Czytaj PL 2022
okładka Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf) ebook | pdf | Jadwiga Glumińska-Pawlic, Tomasz Gwóźdź, Kamila Żmuda-Matan

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf) Wydanie: 1 Stan prawny: 1 kwietnia 2020 r. ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Kompendium wiedzy o zasadach i trybie dotowania organizacji pozarządowych z zasobów finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasadach i trybie dotowania organizacji pozarządowych z zasobów finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Praca w przystępny sposób wyjaśnia problematykę prawa dotacyjnego, w tym zwłaszcza procedurę dotyczącą:

 • planowania, udzielania oraz rozliczania dotacji,
 • kontroli wykorzystania przekazanych środków.

Opracowanie zawiera także informacje, dotyczące szczególnego trybu postępowania w ramach procedury udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, który został wprowadzony ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

 Książka została opracowana z uwzględnieniem najnowszych przepisów i orzecznictwa z zakresu prawa dotacyjnego, w tym:

 • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawy o finansach publicznych.

Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny, pozwalając Czytelnikowi na ocenę obowiązujących polskich regulacji prawnych. Autorzy łączą aspekty teoretyczne w zakresie konstrukcji i form prawnych gwarantujących prawidłową realizację zadań z praktycznymi wskazówkami oraz przykładami rozstrzygnięć organów administracji publicznej i sądów administracyjnych.

 W publikacji znajdziesz ponadto przedstawienie różnych wzorów dokumentów stosowanych w procedurze dotowania organizacji pozarządowych, dotyczących np.:

 • ogłaszania konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych,
 • powoływania komisji konkursowych,
 • składania ofert realizacji zadań publicznych,
 • harmonogramów realizacji zadań.

 Poradnik stanowi cenną pomoc w:

 • stosowaniu często skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także ustawy o finansach publicznych w zakresie prawa dotacyjnego;
 • merytorycznym wsparciu pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie orzekania w postępowaniach odwoławczych dotyczących zobowiązania beneficjentów dotacji do ich zwrotu jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
 • reprezentowaniu organizacji pożytku publicznego oraz obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie procedury udzielania i rozliczania dotacji;
 • rozliczaniu dotacji oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych z realizacji zadania publicznego;
 • pozyskaniu środków w ramach dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, księgowych i ekonomistów oraz menedżerów w organizacjach pożytku publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych niniejszą problematyką, którzy zamierzają poznać sposoby realizacji zadań publicznych z finansowym wykorzystaniem środków samorządowych. Będzie przydatna na szkoleniach, kursach specjalnych lub sprofilowanych studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf)

Opinie i oceny ebooka Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf)

Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf)

Jadwiga Glumińska-Pawlic, Tomasz Gwóźdź, Kamila Żmuda-Matan,

Moja ocena: