Ruszyła akcja Czytaj PL 2021

Rafał Łatka

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Primate Stefan Wyszyński. A Biography, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała
  okładka Primate Stefan Wyszyński. A Biography, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała

  Anglojęzyczna wersja popularnej, ilustrowanej biografii prymasa Stefana Wyszyńskiego. “To the uncrowned king of Poland” read the letters on the sash of Cardinal Stefan Wyszyński’s funeral wreath. Thus the nation expressed its appreciation for the life and work of the Millennium Primate, who was one of the most outstanding Poles of the 20th century. It stemmed from the common opinion of his unique role in the life of the nation and of the Catholic Church. The life and activi...

  okładka Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski Studia i szkice, Książka | Rafał Łatka
  okładka Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski Studia i szkice, Książka | Rafał Łatka

  Przekazywana do rąk czytelnika książka Rafała Łatki dotyczy różnych aspektów działalności najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w okresie Polski ludowej. Tom składa się z czternastu pogłębionych studiów. Zostały one celowo zgromadzone w jednym miejscu żeby pokazać jak wiele można jeszcze napisać o roli biskupów w trudnej rzeczywistości społeczno-politycznej Polski pod rządami komunistów. Autor przygotował analizy poświęcone m.in.: kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, abp....

  okładka Prymas Stefan Wyszyński Biografia, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała
  okładka Prymas Stefan Wyszyński Biografia, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała

  „Niekoronowanemu Królowi Polski” – zapisano na szarfie wieńca pogrzebowego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób naród docenił życie i dzieło Prymasa Tysiąclecia, jednego z najwybitniejszych Polaków w XX w. Wynikało to z powszechnego przekonania społecznego o jego wyjątkowej roli w życiu narodu i Kościoła katolickiego. Życie i działalność tego wybitnego hierarchy nie doczekały się do chwili obecnej komplementarnego opracowania. Dzieło, które trafia do rąk czytelnika, p...

  okładka Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Książka | Rafał Łatka, Józef Marecki
  okładka Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Książka | Rafał Łatka, Józef Marecki

  Dla władz komunistycznych najważniejsze było nie dobro obywateli, lecz wprowadzanie idei ateistycznych, tzw. świeckiego państwa i walka z Kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi. Dążyły do całkowitego podporządkowania sobie hierarchii kościelnej i uzależnienia jej działań od decyzji władz partyjno-państwowych. To leninowsko-marksistowska partia kreowała politykę wyznaniową państwa i rościła sobie prawo do decydowania o sumieniach i życiu religijnym obywateli. ...

  okładka Kardynał Stefan Wyszyński, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała
  okładka Kardynał Stefan Wyszyński, Książka | Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała

  Album ma zaprezentować w sposób możliwie pełny życie i działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego. Z tego względu w pierwszej części książki przyjęto układ chronologiczny, w drugiej zaś postanowiono przedstawić materiał fotograficzny w ujęciu problemowym. Wynika to z wieloaspektowej działalności kard. Wyszyńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego.

  okładka Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-198, Książka | Rafał Łatka
  okładka Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-198, Książka | Rafał Łatka

  Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie miejsca Episkopatu w stosunkach państwa i Kościoła w latach 1970–1989 i jego spojrzenia na rzeczywistość polityczną w okresie schyłku ideologii komunistycznej, który rozpoczął się wraz z objęciem władzy przez Edwarda Gierka4. Cezurą początkową jest 1970 r. – z dwóch bardzo istotnych powodów. W grudniu tego roku ster rządów w PRL przejęła nowa ekipa, z I sekretarzem KC PZPR na czele, bardziej pragmatycznym, skłonnym...

  okładka Komuniści i Kościół w Polsce ludowej w perspektywie centralnej i krakowskiej, Książka | Rafał Łatka
  okładka Komuniści i Kościół w Polsce ludowej w perspektywie centralnej i krakowskiej, Książka | Rafał Łatka

  Artykuły dr. Rafała Łatki, pomieszczone w niniejszym zbiorze, ukazują historię Kościoła katolickiego w ostatniej dekadzie „ludowej” Polski. Spojrzenie na lata 80. z kilku perspektyw przybliża nas do pełnego poznania dziejów PRL i opisania panującego wówczas systemu totalitarnego. Dzięki badaniom prowadzonym w aktach partyjnych, dokumentach bezpieki i archiwach kościelnych zyskujemy zróżnicowany obraz sytuacji Kościoła i dążeń władzy w schyłkowych latach komunistycznego reżimu...