Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Obszary fennistyki Język - kultura - naród Tom wydany z okazji 100-lecia niepodległości Finlandii, Książka |
  Promocja
  okładka Obszary fennistyki Język - kultura - naród Tom wydany z okazji 100-lecia niepodległości Finlandii, Książka |

  Tom jest pokłosiem konferencji naukowej „Obszary fennistyki: język - kultura - naród”, zorganizowanej z okazji 100-lecia niepodległości Finlandii. Zawiera artykuły tematyczne z zakresu językoznawstwa fińskiego, przekładoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, a także z obszaru ekonomii. Podejmuje zagadnienia przybliżające realia społeczno-polityczne, językowo-kulturowe, historyczne i gospodarcze Finlandii. Autorami rozdziałów są badacze z UG, UW, UAM w Pozna...

  Promocja
  okładka Lekcja anatomii u Hansa Memlinga, Książka | Jankau Jerzy
  Promocja
  okładka Lekcja anatomii u Hansa Memlinga, Książka | Jankau Jerzy

  „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga jest dziełem fascynującym i intrygującym, a jednocześnie mimo wielu prac mu poświęconych wciąż nie do końca odkrytym, tajemniczym. Otwiera tak wiele wątków badawczych, że nie można ich objąć, odwołując się do jednej tylko dziedziny wiedzy. Jako jeden z największych skarbów polskiego dziedzictwa zasługuje na naszą szczególną uwagę, natomiast jako dzieło, którego historia ściśle wiąże się z Gdańskiem, zajmuje ważne miejsce przede wszystkim w pami...

  Promocja
  okładka International economic relations. Selected theoretical issues and policy implications, Książka | Piotr Zientara
  Promocja
  okładka International economic relations. Selected theoretical issues and policy implications, Książka | Piotr Zientara

  Podręcznik zatytułowany„ International economic relations: Selected theoretical issues and policy implications” składa się z pięciu rozdziałów. Książka skierowana jest do studentów kierunków, na których językiem wykładowym jest angielski oraz do wszystkich osób interesujących się szeroko rozumianymi międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Pozycja nie pretenduje do całościowego ujęcia problematyki MSG, a skupia się na wybranych kwestiach, które z względu na swą aktualność, ...

  Promocja
  okładka O poetach i poezji Od antyku po współczesność, Książka |
  Promocja
  okładka O poetach i poezji Od antyku po współczesność, Książka |

  Książka „O poetach i poezji. Od antyku po współczesność” to rodzaj jubileuszowego prezentu, przygotowanego wspólnie przez znajomych i uczniów Profesor dr hab. Zofii Głombiowskiej – wybitnej badaczki poezji nowołacińskiej i starożytnej. Prezentowane studia tworzą pięć odrębnych grup. W pierwszej – „Sztuka poetycka starożytnych Greków i Rzymian” – znalazły się teksty dotyczące poezji antycznej: z zakresu teorii i praktyki literackiej. Część druga – „W dialogu z przeszłością” – ...

  Promocja
  okładka Komunikowanie polityczne w Rosji Specyfika dyskursu prezydenckiego, Książka | Urszula Patocka-Sigłowy
  Promocja
  okładka Komunikowanie polityczne w Rosji Specyfika dyskursu prezydenckiego, Książka | Urszula Patocka-Sigłowy

  Polacy są bardzo wrażliwi na wydarzenia mające miejsce w Rosji. Decyduje o tym nie tylko położenie tego państwa jako naszego sąsiada, ale także wielowiekowe doświadczenia związane z tym sąsiedztwem. „Prezentowane w polskich środkach masowego przekazu informacje na temat Rosji oraz komentarze dotyczące tego, co się w tym państwie dzieje, bywają mocno zabarwione emocjonalnie. Dziennikarze często w poszukiwaniu sensacji kreują obraz współczesnej Rosji jako kraju zapóźnionego w r...

  Promocja
  okładka Czarownice Himmlera Z niemieckiej kartoteki procesów o czary, Książka | Ronowska Bożena
  Promocja
  okładka Czarownice Himmlera Z niemieckiej kartoteki procesów o czary, Książka | Ronowska Bożena

  Niniejsza książka śledzi dziedzictwo absurdalnego przeinterpretowania przez Rosenberga wczesnonowożytnych procesów o czary na rzecz propagandy nazistowskiej. Jak pokazuje autorka Bożena Ronowska, Reichsführer SS Heinrich Himmler, zainspirowany teorią Rosenberga, zorganizował specjalny oddział SS (Die Schutzstaffeln der NSDAP, Sztafety Ochronne NSDAP), tak zwany Hexen-Sonderkommando, którego celem było archiwizowanie oraz zarządzanie wszystkimi aktami i zapisami dotyczącymi ...

  Promocja
  okładka Regionalne Systemy Innowacji w Polsce, Książka | Anna Golejewska
  Promocja
  okładka Regionalne Systemy Innowacji w Polsce, Książka | Anna Golejewska

  Pomimo bogatego dorobku naukowego poświęconego problematyce RSI na świecie, systemy w Polsce nie zostały w wystarczający sposób zbadane, co może wynikać po części z, jak określa się to w literaturze, dopiero „raczkującej” regionalnej polityki innowacji. Mając na uwadze powyższe, autorka zdecydowała się na podjęcie próby rozszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat RSI w Polsce o zbadanie: elementów tworzących potencjał innowacyjny systemów, wpływu nakładów na efekty innowacj...

  Promocja
  okładka El teatro en la clase de lengua extranjera Zajęcia teatralne na lekcji języka obcego, Książka | Nora Orłowska, Andrzej Orłowski
  Promocja
  okładka El teatro en la clase de lengua extranjera Zajęcia teatralne na lekcji języka obcego, Książka | Nora Orłowska, Andrzej Orłowski

  Książka autorstwa pp. Nory Orłowskiej i Andrzeja Orłowskiego (…) jest owocem wieloletnich doświadczeń, jakie Autorzy zebrali prowadząc na Uniwersytecie Gdańskim warsztaty teatralne. (…) studenckie grupy teatralne występowały na wielu pokazach oraz festiwalach organizowanych w kraju i za granicą (…). W syntetycznym wstępie Autorzy wymieniają kilka naczelnych cech, którymi powinna charakteryzować się sztuka teatralna pisana w celach dydaktycznych. (…) sztuki zebrane w książce ...

  Promocja
  okładka Tropami wielokrotności, Książka | Magdalena Howorus-Czajka
  Promocja
  okładka Tropami wielokrotności, Książka | Magdalena Howorus-Czajka

  Pozornie synonimiczne pojęcia „tropu” przywołanego w tytule monografii oraz „śladu” z cytowanego eseju Jacques’a Derridy, po głębszym namyśle, nabierają różnych odcieni znaczeniowych. Słowo „trop” wydaje się mniej naznaczone piętnem rozważań filozoficzno-literaturoznawczych niż „ślad”, który to termin ze względu na obciążenia tradycją teorii metafizycznej, religijno-etycznej czy niemetafizycznej jest zagadnieniem niejednolitym. Autorka porusza się tropami idei wielokrotności...

  Promocja
  okładka Zrozumieć świat liczb, Książka | Szreder Mirosław
  Promocja
  okładka Zrozumieć świat liczb, Książka | Szreder Mirosław

  Co nowego o świecie, w którym żyjemy, mogą nam powiedzieć rosnące ilości zbieranych i przetwarzanych coraz szybciej danych liczbowych? Czy pozwalają lepiej zrozumieć świat i poczuć się w nim bezpieczniej? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w książce, w której Autor w 27 krótkich opracowaniach w sposób przystępny, niewymagający znajomości zaawansowanej matematyki, prezentuje wiedzę, jaką można odnaleźć w zbiorach liczb. Jak przekonuje: „Pomiar liczbowy, aczkolwiek coraz...

  Promocja
  okładka W służbie ludu i inżynierii społecznej Media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej, Książka | Maja Chacińska
  Promocja
  okładka W służbie ludu i inżynierii społecznej Media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej, Książka | Maja Chacińska

  Kraje nordyckie, daleka północ Europy, są w Polsce od początku XXI wieku niezmiennie popularne. Na pewno przyczynia się do tego, z jednej strony, pewien egzotyzm położonych najdalej na północ części Norwegii, Szwecji czy Finlandii, z drugiej zaś profesjonalne działania marketingowe: tworzenie i umacnianie marek narodowych. Tymczasem nordyckie media, za wyjątkiem niektórych filmów fabularnych i seriali, są dość mało znane na świecie, a edukacyjna oferta skandynawskich mediów p...

  Promocja
  okładka Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej Osiągnięcia i postulowane kierunki zmian, Książka | Alina Grynia
  Promocja
  okładka Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej Osiągnięcia i postulowane kierunki zmian, Książka | Alina Grynia

  „Wartość dodana omówionej książki polega nie tylko na tym, że jest nowym spojrzeniem na teorię konkurencyjności międzynarodowej, ale w nie mniejszym stopniu na tym. że przybliża nam współczesną gospodarkę litewską. Nie można więc mieć żadnych wątpliwości co do tego, że recenzowana publikacja wypełni lukę istniejącą w tym zakresie w polskiej literaturze". Z recenzji prof. zw. dra hab. Wojciecha Kosiedowskiego „Praca jest obszernym i autentycznie pogłębionym opracowaniem dość...

  Promocja
  okładka Teoria i praktyka przekładu Homera, Książka | Newman Francis
  Promocja
  okładka Teoria i praktyka przekładu Homera, Książka | Newman Francis

  Francis Newman, wybitny intelektualista epoki wiktoriańskiej, jest niestety znany przede wszystkim jako młodszy brat słynnego kardynała Johna Henry'ego Newmana oraz adwersarz Matthew Arnolda w głośnym sporze dotyczącym przekładu Homera. Zaatakowany przez Arnolda w książce „O przekładaniu Homera” odpowiedział publikacją „Teoria i praktyka przekładu Homera. Odpowiedz Matthew Arnoldowi”. Niestety tekst ten rzadko był później publikowany w całości, a poglądy Newmana znane są głów...

  Promocja
  okładka Zarządzanie finansami osobistymi Teoria i praktyka, Książka | Adam Barembruch
  Promocja
  okładka Zarządzanie finansami osobistymi Teoria i praktyka, Książka | Adam Barembruch

  Książka nie jest o tym: „jak zostać bogatym”, ale o tym, jak utrzymać płynność finansową przez całe życie. Jej treść opiera się na założeniu, że wspólnym celem wszystkich nie jest (jak to się wskazuje w wielu publikacjach) budowanie bogactwa, lecz utrzymanie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (czyli płynności). Jeśli osiąga się płynność, decyzja o tym, co robić z ewentualnymi nadwyżkami finansowymi (czy przeznaczyć na oszczędności, czy na konsumpcję), jest kwestią ...

  Promocja
  okładka Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego, Książka | Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Marek Jabłoński
  Promocja
  okładka Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego, Książka | Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Marek Jabłoński

  W książce przedstawiono założenia teoretyczne i praktyczne efektywnego zarządzania wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego. Praca oprócz aspektów czysto teoretycznych ma charakter aplikacyjny i stanowi zbiór wytycznych, sugestii i rekomendacji dla wdrożenia przedmiotowej koncepcji w firmach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej.

  Promocja
  okładka Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania, Książka | Łukasz Dopierała
  Promocja
  okładka Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania, Książka | Łukasz Dopierała

  Głównym celem książki jest ocena efektywności inwestycyjnej indywidualnych kont emerytalnych (IKE) prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń na życie. W opracowaniu podjęto się ponadto określenia znaczenia IKE prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w polskim systemie emerytalnym, w szczególności na tle innych dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego. Scharakteryzowano sposób działania IKE w zakładach ubezpieczeń z uwzględnieniem znaczenia oraz metod realizacji funkcji ochro...

  Promocja
  okładka Autografia, Książka | Karolina Aszyk
  Promocja
  okładka Autografia, Książka | Karolina Aszyk

  Obecnie bardzo niewielu malarzy potrafi wspiąć się na tak wysoki poziom dyskursu filozoficznego. Oprócz teologa Jerzego Nowosielskiego są to między innymi: Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski oraz koncepcyjnie najbliższy twórczości Karoliny Aszyk – Jan G. Issaieff sięgający po syntezę malarstwa ikonowego i Marka Rohtko, a także Stanisław J. Woś. Szkoda, że tego typu twórczość jest poza obiegiem Kościoła, jak też najważniejszych galerii i muzeów państwowych, zainteresowan...

  Promocja
  okładka Kino w mieście Miasto w kinie Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji, Książka | Gustin Masa
  Promocja
  okładka Kino w mieście Miasto w kinie Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji, Książka | Gustin Masa

  Książka ta przedstawia fenomen kinematografii petersburskiej w okresie pierestrojki i postpierestrojki. Osadzony jest on w kontekście historycznym oraz tzw. „tekstu petersburskiego”, czyli literatury związanej z miastem. Opisane są również: rozwój Lenfilmu, przekształcenia związane z transformacja ustrojową, a także kształtowanie się studiów prywatnych, takich jak STW. Szczególną uwagę poświęcono największym twórcom związanym z miastem, takim jak Aleksiej German, Aleksiej Bal...

  Promocja
  okładka Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5, Książka |
  Promocja
  okładka Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5, Książka |

  Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monograf...

  Promocja
  okładka Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941-1945, Książka | Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
  Promocja
  okładka Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941-1945, Książka | Emilia Denkiewicz-Szczepaniak

  W książce opisano działalność największej hitlerowskiej organizacji budowlanej o charakterze paramilitarnym na terenie Norwegii i Finlandii. Przedstawiono sposoby i metody werbunku Polaków do Organizacji Todta z uwzględnieniem różnic w tym zakresie pomiędzy ziemiami wcielonymi do Rzeszy a Generalnym Gubernatorstwem. Szczegółowo opisano warunki socjalno-bytowe Polaków, a także problemy związane z repatriacją po zakończeniu wojny.

  Promocja
  okładka Ambicje literatury popularnej, Książka |
  Promocja
  okładka Ambicje literatury popularnej, Książka |

  Przygotowany drugi tom serii „Studia Północnoeuropejskie” zawiera naukowe opracowania skoncentrowane na dziełach literackich mieszczących się w obszarze zarówno tak zwanej literatury ambitnej, jak i tej lżejszego kalibru – popularnej, głównie kryminalnej, w Skandynawii. Zostały one poddane kategoryzacji nadal noszącej znamię niezadawalającej i nieprecyzyjnej. Za-mowanie się ambitnymi utworami literatury popularnej czy popularnością współcześnie wyłaniającej się klasyki może b...

  Promocja
  okładka Buddhist Perspective on Literature . Reflection on How Modern Buddhists Can Understand Western Poetry and Fiction, Książka | Kuśnierz Grzegorz
  Promocja
  okładka Buddhist Perspective on Literature . Reflection on How Modern Buddhists Can Understand Western Poetry and Fiction, Książka | Kuśnierz Grzegorz

  The essence of Buddhism is compassion, or rather tapping into the unlimited resources of mind's inner wealth, the full development of human potential. Art and literature are also often understood as tools for bringing deep meaning to human existence, enriching it with qualities and values more profound than mindless consumption. Can these two unlikely friends, Buddhism and literature, form an effective ally in bringing timeless dimensions to our everyday lives?

  Promocja
  okładka Podręcznik autora, Książka | Joanna Kamień
  Promocja
  okładka Podręcznik autora, Książka | Joanna Kamień

  Autorzy piszą książki dla swoich czytelników, tymczasem niniejsza książka jest skierowana do autorów i dla nich przeznaczona. Jej adresatami są autorzy prac naukowych – zarówno tych, które są składane do wydawnictw celem publikacji, jak i prac dyplomowych, mających za zadanie podsumować lata nauki studentów różnych stopni studiów. Problemy, z jakimi stykają się piszący te prace, są bowiem podobne i stale powracają te same pytania. Książka ma charakter miniporadnika, ponieważ ...

  Promocja
  okładka Diagnoza kompetencji pracowników Modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych, Książka | Jurek Paweł
  Promocja
  okładka Diagnoza kompetencji pracowników Modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych, Książka | Jurek Paweł

  Zarządzanie w oparciu o kompetencje pracowników to obecnie jedno z wiodących podejść do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jednocześnie ani w praktyce, ani w literaturze naukowej nie istnieje jeden sposób definiowania oraz mierzenia kompetencji pracowników. Celem niniejszej publikacji jest zebranie i uporządkowanie współczesnej wiedzy na temat kompetencji pracowników, przedstawienie aktualnych wyników badań przeprowadzonych na temat pomiaru kompetencji oraz zaprezen...