Jan Galarowicz

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Antropodramatyka. Giganci filozofii człowieka, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Antropodramatyka. Giganci filozofii człowieka, Książka | Jan Galarowicz

  Wielki kulturowy spór, z jakim obecnie mamy do czynienia, jest w istocie sporem o człowieka. Ważny wkład do niego wnosi Krakowska Szkoła Antropologiczna na czele z Romanem Ingardenem, Karolem Wojtyłą, Józefem Tischnerem i Władysławem Stróżewskim. Włączając się do tego sporu i kontynuując dorobek tej szkoły, Jan Galarowicz rozpoczął pracę nad wielotomową filozofią człowieka pt. Antropodramatyka. Otwiera ją tom Giganci filozofii człowieka. Autor omawia w nim antropologiczną my...

  Promocja
  okładka Max Scheler, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Max Scheler, Książka | Jan Galarowicz

  Max Scheler jest jednym z najwybitniejszych myślicieli XX wieku. Zasłynął przede wszystkim w filozofii wartości i etyce oraz w antropologii filozoficznej, filozofii miłości i filozofii religii. Wywarł wielki wpływ na wielu myślicieli, m. in. na Dietricha von Hildebranda i Edytę Stein, a w Polsce - na Karola Wojtyłę i Józefa Tischnera, i w ogóle na kulturę XX wieku. Max Scheler, "największy moralista nowożytności" (o. J. M. Bocheński), jest twórcą fenomenologicznej etyki wart...

  Promocja
  okładka Nowy elementarz etyczny, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Nowy elementarz etyczny, Książka | Jan Galarowicz

  Promocja
  okładka Być ziarnem pszenicznym Nowa książeczka o człowieku, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Być ziarnem pszenicznym Nowa książeczka o człowieku, Książka | Jan Galarowicz

  Promocja
  okładka Wojtyła-Tischner: kapłaństwo i myślenie oraz inne eseje, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Wojtyła-Tischner: kapłaństwo i myślenie oraz inne eseje, Książka | Jan Galarowicz

  Katolicyzm w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach XX i na początku XXI wieku został ukształtowany przez wiele elementów, w tym przez polskich duszpasterzy, nadwiślańską duchowość oraz filozoficzne i teologiczne style myślenia. Na intelektualne oblicze i kształt tego katolicyzmu wywarli szczególnie silny wpływ dwaj duszpasterze i zarazem myśliciele: kard. Karol Wojtyła / Jan Paweł II oraz ks. prof. Józef Tischner. Rozprawka jest pierwszą, wprawdzie tylko eseistyczną i popular...

  Promocja
  okładka Blask godności O etyce Karola Wojtyły i nie tylko, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Blask godności O etyce Karola Wojtyły i nie tylko, Książka | Jan Galarowicz

  Promocja
  okładka Wprowadzenie do antropologii filozoficznej Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Wprowadzenie do antropologii filozoficznej Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne, Książka | Jan Galarowicz

  Książka jest wprowadzeniem do antropologii filozoficznej z określonej perspektywy – z fenomenologiczno-personalistycznego punktu widzenia i ma charakter eseistyczny. Rozważania są mocno osadzone na doświadczeniu, na przeżyciach. Sofokles napisał: „Wiele jest niesamowitych rzeczy, lecz nie ma nic bardziej niesamowitego niż człowiek”. Opierając się na tym przekonaniu i zdając sobie sprawę z kryzysu człowieczeństwa, jakiego jesteśmy świadkami, Jan Galarowicz stara się zrozumieć...

  Promocja
  okładka Szczęście na manowcach liberalizm-hedonizm-selfizm, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Szczęście na manowcach liberalizm-hedonizm-selfizm, Książka | Jan Galarowicz

  Książka jest przeznaczona dla trzech kategorii osób: wykładowców i studentów filozofii, teologii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i pedagogiki, osób pracujących z ludźmi – nauczycieli, wychowawców i duszpasterzy, lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, dziennikarzy i publicystów oraz tych pozostałych czytelników, którzy pragną pogłębić rozumienie tego doniosłego problemu egzystencjalnego, i tych, którzy chcą zrozumieć to, co obecnie dzieje się w kulturze Zachodu.

  Promocja
  okładka Ks. Józef Tischner, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Ks. Józef Tischner, Książka | Jan Galarowicz

  Promocja
  okładka Zrozumieć człowieka cierpiącego, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Zrozumieć człowieka cierpiącego, Książka | Jan Galarowicz

  "W każdym z nas jest kawałek Hioba…" Jan Galarowicz podejmuje próbę odpowiedzi na jedno z najważniejszych ludzkich pytań: CZY CIERPIENIE MA SENS? Pomocą w tych rozważaniach są filozofia cierpienia i wiara chrześcijańska. To one wskazują sposoby, dzięki którym można się zaprzyjaźnić z cierpieniem oraz poradzić sobie z trudnymi odczuciami, takimi jak pustka, czy lęk. One też mogą prowadzić nas do życiowej mądrości pozwalającej lepiej żyć, nawet gdy przyjdzie nam zmagać się z bó...

  Promocja
  okładka Martin Heidegger genialny myśliciel czy szaman?, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Martin Heidegger genialny myśliciel czy szaman?, Książka | Jan Galarowicz

  Promocja
  okładka Odnaleźć sens w cierpieniu, Książka | Jan Galarowicz
  Promocja
  okładka Odnaleźć sens w cierpieniu, Książka | Jan Galarowicz

  Chrystus nie po to wziął krzyż na ramiona, aby cierpieć dla cierpienia, lecz po to, aby wszelkie człowiecze krzyże ocalić od bezsensu. Tadeusz Żychiewicz W cierpieniu może człowiek powoli odkryć, przyjąć i zaakceptować prawdę o rzeczywistości w ogóle - prawdę o tym, że świat jest ze swej istoty niedoskonały, a zło jest w nim obecne, chociaż nie wiemy dlaczego. Ale również prawdę o człowieczeństwie: do istoty człowieka należy niedoskonałość, ułomność, również podatność na cie...