Mieczysław Adamczyk

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Polska prasa niezależna 1976-1990, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk
  okładka Polska prasa niezależna 1976-1990, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk

  Lata Polski Ludowej były czasem pojawienia się nowego gatunku prasy, nazywanej m.in. alternatywną, drugiego obiegu, niezależną, ukazującą się poza cenzurą lub bezdebitową. Ten rodzaj prasy znany i wydawany był dopiero w końcowych latach dekady gierkowskiej. Wcześniej, w pierwszych latach PRL, podziemie poakowskie w sposób śladowy wydawało prasę konspiracyjną. Nie wolno jej jednak utożsamiać z prasą niezależną, choć oba gatunki posiadają wiele cech wspólnych. Pierwsze z zacho...

  okładka Fałszerstwa wyborcze 1947, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk
  okładka Fałszerstwa wyborcze 1947, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk

  Publikowany, po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Memoriału złożonego przez Polskie Stronnictwo Ludowe dnia 18 grudnia 1946 r. ambasadorom Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i ZSRR w Warszawie w sprawie fałszerstw wyborczych w Polsce.

  okładka Ziemie Wschodnie Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj kwiecień - lipiec 1944, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Koseski
  okładka Ziemie Wschodnie Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj kwiecień - lipiec 1944, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Koseski

  Niniejszy tom - "Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj kwiecień - lipiec 1944 r." - stanowi tematyczną kontynuację wcześniejszej publikacji pt. "Ziemie Wschodnie. Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943-1944" (Warszawa-Pułtusk 2005). Ich wydawcy mają nadzieję, że zaprezentowane w nich źródła historyczne przybliżą czytelnikom wydarzenia na polskich kresach wschodnich z lat wojny i okupacji, w tym złożo...

  okładka Polskie Państwo Podziemne w depeszach do rządu RP Stanisława Mikołajczyka w Londynie 1943-1944, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk
  okładka Polskie Państwo Podziemne w depeszach do rządu RP Stanisława Mikołajczyka w Londynie 1943-1944, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk

  Publikacja poprzedzona została wtępem oraz biogramami Władysława Banaczyka i Pawła Siudaka, bowiem to dzięki nim zachowały się dokumenty rządu Stanisława Mikołajczyka. Komplet depesz z lat 1943-1944 zarchiwizował kierownik Wydziału Krajowego w MSW - Paweł Siudak na polecenie ministra Władysława Banaczyka. Po dymisji rządu Stanisława Mikołajczyka wszyscy ludowcy pełniący funkcje w rządzie zostali zwolnieni przez nowego premiera Tomasza Arciszewskiego. Początkowo depesze - o k...

  okładka Fałszerstwa wyborcze 1947 Tom 2, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk
  okładka Fałszerstwa wyborcze 1947 Tom 2, Książka | Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk

  Przez cały okres okupacji hitlerowskiej i sowieckiej konspiracyjny ruch ludowy nie tylko organizował do walki chłopów i ludowców, ale równocześnie rozbudzał aspiracje i przygotowywał ich do pracy i działalności w przyszłej, niepodległej Polsce. Jednak pierwsze dni i miesiące upragnionej niepodległości niosły z sobą terror i bezprawie nowych władz. Od samego początku organy represyjne ZSRR prześladowały, więziły i wywoziły na wschód żołnierzy i działaczy Państwa Podziemnego. N...