezpieczenia funkcjonowania ludności w warunkach dzia...

  okładka IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM W CYBERPRZESTRZENI Pakiet 2 książki, Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Sylwia Gliwa, Agnieszka Brzostek

  IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM W CYBERPRZESTRZENI - Pakiet 2 książki1) MODELE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH W SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA RPPrzedmiotem zainteresowania Autorów stało się interdyscyplinarnie postrzegane cyberbezpieczeństwo, zaś badaniom poddano prawne i organizacyjne rozwiązania na rzecz efektywnego przeciwdziałania oraz zwalczania niebezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni.Wyzwaniem badawczym stały się także relacje pomiędzy systemem cyberbezpieczeństwa a...

  okładka SŁUŻBY SPECJALNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Pakiet 2 książki, Ebook | Waldemar Kitler, Patryk Dobrzycki

  SŁUŻBY SPECJALNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - Pakiet 2 książki1) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. TEORIA I PRAKTYKANajnowsza książka profesora Waldemara Kitlera to z pewnością jego opus vitae. Być może spośród wielu znakomitych monografii naukowych, które napisał, podsumowuje jego wielki dorobek naukowy w zakresie polskiej myśli o bezpieczeństwie. Struktura monografii odzwierciedla bardzo zorganizowany charakter systemowego myślenia Autora o bezpieczeństwie. U szczytu karie...

  okładka CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE CBA ABW AW, Ebook | Patryk Dobrzycki

  Patryk Dobrzycki – doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół organizacji i funkcjonowania służb specjalnych w państwach demokratycznych. Autor artykułów naukowych związanych z powyższą tematyką.Książka Patryka Dobrzyckiego wpisuje się w szerzej prowadzoną debatę o roli, funkcjach i perspektywach polskich służb specjalnych. Autor rzetelnie scharakteryzował obecny stan organizacji tych służb oraz...

  okładka System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, Ebook | Waldemar Kitler, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna Badźmirowska-Masłowska

  Przedstawione dociekania naukowe są trafne i merytoryczne. Wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu państwa i społeczeństwa. (…) jest to dzieło dojrzałe, merytorycznie spójne, ukierunkowane na potrzeby związane z tworzeniem systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.płk. dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWojPrzedstawione do recenzji opracowanie, o niezwykle nośnym i ambitnym tytule System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, dotykające niezwykle ważnej współcześnie problema...

  okładka Użycie siły wojskowej w czasie pokoju przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Ebook | Adam Tokarczyk

  Adam Tokarczyk jest autorem opracowania „Użycie siły wojskowej w czasie pokoju przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane problemy.” Podjęta problematyka bez wątpienia warta jest omówienia, szczególnie pod względem podstaw prawnych. Autor szczegółowo analizuje możliwość użycia sił zbrojnych na lądzie, w przestrzeni powietrznej, w ochronie żeglugi i portów morskich, przypadki współdziałania Sił Zbrojnych RP ze Strażą Graniczną i Policją, a także wskazuje na u...

  okładka Strategie cyberbezpieczeństwa współczesnego świata, Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Agnieszka Brzostek

  Opracowanie odnosi się do kwestii cyberbezpieczeństwa w sferze nie tylko krajowej, ale również międzynarodowej, co pozwala na szersze spojrzenie na przedmiotową problematykę. W związku z tym należy je nie tylko ocenić wysoko, ale też szczególnie podkreślić ten fakt. Umiędzynarodowienie cyberbezpieczeństwa pozwala na skuteczniejsze działania w tej sferze, w tym na zapobieganie incydentom mającym niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo systemów informacyjnych, a działania t...

  okładka SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE, Ebook | Robert Dynak

  Publikacja dr. Roberta Dynaka jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo omawiającym system bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań jest bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań jest bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności działalność powiatu w tym zakresie oraz regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne, kompetencje organów i działania w tym obszarze w czasie pokoju, kryzysu i wojny.Monografia...

  okładka WHITE NOISE: Strategic Decision Game, Ebook | Drab Lech, Marzena Żakowska, Marek Klasa

  WHITE NOISE: A strategy game for Diplomats in a new era of competitionWHITE NOISE is a revolutionary strategy game designed to equip diplomats and foreign service personnel with the skills they need to succeed in today’s complex and challenging 21st century world. This innovative game goes beyond traditional war games to include a critical information operations component. Players will gain knowledge of how:• Identify and combat disinformation,• Develop effec...

  okładka Działania antyterrostyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na polskich obszarach morskich i w portach, Ebook | Marcin Kośka

  Monografia pt.: „Działania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na polskich obszarach morskich i w portach” została oparta na bogatej bazie źródłowej. Konfrontacja poglądów, przy posiadanej wiedzy i znajomości obszaru badawczego, umożliwiła Autorowi formułowanie wniosków merytorycznie poprawnych. Zauważalna jest dbałość o weryfikację danych pochodzących z różnych źródeł, poprawnie została przedstawiona krytyczna analiza literatury, co świadczy o do...

  okładka Działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym, Ebook | Piotr Hac

  Celem głównym niniejszej publikacji jest próba naukowego opisania prawnych, historycznych oraz operacyjnych aspektów użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym. Natomiast celem poznawczym jest usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących w tym zakresie rozwiązań normatywnych, zagrożeń mogących skutkować wprowadzeniem stanu wyjątkowego, procedur dotyczących użycia Sił Zbrojnych oraz doświadczeń związanych z wykorzystaniem wojska w tego typu s...

  okładka Ocena funkcjonalności systemu kontroli w Siłach Zbrojnych RP, Ebook | Monika Nowikowska

  Poruszony w publikacji temat pomaga wyjaśnić funkcjonujący w siłach zbrojnych system kontroli, jak również wykazać fundamentalne znaczenie kontroli w systemie zarządzania i dowodzenia. Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe opracowanie, w którym podjęta została próba uporządkowania pojęć z zakresu kontroli, przedstawiono mechanizmy, funkcje i cele kontroli oraz scharakteryzowano podstawowe modele teoretyczne, na których tle ukazany został funkcjonujący system kontroli...

  okładka Realizacja interesów jednostek grup społecznych i interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP, Ebook | Monika Nowikowska, Izabela Stańczuk

  Monografia „Realizacja interesów jednostek, grup społecznych i interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP” jest opracowaniem poprawnym pod względem metodologiczno-warsztatowym, odznaczającym się walorami teoretycznymi, lecz także posiadającym istotne znaczenie dla praktyki obrotu prawnego. Poruszony w monografii temat pomaga wyjaśnić pojęcie „interes”, prezentując różne jego koncepcje jak również został zdefiniowany i wyjaśniony termin „bezpieczeńst...

  okładka BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI CYWILNEJ Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Ebook | Aleksandra Skrabacz, Waldemar Kitler

  Omówiono następujące zagadnienia: podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, dylematy teoretyczne i praktyczne bezpieczeństwa powszechnego, organizacja ochrony ludności i obrony cywilnej w wybranych państwach, ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce – doświadczenia i stan obecny, założenia systemu ochrony ludności oraz konceptualizację zadań w zakresie ochrony ludności.

  okładka TERRORYŚCI W SIECI Media społecznościowe w służbie propagandy ISIS, Ebook | Sylwia Gliwa

  Jedną z istotnych cech współczesnego terroryzmu jest aktywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych do prowadzenia działań o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Dotyczy to przede wszystkim mediów społecznościowych, które umożliwiają organizacjom terrorystycznym docieranie do odbiorców na masową skalę, przy czym krąg odbiorców obejmuje zarówno potencjalnych zwolenników i sympatyków, członków organizacji, jak też społeczeństw demokratycznych. Dla...

  okładka Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne, Ebook | Waldemar Kitler

  Postęp, wiążący się z przejściem do nowego, wyższego etapu w rozwoju ludzkości, przynosi pozytywne jak i negatywne następstwa w różnych dziedzinach działalności człowieka, a także społeczności zorganizowanej w państwo.Tak samo rzecz się ma z informacją, jej zastosowaniem dla dobra, ale i na szkodę innych ludzi. Dzięki łatwemu i powszechnemu dostępowi do informacji tworzy się społeczeństwo informacyjne wykorzystujące ją w działalności gospodarczej, społecznej, polityczne...

  okładka BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, Ebook | Waldemar Kitler

  Najnowsza książka profesora Waldemara Kitlera to z pewnością jego opus vitae. Być może spośród wielu znakomitych monografii naukowych, które napisał, podsumowuje jego wielki dorobek naukowy w zakresie polskiej myśli o bezpieczeństwie. Struktura monografii odzwierciedla bardzo zorganizowany charakter systemowego myślenia Autora o bezpieczeństwie. U szczytu kariery naukowej uwaga Waldemara Kitlera skierowana została na środowisko akademickie i studia nad bezpieczeństwem ...